«Україна: історія і сьогодення»

24 червня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов ОНМА імені.
А.В. Нежданової: старший викладач Голубова А.В., викладач Лісовська А.О., доцент Ричка Т.І.
і доцент Лісовська Р.К., провели зі студентами 1 – 4-х курсів усіх факультетів патріотичний
захід на тему: «Україна: історія і сьогодення».
Під час відео-конференції учасники
М. Колодочка, М. Танькут, С. Журавель М. Савчук, Б. Тютюнник, К. Баштанікова, О. Володько,
Є. Богданович, М. Павлюков, О. Вонсович та інші виключно англійською мовою виступали з
цікавими доповідями та презентаціями, декламували вірші власного авторства, виконували
відомі українські пісні у авторському аранжуванні, тощо. На думку всіх присутніх, у такі складні
часи, як ніколи, важливо залишатися згуртованими і помічати красу звичних речей навколо
нас.