Запрошуємо до спілкування на відкритій освітній платформі – Українська музикологічна школа

Українська музикологічна школа

– це нова освітня платформа, призначена для спілкування у відкритому просторі – з метою обговорення найбільш важливих та цікавих питань сучасної музичної освіти та тенденцій розвитку музичного мистецтва в Україні та у світі.

Її провідне завдання – поєднати творчо-пізнавальні зусилля в академічній та позаакадемічній художньо-освітній галузі, зокрема зусилля музикознавців, композиторів, виконавців, аматорів, які прагнуть спрямовувати плинну життєву дійсність до смислових обріїв мистецтва.

Даний освітньо-творчий проект передбачає різноманітні форми, як вже усталені – лекція, майстер-клас, анонсування літературних джерел, методичні пропозиції – так і нові, більш гнучкі діалогічні, як-то обмін судженнями, бесіди у відкритому Інтернет-просторі, спонтанні пропозиції та відгуки на них.

Долання когнітивних меж та створення спільних гуманітарних засад є постійним орієнтиром Української музикологічної школи, що змушує її представників розширювати обсяги професійної та позапрофесійної комунікації, а використовуючи досвід минулого – з надією дивитися у майбутнє.