Снєгірьова Людмила Олександрівна

викладач

Снєгірьова Людмила Олександрівна

викладач

  • доцент ( без наукового звання ) 
Діяльність
  • Член журі багатьох конкурсів та фестивалів.
  • Член Музичної Спілки України.
Публікації

Надруковані статті «Ліричний дискурс в неліричні часи. Камерно- вокальні твори О. Красотова», збірник «Музичне мистецтво і культура», випуск №29, книга 1, сторінка 191, 2019 рік. Стаття «Стилістика камерно-вокальних творів В. Косенка до питання індивідуальної композиторської трактовки жанрової  традиції», збірник «Музичне мистецтво і культура», «Науковий вісник»  №31, книга 2, сторінка 61,2020 рік.

Прийнята до друкування в збірнику «Науковий вісник» №34 стаття: «Методичні засади виконавської інтерпретації циклу  О. Красотова «Зибучі піски» в класі концертмейстерства»

Здобувач вченого звання доктора філософії. Матеріал дисертації: «Композиційні та стилеві парадигми камерно-вокальної творчості українських композиторів другої половини ХХ століття». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Лісова Ольга Георгіївна.

Учні

За роки педагогічної діяльності понад 150 випускників, які працюють в ОНМА, містах України та за кордоном. За період з 2019 р.- 2021 р.- п’ятнадцять лауреатів конкурсів та фестивалів ( м. Київ, м. Чорноморськ, м. Одеса, Словакія, Польща )

Нагороди

Маю подяки та грамоти за творчий внесок у розвиток культури України.