Завгородня Галина Федорівна

професор

Завгородня Галина Федорівна

професор

 • доктор наук
 • професор
 • член Вченої ради
 • член Ради по захисту кандидатських дисертацій
Біографія

Народилася в Одесі 31 серпня 1946р. Закінчила в 1972 році Інститут мистецтв в Кишиневі (кафедра теорії музики та композиції), в 1975 році – аспірантуру Московського державного музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних (клас професора Ф. Г. Арзаманова). З 1975 року – завідувач кафедри теорії музики Кишинівського інституту мистецтв; з 1976- – в.о. доцента, завідуюча кафедрою поліфонії та аналізу. У 1976 році захистила кандидатську дисертацію «Драматургическая роль полисочетаний в симфониях А. Онеггера»  і отримала звання кандидата мистецтвознавства, а в 1983 році – звання доцента. У 2013 році 18 квітня захистила докторську дисертацію «Поліфонія як засаднича основа  музичного мислення: до методології музикознавчого аналізу» і отримала звання доктора мистецтвознавства. 25 лютого 2016 року одержала звання професора. З 1979 р по 1984 р займала посаду проректора з наукової і навчальної роботи Молдавської державної консерваторії ім. Г. Музическу. З 1980 року – член Спілки композиторів СРСР.

З 1986 року – доцент, з 2001 по теп. час – в.о. професора кафедри теорії музики та композиції Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової, в 2000-2003 роках – проректор з навчальної роботи ОНМА ім. А. В. Нежданової. З 2016 – професор кафедри теорії музики та композиції, з 2019 року – завідувач кафедри теорії музики та композиції.

В обсяг навчальної роботи входять курси поліфонії на стаціонарі у піаністів, народників, духовиків III курсу і музикознавців IV курсу, на заочному відділенні поліфонія у народників, піаністів, музикознавців з другого по четвертий курси. Аналіз музичних творів читається на другому курсі у піаністів, струнників, духовиків, народників, на III курсі у диригентів хору, постійно керує здобувачами, бакалаврськими, магістерськими роботами, дисертаційними дослідженнями.

Діяльність

Науково-теоретичні конференції і семінари

 

 • Личность в системе воспитания молодежи третьего тысячелетия.\\ Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв,язання. Том 2. Одеса, – 2000, с.19-23.
 • Науково-практична конференція академії мистецтв України «Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку», рік четвертий (Київ,  2001);
 • Науково-практична конференція академії мистецтв України «Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку», рік п’ятий (Київ, 11-12 грудня 2001);
 • Ежегодная международная конференция-семинар «Схід-Захід: культура та цивілізація» (Одеса, 1-2, 3-4 лютого 2001);
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Схід-Захід: музичне мистецтво і культура» (Одеса, 1-2 лютого 2002 р.);
 • Наукова конференція «Музична освіта України в контексті свитового досвіду»  НМАУ ім.  П. І. Чайковського (Київ, 3 грудня 2002);
 • Всеукрїнська наукова конференція до дня народження М. Лисенка (Київ, 12-14 листопада 2002);
 • Міжнародна наукова конференція «Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура» (Київ, 19-20 листопада 2002); Международная научно-практическая конференция «Восток-Запад: Культура и цивилизация» (Одесса, 2002, 1-2 февраля 2002, с.10 и с.51);
 • Міжнародна наково-практична конференція: Захід – Схід: музичне мистецтво і культура», «Культура та цивілізація. Схід та захід»  (Одеса, 1 – 2, 3 – 4 лютого 2003); Міжнародна науково-творча конференція «Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвитку» (Одеса, 21 – 24 жовтня 2004); Международная научно-творческая конференция «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 24-26 листопада 2005); Ежегодная международная конференция-семинар «Схід-Захід: культура та музика» (Одеса, 21-24 квітня 2005);
 • Международная научно-творческая конференция «Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвитку» (Одеса, 10-12 листопада 2006);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 5-6 травня 2006);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 19-21 квітня 2007);
 • Конференция «К истории Одесской организации НСКУ» (Одесса, 17 – 19 октября 2007); Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність» присвячена пам’яті   В.Й. Малішевського і М.Л. Огренича» (Одеса, 10-12 грудня 2007);
 • II всеукрїнська науково-практична конференція «Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес» (Луганськ, 13-14 березня 2008);
 • Международная научно-творческая конференция «Музичні інформаційні інновації: Досвід та проблема розвитку» (Одеса, 19-22 листопада 2009);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: Захід – Схід». Великим ювілярам 2009\2010 присвячується: пам’яті Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Л. Бетховена, П. Чайковського,      М. Глінки (Одеса, 15 – 16 травня 2010);
 • Международна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 5-6 травня 2011);
 • Международна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 29 квітня – 01 травня 2012);
 • Международная научно-творческая конференция «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 9-10 квітня 2012).

