Стрильчук Олена Степанівна

викладач

Стрильчук Олена Степанівна

викладач

 • Кандидат мистецтвознавства
 • викладач
Біографія

Народилася у 1987 р. у м.Миколаїв. Закінчила Миколаївське державне вище музичне училище (2008 р.) та Одеську національну музичну академію ім.А.В.Нежданової (2013 р.). У 2019 році захистила кандидатську дисертацію, з 2018 р. – викладач кафедри з предмету «Історія вітчизняної музики ХХ ст.».

Публікації

Дисертація «Композиторська поетика О.Мессіана у світлі концептологічного підходу»

 • Стрильчук О. Літургійна семантика у творчості О. Мессіана (на матеріалі «Трьох Маленьких Літургій»). Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. 2014. Вип. 32. С. 249–257.
 • Стрильчук Е. Неоклассицистские черты поздних произведений Оливье Мессиана (“Улыбка”, “Концерт для четырех солистов”). Київське музикознавство. 2014. Вип. 50. С. 57–67.
 • Стрильчук Е. Векторы музыкального времени в произведениях О. Мессиана. Музичне мистецтво і культура. Одеса: Астропринт, 2015. Вып.21. С.257–265.
 • Стрильчук Е. Основные тенденции анализа творчества О. Мессиана в западноевропейском и американском музиковедческом дискурсе. Музичне мистецтво і культура. Одеса: Астропринт, 2017.Вып.24. С.265–275.
 • Стрильчук О. Феномен часу в системі творчих методів О. Мессіана (на прикладі опери «Святий Франциск Ассізький». European Applied Sciences. Stuttgart, 2018. №4. P. 39–41.

Участь у міжнародних наукових заходах:

 • Всеукраїнська молодіжна наукова-творча конференція «Дні науки» (2013-2018 рр., м. Одеса)
 • Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (2014-2019 рр., м. Одеса)
 • XVI Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці України» (2014 р., м. Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих музикознавців «Музикознавчі студії» (2014, 2015 рр., м. Львів)
 • XV науково-практична конференція українського товариства аналізу музики «Композиційно-драматургічна єдність музичного твору» (2015 р., м. Київ)
 • XI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Актуальні проблеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (2015 р., м. Київ)
 • XVI Міжнародна науково-практична конференція українського товариства аналізу музики «Музичний твір в аурі інтерпретацій» (2016 р., м. Київ)
 • Міжнародна наукова конференція молодих музикознавців «Музикознавчі студії – 2016» (2016 р., м. Львів)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2016 р., м. Глухів)
 • Х Міжвузівська науково-творча конференція «Художнє відкриття та авторський стиль» (2016 р, м. Дніпро)
 • Міжнародна наукова конференція «Музикознавчий універсум молодих» (2017 р., м. Львів)
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост)сучасності» (2019,2020,2021 рр., м. Одеса)