Могилевська Ірина Михайлівна

Завідувачка кафедрою

Могилевська Ірина Михайлівна

Завідувачка кафедрою

 • кандидат педагогічних наук
 • в.о. професора
 • доцент
 • завідувач кафедри концертмейстерства
 • голова профспілкового комітету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової
 • член Вченої ради
Біографія

Могилевська Ірина Михайлівна закінчила Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) в 1981 році по класу доцента О. М. Гончарова, концертмейстерський клас – професора А. Д. Іноземцева.

З 1983 по 1986 рік проходила навчання в асісентурі-стажуванні ДМПІ імені Гнесіних (Москва) за спеціальністю «концертмейстерська підготовка» в класі професора Г. С. Домбаєва.

З 1987 року по теперішній час – завідувачка кафедрою концертмейстерства.

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація принципу цілісності в процесі вдосконалення професійної підготовки вчителя музики» (13.00.01 – теорія та історія педагогіки), науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Р. І. Хмелюк.

1980-і – 1990-і роки виступала в якості концертмейстера з солістами Одеського театру опери і балету: заслуженим артистом України П. Єрмоленко і народною артисткою України В. Васильєвою. Були представлені програми: «Російський старовинний романс», «Дуети та арії з класичних опер» та інші. Також у складі творчої групи виступала в місті Йокогама (Японія).

1989 року брала участь у роботі Першого семінару-практикуму концертмейстерів Україні в місті Донецьку з доповіддю на тему «Нові моделі організації навчального процесу в класі концертмейстерства».

В 2003 році розробила і ввела в навчальний процес спільно з кафедрою камерних ансамблів спеціальний курс «Методика викладання камерного ансамблю та концертмейстерства»

З 2003 по 2009 рік була постійним членом журі Міжнародного конкурсу-фестивалю «Мистецтво XXI століття» у м. Ворзель (номінація «Мистецтво акомпанементу»).

2009 року була членом журі Міжнародного конкурсу, що проходив у м. Лоніго (Італія).

2008,2012 р. – член журі Південноукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу студентів-піаністів пам’яті професора, заслуженої артистки України Л. Н. Гінзбург в номінації «концертмейстерська майстерність»

2021р – член журі  Х Міжнародного онлайн-конкурса концертмейстерів «Амадей», м. Харків

2021р. – член журі 1 Міжнародного конкурсу інструментального виконавства ім. Єви, Йосифа та Семена Коган, м. Алмати, Республіка Казахстан),онлайн-формат

Могилевська І. М. виступає з відкритими уроками на методичних конференціях навчальних закладів мистецтв I-II рівнів акредитації, на постійній основі проводить методичні консультації в спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені професора П. С. Столярського.

Голова атестаційної комісії концертмейстерів ОНМА ім. А.В.Нежданової

Бере участь у Міжнародних наукових проектах «Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності»(2019-2021рр.)

Є членом громадської організації МУУСК «Музикознавці України у світовій культурі» а також  членом ЦУЄНС «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

Проходила науково-педагогічне стажування «Умови для професійної освіти висококваліфікованих фахівців в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства. Досвід європейських вищих шкіл» (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2021 р.)

Публікації
 • Значение исполнительской и педагогической практики в классе концертмейстерской подготовки (Москва, деп. рукопись библиотеки имени В. И. Ленина, № 1535). – 1987.
 • Проблемы исполнительской практики в классе концертмейстерства // Межвузовская научно-методическая конференция «Проблемы подготовки педагогических кадров в музыкальных вузах». – Тбилиси, 1986.
 • Специфика индивидуального обучения в классе концертмейстерства. Методические рекомендации. – Одесская государственная консерватория, 1992.
 • Совершенствование концертмейстерской подготовки студентов (на материале работы  над вокальным материалом). Министерство культуры Украины, методические рекомендации. – Киев, 1993.
 • Дидактическое обеспечение  гуманизации  процесса подготовки специалиста в высшей школе // Международная конференция «Новые технологии обучения».  –Одесса, 1995. – С. 209-211 (Министерство образования Украины, ОГАСА).
 • Педагогические аспекты проблемы интерпретации музыкального текста // Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. – Одеса, 1998.
 • Реализация принципа целостности в процессе инновационного обучения будущих учителей музыки // Научный вестник» ЮГПУ им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. –С. 56-59.
 • Исполнительская интерпретация: проблемы музыкальной педагогики // Научные записки ТГПУ им. В. Гнатюка.  – 1999. – № 2. – С. 43-47.
 • О концертмейстерско-педагогических традициях Одесской консерватории // Трансформация музыкального образования; культура и современность. – Одесса, 2002.
 • Введение специального курса «Методика преподавания концертмейстерства» в систему профессиональной подготовки педагога-музыканта // Музыкально-педагогическое образование: методология, теория, практика. – Киев: НПУ им. М. П. Драгоманова, 2004.
 • Теоретические аспекты воспитания концертмейстеров в музыкальном вузе  // Модернизация музыкального образования в контексте евроинтеграции. – Одесса: ОПУ им. К. Д. Ушинского, 2006.
 •  «З Україною в серці». Музичний вісник №3(2021),с.50-51
 • Povzun L., Ovsiannikova-Trel О., Mogylevska I., Lisova O., Filatova O. “Silent intonation”as a communicative phenomenon of chamber-ensemble performans. AD ALTA: Journal of Interdiscplinary Research,2022
 • III міжнародна науково-творча онлайн-конференція «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність» 25-26.11.2021, м. Одеса
 • Науково-педагогічне стажування «Умови для професійної освіти висококваліфікованих фахівців в галузі культурології,мистецтвознавства та музикознавства. Досвід європейських вищих шкіл» (м.Влоцлавек, Республіка Польща,15.11 – 26.12. 2021 р.,180 академ. годин, 6 кредитів)

Учні

Клас Могилевської І. М. закінчили понад 160 студентів, багато з яких працюють концертмейстерами в Одеській музичній академії, музичних вузах Україні і в інших країнах. Стали лауреатами і дипломантами Міжнародних конкурсів, серед яких:

 • народна артистка України В. Демидова, заслужена артистка України Д. Гульцова провідний концертмейстер Празької опери Є. Польова
 • Лауреати Міжнародних конкурсів – І.Парада, Т. Гасратов, А. Громовой, О.Бобович, Н.Чуприна, Джо Юйбо, Яо І, Чжао Ченсі ,М.Богайчук, І.Стоянова, А.Смагина та ін.