Симпозіум Artist Research and Beyond Платформи UAx Європейської ліги мистецьких навчальних закладів (ELIA)

Платформа UAx Європейської ліги мистецьких навчальних закладів (ELIA) з гордістю повідомляє про онлайн-симпозіум Artist Research and Beyond, організований у партнерстві з Академією образотворчих мистецтв у Празі, Львівською національною академією мистецтв, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової та Харківським національним університетом мистецтв ім. І. П. Котляревського.
Онлайн-подія триватиме чотири тижні з 14 листопада по 5 грудня 2023 року о 15:00 за центральноєвропейським часом (за празьким часом) / 16:00 за східноєвропейським часом (за київським часом) і включає чотири сесії щовівторка з експертами з різних мистецьких інституцій України, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Чехії та Швеції. Кожна сесія, яка триває від 1,5 до 2 годин, складається з тематичних доповідей, після яких відбувається обговорення для обміну досвідом та запитань.
Симпозіум має на меті покращити докторські програми та мистецькі дослідницькі практики в Україні. Він діє як платформа для обміну передовим досвідом щодо важливих аспектів докторських програм, включаючи процеси вступу, розробку навчального плану, докторської супервізії, приклади художніх проектів, підготовку, презентацію, захист, а також міжнародну та міжінституційну співпрацю.
На симпозіумі обговорюватимуться міжнародні практики двох типів докторантури:

  • Докторські програми, засновані на мистецькій практиці (включаючи мистецькі дослідження), технологічні дослідження, дослідження матеріалів.
  • Докторські програми, засновані на теорії та теоретичних підходах до мистецтва та художніх досліджень.


Онлайн-симпозіум відкритий для всіх, хто бере участь у докторантурі вищої мистецької освіти в Україні, а саме наукових керівників, адміністраторів, керівників докторських програм та (майбутніх) докторантів.

Щоб взяти участь у цьому онлайн-заході, будь ласка, заповніть форму на головній сторінці події.
Сертифікат можуть отримати лише зареєстровані особи, які відвідають усі чотири сесії.


https://elia-artschools.org/page/UAxOnlineSymposiumArtisticResearchandBeyond?fbclid=IwAR0oFHVUggrVieyYK8kYyq9ujomF6edeFjxK-Q3ulpp9hG_F2r0pCPNzmkI

Інформація англійською мовою
elia-1.pdf (205,14 КБ)
Інформація українською мовою
elia.pdf (227,29 КБ)

ELIA’s UAx Platform is proud to announce an online symposium Artistic Research and Beyond, organised in partnership with the Academy of Fine Arts in Prague, Lviv National Academy of Arts, A. V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music, and Kharkiv I.P. Kotlyarevskyy National University of the Arts.

The online event spans four weeks from 14 November to 5 December 2023 at 15:00 CET (Prague time) / 16:00 EET (Kyiv time). It will feature four sessions, each Tuesday, with experts from different art institutions in Ukraine, Austria, Belgium, the Netherlands, the Czech Republic, and Sweden. Each session, lasting 1.5 to 2 hours, will be comprised of thematic presentations, followed by participant discussions to share experiences and pose questions.

The symposium aims to enhance doctoral programmes and artistic research practices in Ukraine. It acts as a platform for exchange of good practices around the crucial aspects of doctoral programmes. The symposium will discuss international practices in two types of doctoral art studies:

  • Doctoral programmes based on artistic practice (including artistic research), technological research and material research.
  • Doctoral programmes grounded in theory and theoretical approaches to art and artistic research.

The online symposium is open to everyone involved in doctoral studies in higher arts education in Ukraine, namely doctoral supervisors, administrators, heads of doctoral programmes and (prospective) doctoral students.

About ELIA:

The European League of Art Education Institutions (ELIA) is a global network connecting close to 300 higher arts education institutions from over 52 countries. ELIA actively contributes to the formation of policies in higher arts education in Europe and beyond, including initiatives such as the Florentine Principles.

About UAx:

UAx is a platform founded by ELIA, providing institutional support to Ukrainian higher arts education institutions and assisting Ukrainian art students affected by the war, helping them to continue creating their art under challenging conditions.