Візит в Одесу Массімо Мореллі, представника ради Консерваторії Боккеріні в м. Лукка, Італія

17 січня 2024 року в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової відбулась зустріч з маестро Массімо Мореллі, піанистом, диригентом, представником ради Консерваторії Боккеріні в місті Лукка, та музичним директором Фестивалю Пуччіні в місті Лукка.

Це вже другий візит маестро Мореллі до ОНМА. На зустрічі з в.о. Ректором Олександром Олійником обговорили плани співпраці в різних проектах.

Маестро Мореллі від Консерваторії Боккеріні в місті Лукка запросив студентів ОНМА провести рік навчання за обміном в Консерваторії Боккеріні та запропонував стипендії на навчання для 3х студентів.

Одеський Національний Театр Опери та Балету запросив маестро Мореллі до співпраці, як відомого експерта музики Джакомо Пуччіні. Планується можлива постановка нових опер Пуччіні в Одеському Національному Театрі Опери та Балету за участю маестро Мореллі.

Маестро Мореллі розглядає можливу участь студентів ОНМА у нових постановках, тому 20 січня 2024 року маестро був присутній на екзаменах-виступах студентів ОНМА.

Цінуємо особистий візит Массімо Мореллі в Одесу та запропоновані проекти співпраці – це дуже важлива підтримка культурного фронту Одеси та чудова можливість для студентів ОНМА!

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової вдячна Консерваторії Боккеріні за підтримку у важкі часи війни.

Visit of Massimo Morelli, representative of the Board of L. Boccherini Conservatory in Lucca, Italy

On January 17, 2024, a meeting with maestro Massimo Morelli, pianist, conductor, representative of the Board of L. Boccherini Conservatory in Lucca, and music director of the Puccini Festival in Lucca, was held at the A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music.

This is the second visit of Maestro Morelli to ONMA. At the meeting with a. Rector Oleksandr Oliynyk, plans for cooperation in various projects were discussed.

Maestro Morelli on behalf of the L. Boccherini Conservatory in Lucca invited ONMA students to spend a year of exchange studies at the L. Boccherini Conservatory and offered scholarships for 3 students.

Odesa National Opera and Ballet Theater invited Maestro Morelli to cooperate as a foremost expert in Giacomo Puccini music. It is planned to stage new operas by Puccini at the Odesa National Opera and Ballet Theater with the participation of Maestro Morelli.

Maestro Morelli is considering the possible participation of ONMA students in new productions, so on January 20, 2024, maestro attended the exams- performances of ONMA students.

ONMA values Massimo Morelli’s personal visit to Odesa and the proposed cooperation projects – this is a very important support for the cultural front of Odesa and a great opportunity for ONMA students!

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music is grateful to the L. Boccherini Conservatory for its support in difficult times of the war.