Маркова Олена Миколаївна

Завідувачка кафедрою

Маркова Олена Миколаївна

Завідувачка кафедрою

  • професор
  • доктор мистецтвознавства
  • заслужений працівник культури
  • завідуюча кафедрою теоретичної та прикладної культурології
Біографія

Маркова Олена Миколаївна (нар.Камінська), народилася 13.03.1944, музикознавець, педагог, лекторка, музично-громадська діячка, кандидат мистецтвознавства (1983 р.), доктор мистецтвознавства (1990 р.), доцент (1985 р.), професор (1992 р.), член НСКУ (з 1992 р.), закінчила Одеську ССМШ ім.проф.П.С. Столярського в 1962 по класу фортепіано. Одеську консерваторію закінчила в 1968 р. по класу теорії музики проф.С.Д. Орфеєва. Закінчила аспірантуру при Київській консероваторії ім. П.І. Чайковського в 1979 р. Від 1965 р. – викладачка, з 1971 р. – у штаті Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової, ст.викладач – 1975 р., доцент з 1985, професор з 1992 р., завідувач кафедри сучасної музики і музичної культурології з 2004 р. (з 2010 – кафедри теоретичної і прикладної культурології). У 2013 р.отримала почесне звання заслуженого працівника культури України.

Діяльність

Маркова О.М. – авторка курсів сучасної зарубіжної музики, музичної культурології, музичної естетики для магістрів, історії слов’янської та української культури, методології мистецтвознавства тощо. У класі Маркової більше 56 кандидатів і 5 докторів мистецтвознавства – 2 зі спеціальності 17.00.03 (Фам Ле Хоа, 1997, Ле Ван Тоан, 2006) і 3 зі спеціальності 21.00.01 (Лю Бінцян, 2015, Муравська, 2018, Л.Шевченко, 2020), створена наукова школа культурологічно спрямованого виконавського музикознавства, розроблена концепція історичної герменевтики, реалізована в докторських і кандидатських дисертаціях вихованців класу спеціальності проф. О.М. Маркової.

О.Маркова є першою в Одесі жінкою – доктором мистецтвознавства, під її керівництвом започатковані були захисти кандидатських і докторських дисертацій від ОНМА на базі Національної музичної академії імені П.І.Чайковського (Київ) до 2004 р., від 2005 – на основі Одеської національної музичної академії та інших музичних вузів України. Активно працювала в міжнародних семінарах і конференціях, у тому числі в різних країнах Європи та СНГ.   Дочка – Д.Маркова-Андросова, кандидат мистецтвознавства, доцент ОНМА, автор більш ніж 70 публікацій, у тому числі 3-х книг, активно грала як піаністка у концертах міжнародного рівня, а сьогодні плідно працює як музикознавець і культуролог.

Кафедра під керівництвом О.М.Маркової отримала у 2018 р. ліцензію на аспірантуру, в аспірантурі вчаться 4 особи (І-ІІ курси), є 5 пошукачів. Від кафедри зроблений випуск Матеріалів конференцій за 2019 і 2020 рр., розроблені принципово нові програми для аспірантів і поновлені, згідно з вимогами МОН останніх років, діючі.

З 2005 р. до 2018 була членом спецради по захисту кандидатських дисертацій, з 2018 до сьогоднішнього дня член спецради по захисту докторських і кандидатських дисертацій в НАКККіМ (Київ). Член ред. колегії наукових видань Одеси (Матеріали конференцій 2019, 2020), Києва (Міжнар.вісник НАКККіМ), Львова (Науковий вісник Львівського університету).

Публікації

Має 200 публікацій, у тому числі книги:

Маркова Е. Интонационационность музыкального искусства (Киев: Музична Україна, 1990 – 183 с.);

Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. Франція. –Австрія. Німечина. Італія. Вип.1(Одеса: Друк.дім, 2010. – 128 с.);

Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. США. –Греція. Польща. Вип.2 (Одеса: Астропринт, 2011. – 124 с. Співавтор Д.Андросова);

Маркова Е.  Проблемы музыкальной культурологии. Второе расширен.и доп.издание (Одесса: Астропринт, 2012. –  164 с.);

Каминская-Маркова Е. Метология музыкознания и проблемы музыкальной культурологии. К 50-летию педагогической деятельности /Е.Н.Каминская-Маркова (Одесса: Астропринт, 2015. – 532 с.).  

Наступні статті останніх років заявляють новий напрям музикознавчих і музично-культурорлогічних досліджень у руслі метафізики музичної історії – музично-історичної герменевтики:

  • Маркова О.М. Герменевтичний зріз музичної культурної  соціології. Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2019. С. 132-138.
  • Elena Markova (2018) Znaczenie symboliki epoki w utworze muzycznym. Semantyka kulturowego kontekstu twórczości Interpretacje dziea muzycznego w kręgu semantyki. Interpreting Musical Works  from a Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018.  S.141-147. Współautor Аndrosova Daria
  • Маркова О. Метафізика історії музики і неоготика поставангарду Вісник Львівського університету. Секція мистецтвознавство. Вип. 20. Львів, 2019. С. 3-9. 
  • Андросова Д.В., Маркова Е.Н. Историческая герменевтика в апробации параллелей “Ренессанс – ХХ столетие» [Історична  герменевтика в апробації паралелей “Ренесанс – ХХ сторіччя] // AРТ-платФОРМА. Альманах. Вид.з 2020 р. Вип. 2. Київ: Видавн.дім Дмитра Бураго, 2020. С. 329-350.
Учні

Випускники класу Маркової з дипломних і магістерських праць – більше 140 осіб, які працюють в Україні та за її межами. Спеціальне місце належить випускникам, які захистили докторські і кандидатські дисертації, у тому числі: Фам Ле Хоа – доктор, професор,  ректор Ханойського педагогічного університету, тепер зав.вітділом в Міністерстві культури  (В’єтнам), Ле Ван Тоан – доктор, професор, ректор Ханойської музичної  академії (В’єтнам), доктор, професор, проректор Таншаньського університету Лю Бінцян (КНР),  Т.Г.Захарчук– канд.мист., професор ОНМА, І.Д.Єргієв – канд.мист., професор,   Н.В.Морозевич – канд.мист., професор ОНМА, канд.мист., в.о.професора ОНМА А.Д.Черноіваненко, докт.мистецтвознавства, в.о.професора О.В.Муравська, ін.,  канд.мист., професор, декан Гуанжчоуської держ.консерваторії Цао Шифунь, Хон Чен – канд.мист., професор, проректор Гуанчжоуського держ.університету, канд.мистецтвознавства, декан і доценти  Ханчжоуського університету Ма Вей, У Голін, Лю Сімей (КНР), канд.мистецтв., викл.Стамбульської муз.академії Ірена Подобас (Туреччина),  ін.

Під науковим керівництвом захищено 44 кандидатських і 6 докторських дисертацій. З 2014 по 2021 р.  були захищені такі докторські дисертації:

Лю Бінцян, 2015 р., професор, проректор з наукової роботи Таньшаньського університету (Київ, НАКККіМ, 26.00.01, теорія та історія культури);

Муравська О.В., 2018, професор кафедри теоретичної і прикладної культурології ОНМА (Київ, НАКККіМ,  26.00.01, теорія та історія культури);

Шевченко Л.М., 2020, професор, заслужений діяч мистецтв України (Київ, НМАУ,  26.00.01, теорія та історія культури);

Соколова А.В., 2021, доцент ОНМА (Київ, НМАУ,  26.00.01, теорія та історія культури).