UAx – Проект Благодійного фонду мистецтва та культури імені Абаканович (AACCF) у співпраці з ELIA, Європейською лігою інститутів мистецтв

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала одним з бенефіціарів Проекту UAx започаткованого за фінансової підтримки Благодійного фонду мистецтв та культури імені Абаканович (AACCF) у співпраці з ELIA, Європейською лігою інститутів мистецтв.  Платформу UAx, проект, що підтримає студентів мистецтв, які залишилися в Україні під час воєнних дій, продовжують навчання та розвивають свою мистецьку практику, проект також підтримає українські вищі мистецькі заклади освіти, які проводять навчання під час кризи і війни.

Платформа UAx безпосередньо підтримуватиме українських студентів через наставництво, обмін знаннями та розбудову потенціалу їхніх закладів у співпраці з академіями мистецтв та університетами в ЄС та за межами ЄС.

Благодійний фонд мистецтва та культури Абаканович розпочав діяльність у 2019 році, був заснований польською художницею Магдаленою Абаканович (1930 – 2017) та її чоловіком Яном Космовським, щоб продовжити їхню спадщину. Він підтримує наукову роботу митця та проекти, такі як платформа UAx, які демонструють віру Магдалени Абаканович у мистецтво як візуальну мову культур і динамічну силу в сучасному суспільстві.

Мері Джейн Джейкоб, художній керівник AACCF, сказала: «Абаканович боролася за створення мистецтва. Це сформулювало її життєву місію: «Своїм мистецтвом я виступаю проти жорстокості та лицемірства офіційної історії», вірю в «дивовижну історію індивідуального людського життя з її правдою, щирістю та величчю». Творивши з натхненням понад п’ятдесят років, Магдалена Абаканович вірила, що лише мистецтво «відкриває наші очі, щоб бачити, і наш мозок, щоб уявляти». У цей час, коли нам потрібно уявити новий і кращий світ, Фонд Абаканович охоче профінансує цей перший крок у підтримці молодих митців України та вихованні її творчої спільноти».

UAx project of Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation (AACCF), in collaboration with ELIA, the European League of Institutes of the Arts

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music became one of the beneficiaries of the UAx Project

The Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation (AACCF), in collaboration with ELIA, the European League of Institutes of the Arts, announced the UAx Platform, project that will support war-affected art students who have remained in Ukraine hoping to continue their degree studies and build their artistic practice, and Ukrainian Higher Arts Education institutions which are struggling to deliver teaching during a time of crisis. 

The UAx Platform will directly support Ukrainian students through peer mentoring, knowledge exchange, and capacity building of their institutions, in collaboration with art academies and universities across the EU and beyond.

The Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation began operations in 2019, having been established by Polish artist Magdalena Abakanowicz (1930 – 2017) and her husband Jan Kosmowski to carry on their legacy. It supports scholarly work on the artist and projects, such as the UAx Platform, which demonstrate Magdalena Abakanowicz belief in art as a visual language within cultures and dynamic force in contemporary society.

Mary Jane Jacob, co-artistic director of AACCF said: “Abakanowicz fought to bring art into being. This shaped her life’s mission: “With my art I oppose the cruelty and hypocrisy of the official history,” and put faith in the “marvelous history of the individual human life, with its truth, sincerity, and greatness.” Driven to create for more than fifty years, she believed only art “opens our eyes to see and our brain to imagine.” At this time, when we need to imagine a new and better world, the Abakanowicz Foundation is enthusiastic to fund this first step in sustaining Ukraine’s young artists and nurturing its creative community.’”