 

Конференції після захисту докторської дисертації:

 • Міждународна науково-творча конференція «Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової – 100 років» (Одеса, 26, 28 вересня 2013);
 • Международная научно-творческая конференция «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 2-3 грудня 2013).
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 28-29 квітня 2014);
 • Международная научно-творческая конференция «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 1-3 грудня 2014).
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 30 квітня-1 травня квітня 2015);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (до 50-тиріччя професійної діяльності доктора мистецтвознавства, професора О.М.Маркової) (Одеса, 4-5 грудня 2015).
 • Деякі аспекти методології аналізу музичних творів (30квітня- 1 травня 2015)
 • Універсальні принципи формоутворення в історичній динаміці еволюції музики (5-7 грудня 2016)
 • Жанрово-стильов витоки творчості сучасних українських композиторів (25-26 квітня 2016)
 • Нові стильові виміри сучасної композиторської поетики  (21-22 листопада 2017)
 • Закономірності музичного розвитку поліфонічних творів (24-25 квітня 2017)
 • Просторовість в аспекті музичної мови Ю. Гомельскої  (5 грудня 2017)  – Конференція до 80—річчя одеської організації національної спилки  композиторів України.
 • Поліфонічний текст як смисловий феномен: інформаційний аспект ( 19-20 квітня 2018)
 • Поліфонічні закономірності в системі музичного мислення (30 листопада – 02 грудня 2018)
 • Поліфонічні засади стильового мислення сучасних українських композиторів (на матеріалі фестивалю «два дні ї дві ночі нової музики» (25-28 листопада 2018)
 • Международная научно-творческая конференция «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, – 2019, —25-26 вересня ) : «Поліфонія в аспекті концепції музичного мислення».
 • Міжнародний музикознавчий семінар. Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост) сучасності 2019 р. 30 травня – 2 червня – «Поліфонічне мислення в контексті еволюції музичної мови»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 2021;-  03-06 травня ) «Художні аспекти діалогу конструктивних та виразних особливостей процесу формотворення»

 

 

Публікації
 • Завгородняя Г.Ф. Полифонические аспекты организации музыкального пространства в творчестве  Ю.  Гомельской.   //  Музичне мистецтво і культура. Вип. 11.  – Одеса, 2010.   С. 312 – 321.
 • Завгородняя Г.Ф. Конструктивные основы современного полифонического мышления. // Музичне мистецтво і культура.     Вип. 12.  – Одеса, 2010.   С. 58 – 71.
 • Завгородняя Г.Ф. Жанрово-стилевой аспект выразительности полифонического пространства. //   Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Вип. 16. – Луганск, 2011. С. 79- 88.
 • Завгородняя Г.Ф. Формообразующие функции полифонии как фактор целостности музыкально-художественной композиции. //  Музичне мистецтво і культура. Вип. 14.  – Одеса, 2011.   — с.37-47.
 • Завгородняя Г.Ф. Премьера новой симфонии Юлии Гомельской « Україна Forever». Музыкальный вестник, № 19-20, 2011 г. С. 24-25.
 • Г.Завгородняя. Творчість О.Козаренка: національні традиції в контексті поліфонічного мислення сучасності //Г.Ф.Завгородня //Музична україністика: сучасний вимір: збірник науковий статей. – Вип.7 .- [ред.-упорядник О.Кушнірук]. Київ, 2012- С.308-316
 • Г.Завгородняя «Эволюция музыкального мышления в контексте диалектики пространственно-временных координат» /Г.Ф.Завгородняя  //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник  ОНМА ім. А.В.Нежданової /[ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , 2013. – Вип. 18. – С. 185-196.
 • Г.Завгородняя. «Полифонические закономерности в аспекте эволюции музыкального  мышления» /Г.Ф.Завгородняя  //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник  ОНМА ім. А.В.Нежданової /[ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , 2014. – Вип. 19. – С. 191-202.
 • Г. Завгородняя. Семантика элементов музыкального языка как  показатель отличия западного и восточного мышления. /Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник  ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2014. Вип. 20.–   С. 283-295
 • Г.Завгородняя . Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: Восток-Запад»/Г.Ф.Завгородняя// –Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2015. Вип. 21. – С.  – 188-198
 • Г.Завгородняя. «Обоснованная идея особенности пространственно-временных отношений в современной музыке /Г.Ф.Завгородняя  //Проблеми сучасності : мистецтво, культура, педагогіка: зб. наукових  праць/  [за заг. ред. В.Л. Філіппов ]. – Луганск, 2014—вип. 29 – С.44-53
 • Г. Завгородня. Деякі аспекти методології аналізу музичних творів /Г.Ф.Завгородня // Міністерство культури України. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової.  Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. Вип.  II (5), 2015 [ голова редколегії   П. Е. Герчанівська]. – Київ, 2015 – с.114 – 120.
 • Г. Завгородняя . Музыкальное пространство и творчество украинских композиторов в аспекте стилевого диалога (на англ.) /Г.Ф.Завгородня // Міністерство культури України. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової.  Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. Вип.   2’2016         [голова редколегії    П. Е. Герчанівська [ – Київ, 2016 – с. 56 – 59.
 • Г.Завгородняя. Анализ музыкальных призведений в контексте полифонических  и гомофонних принципов мышления. Методическое пособие для иностранных студентов. /Г.Ф.Завгородняя //Министерство культуры Украины. Одесская национальная музыкальная академія имени А.В.Неждановой. Кафедра теории музики и композиции.  Рецензенты: [А.И.Самойленко, С.В.Шип ] . Одесса, 2015. – С.3-84.
 • Г.Завгородняя. Творчество украинских композиторов в контекстве эволюции музыкального пространства /Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник  ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2016. Вип. 22.–   в печати
 • Г.Завгородняя. Основные принципы формообразования в аспекте закономерностей музыкального пространства. /Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник  ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2017. Вип. 23.–    в печати
 • Формообразующий процесс как базовая логика музыкального мышления. /Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2017. Вип. 24.–    в печати
 • Полифонический текст как предмет музыковедческого дискурс а. Музичне мистецтво и культура. Науковий вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 2017. Вип. 25.–    С. 147 – 157.
 • Типология фактуры в контексте жанрово-стилевого синтеза музыкальной композиции. – 2018- Вип. 26. – в печати…
 • «Поліфонічні засади стильового мислення сучасних українських композиторів»- 2019 г. в печати.
 • «Музыкальный язык в контексте специфики  полифонических       закономерностей  современного  музыкального   пространства» –2020 .

