Візит Голови Керівного комітету Проекту UAx Ребекки Дюкло в Одесу 15-20 січня 2024 року

З 15-20 січня 2024 року в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової тривали зустрічі з Ребеккою Дюкло головою керівного комітету Проекту UAx, представницею ради ELIA. Також Ребекку супроводжували Девід Росс фотограф, лектор Естонської академії мистецтв та Катаріна Весліен – багатопрофільна художниця та педагог.

На зустрічах з Олександром Олійником в.о. Ректора, Оленою Хіль Проректором з науково-педагогічної роботи та інформаційно-інноваційної діяльності та представниками кафедр Академії обговорювалися можливості розширення співпраці з ELIA European League of Institutes of the Arts – та платформою UAx.

Також Ребекка зустрілась зі студентами-стипендіатами UAx Abakanowicz Fellowship Programme. Студенти розповіли про виклики навчання в Україні в часи війни, плани на майбутнє та поділились враженнями про роботу з менторами з сестринського університету в Стокгольмі. Нагадаємо, що UAx Abakanowicz Fellowship програмою було відібрано 6 студентів ОНМА, які впродовж 2023-2024 отримують стипендію 2000€ та менторський супровід вікладачів сестринського Університету Королівський музичний коледж Стокгольма.

Наші гості відвідали екзаменаційні сесії-виступи студентів ОНМА та були вражені талантом та відданістю студентів. Гості також відвідали Концерт Хобарта Єрла в Одеській Філармонії та Святковий концерт в Одеському Національному Театрі Опери та Балету.

Особистий візит Голови Керівного комітету Проекту UAx Ребекки Дюкло в Одесу – це дуже важлива підтримка для студентів та викладачів ОНМА!

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової вдячна Проєкту UAx за підтримку мистецьких університетів України у важкі часи війни.

Visit of the Chair of the Steering Committee of the UAx Project Rebecca Duclos to Odesa January 15-20, 2024

From January 15-20, 2024, at the A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music meetings were held with Rebecca Duclos, Chair of the steering committee of the UAx Project, ELIA board member. Rebecca was also accompanied by David Ross, a photographer, a lecturer at the Estonian Academy of Arts and Katarina Weslien is a multidisciplinary artist and educator.

At the meetings with Oleksandr Oliynyk a. Rector, Olena Khil Vice-rector for scientific and pedagogical work and information and innovation activities and representatives of the departments of the Academy, the possibilities of expanding cooperation with the ELIA European League of Institutes of the Arts and the UAx platform were discussed.

Rebecca met with UAx Abakanowicz Fellowship students. Students told about the challenges of studying in Ukraine during the war, about their plans for the future and shared their impressions of working with mentors from the sister university in Stockholm. The UAx Abakanowicz Fellowship program selected 6 ONMA students, who during 2023-2024 receive a scholarship of 2000 € and mentor support of the sister University Royal College of Music Stockholm.

Our guests attended the examination sessions-performances of ONMA students and were impressed by the talent and dedication of the students. Guests also attended the Hobart Earle Concert at the Odesa Philharmonic Theatre and the Festive Concert at the Odesa National Opera and Ballet Theatre.

The personal visit of the Chair of the Steering Committee of the UAx Project Rebecca Duclos to Odesa is a very valuable support for students and staff of ONMA!

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music is grateful to the UAx Project for the support of Ukrainian art universities in difficult times of war.