Програмні вимоги та критерії оцінювання 2023

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів
poryadok-ta-kryteriyi-oczinyuvannya-motyvaczijnyh-lystiv-abituriyentiv-dlya-vstupu-na-navchannya-u-2023-roczi.pdf (161,82 КБ)
Програмні вимоги (бакалаврат)
programni-vymogy-dlya-bakalavriv-2023.pdf (3,16 МБ)
Програмні вимоги (магістратура)
programni-vymogy-dlya-magistriv-2023.pdf (2,12 МБ)
Програмні вимоги (асистентура-стажування та творча аспіранутра)
programni-vymogy-do-asystentury-stazhuvannya-ta-tvorchoyi-aspirantury-2023.pdf (792,04 КБ)
Програмні вимоги (наукова аспірантура)
programni-vymogy-do-aspirantury-2023.pdf (648,05 КБ)
Критерії оцінювання (бакалаврат, магістратура)
kryteriyi-oczinyuvannya-2023.pdf (1,08 МБ)
Критерії оцінювання (аспірантура)
kryteriyi-oczinyuvannya-znan-dlya-aspirantiv-2023.pdf (1,18 МБ)