 

В 2012 г. написана монография в объеме свыше  300 страниц текста, посвященная проблемам современного анализа в условиях полифонического «Ренессанса» музыки ХХ-ХХI веков: «Полифонические основы   современного композиторского творчества:  аналитические очерки».

Учні

Магістратуру закінчили понад 40 студентів, з них можна виділити наступні роботи: Махнева А. «Особенности раннего этапа обучения игре на духовых инструментах (тромбон)»; Барского С. «Основы исполнительской интерпретации на примере «Вариаций на тему рококо» П.Чайковского; Мишакова А. «Основы джазовой импровизации саксофониста»; Макаровой И. «Исполнительские возможности флейты в контексте исторической эволюции»,  Кравцовой Е. «Украинская симфония в контексте стилевых традиций музыки на рубеже ХХ – ХХI столетий (на примере «Эпической симфонии» Н.Штогриной, Ю.Ищенко и трех камерных симфоний  К. Цепколенко), «Дeтская  музыка»  в  творчестве  представителей   одесской  композиторской  школы:     жанрово-стилевые    аспекты»;  Краснянской  Ирины: «Композиционные особенности циклов детский пьес»; Фильченковой Кристины: «Диалог национального и духовного символов в хоровом творчестве  Леси Дычко».

 

Захист кандидатських дисертацій:

21 червня 2012 р. захист кандидатської дисертації здобувача                     У. Линцао. Тема: «Фортепіанні цикли М. Метнера як предмет музично-виконавської текстології»

28 березня  2013 р.  захист кандидатської дисертації здобувача   Чжен Цзінь. Тема: «Тема кохання як естетична та музично-інтонаційна парадигма оперного жанру».

Захист кандидатської дисертації Ю.Фурдуй «Ритмологічні аспекти еволюції фортепіанної богателі» – захист 13 грудня 2018 р.

Здобувач Ю.Руснак: «Історичні шляхи та професійні мистецькі передуми формування одеської піаністичної школи».

Значний обсяг в загальному навантаженні займає методична робота, в яку входить: підготовка текстів лекцій, екзаменаційних білетів, проведення вступних іспитів, взаємовідвідування занять, участь в роботі Ради по захисту кандидатських дисертацій, відвідування засідань кафедри та відкритих засідань Вченої Ради. Особливу роль в методичній роботі відіграють систематичне методичні доповіді в період участі в роботі експертних комісій в музичних училищах Умані, Ужгорода, Вінниці, Хмельницька, Дніпропетровська, Херсона, в філії Донецької Музичної Академії (м.Ужгород), в інститутах культури Харкова і Луганська.

На даному етапі складено робочі та типові програми по поліфонії для аспірантів, для музикознавців III і IV курсів, народників та піаністів III курсу, з методики викладання поліфонії у музикознавців і композиторів на IV курсі, з аналізу музичних творів для вокалістів і ін. Складені Сілабуси з поліфонії і АМТ.