Засідання наукового гуртка кафедри іноземних мов “Аналіз пісенно-романсового тексту та літературна творчість”

13 червня 2022 року відбулося чергове засідання наукового гуртка “Аналіз пісенно-романсового тексту та літературна творчість”. Метою гуртка, роботу якого скеровує кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ОНМА імені А.В. Нежданової Л.І. Дузь, є розвиток мовних знань і творчого потенціалу іноземних студентів з урахуванням їхніх фахових потреб. Гуртківці поліпшують свої мовленнєві уміння, оволодівають аналізом поетичної образності, цікавляться психологічними аспектами естетичних явищ. Саме такі навички та здобутки продемонстрував аспірант Су Жуй, презентуючи власну поезію “Душа, що віддаляється”, написану в березні 2020 року.

Виступ Су Жуя став яскравою подією, оскільки він є автором численних поезій та виданої поетичної збірки, до того ж отримав на своїй Батьківщині звання майстра художнього виконання. Крім того, протягом останніх п’яти років він здійснював дослідження особливостей поетичного тексту за виконуваними ним романсовими творами. Автор довершено прочитав свій твір, а також розповів про передумови його створення, розкрив значення використаних поетичних прийомів для вираження пережитих почуттів та емоційного досвіду. Презентацію супроводжувала демонстрація авторських слайдів, які унаочнили індивідуальний творчий процес.

Приємною несподіванкою для автора стало повідомлення про здійснений керівницею гуртка український переклад однієї з його поезій та його публікацію у міжнародному виданні “European Humanities Studies: State and Society”, присвяченому посттравматичному стресовому розладу та його подоланню. Вірш стосується почуттів людини у кризових обставинах, тому сьогодні його ключові рядки можуть сприйматися українцями як знак підтримки та надії: “Друзі, ваші очікування на майбутнє — бути живими.  Знайте: перемога прийде  …”

         На засіданні гуртка були присутні студенти, магістранти та аспіранти Ліан Руї, Хуан Кеєр, Хе Веньлі, Пей Юннань, Цю Сяочже,  Хуан Шаобо, Се Пеньцзо, Сунь Шиюань, Дай Тяньсянь, Чжу Веньфей. Вони виявили глибоке співпереживання душевному щему поета та зацікавлення усім почутим. Гуртківці побажали Су Жую творчої наснаги, висловили бажання почути його вірші, покладені на музику. Заплановано продовжити знайомство з літературними творами молодого науковця і дипломованого вокального виконавця.