Сокол Олександр Вікторович

професор

Сокол Олександр Вікторович

професор

 • професор
 • доктор наук
 • заслужений діяч мистецтв України
 • член-кореспондент Національної академії мистецтв України
 • академік Академії наук Вищої освіти України
 • ректор Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової  (2000 – 2018)
Біографія

Сокол Олександр Вікторович народився 1 березня 1944 року в місті Херсон (Херсонська область, Україна). У вересні 1950 року був прийнятий до середньої школи № 13 міста Херсон. Під час навчання в середній школі займався в Херсонській музичній школі № 1 – з 1956 по 1960 рік за спеціальністю: “баян” – у викладача Ващенка І.Ф., (додатково − “гармонія” у В.В. Павковича і “теорія музики» – у О.С. Штейнберга). Закінчивши достроково (за 4 роки) Херсонську музичну школу, у 1959 році вступив до Одеського музичного училища за спеціальністю “баян”, яке закінчив з відзнакою у 1963 році.

З 1963 року − студент Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової (спеціалізація “баян”, викладач – професор Евдокимов В.М.), яку закінчив з відзнакою у 1968 році. З 1968 по 1970 рік навчався на заочному відділенні Одеської державної консерваторії за спеціалізацією “музикознавство”. Закінчив з відзнакою. Учень в.о. професора  Г.М. Вірановського (керівництво дипломною роботою, поліфонія), С.Д. Орфєєва  (гармонія),  О.О.Красотова (інструментування, читання симфонічних партитур),  О.Л.Когана (аналіз музичних творів), факультатив з «Логіки» – проф.. В.В.Васильков. Навчався також у аспірантурі Київської державної консерваторії імені П.І.Чайковського (1971-1975) за фахом «Теорія музики» (науковий керівник – професор, доктор мистецтвознавства  Герасимова-Персидська Н.О.), кандидатська дисертація на тему «Теорія простої, складної та синтетичної фактури в творах І. Стравінського»). У 1977 р. одержав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

З 1983 до 1985 року перебував на посаді старшого наукового співробітника для підготовки докторської дисертації. У 1984 році 5 місяців перебував на стажуванні у Московській державній консерваторії ім.. П.І.Чайковського (науковий керівник проф.. Є.В.Назайкінський).

Під час навчання у музичному  училищі з 1960 року працював артистом оркестру Одеського російського драматичного театру ім. Іванова – до 1965 року

Після закінчення консерваторії зі спеціальності «баян» у 1968 р. одержав призначення на роботу в Одеське культурно-освітнє училище, в якому працював до 1971 року. З 1969 року працював в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Нежданової на посаді викладача кафедри теорії музики та композиції, з 1975 року – старшого викладача. У 1977 році призначений виконуючим обов’язки, а у 1978 – обраний завідувачем кафедри теорії музики та композиції Одеської державної консерваторії. На цю посаду був переобраний у 1985, 1989, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 роках (працював зав. кафедрою до 2016 року). У 1980 році затверджений ВАК України у вченому званні доцента.

З 1986 по 2000 роки працював на посаді проректора з навчальної роботи Одеської консерваторії. У 1987 році був прийнятий членом Спілки композиторів СРСР (на теперішній час – Одеська організація Національної спілки композиторів України). З 1990 по 1995 рік був обраний народним депутатом районної міської Ради депутатів Центрального району міста Одеси.

У 1991 році затверджений у вченому званні професора. У 1992 році за наукову роботу “Структура музикознавства” одержав Диплом і другу премію Міністерства освіти і мистецтв України.

У 1996 році захистив докторську дисертацію «Стилістика музыкальной речи и терминологические ремарки» і отримав вчений ступінь доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». У грудні 1997 року обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України (відділ теорії та історії мистецтв) і академіком Академії наук Вищої школи (нині – освіти) України (відділ філології і мистецтвознавства). 1998 року призначений членом робочої групи Міністерства культури і мистецтв України з розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр. 09.12.1998 року Постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 06-76-06/397 призначений членом експертної ради ВАК України з мистецтвознавства (перебував до 2001 року).

Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20 червня 2000 року призначений на посаду ректора Одеської державної консерваторії.

2000 року обраний Головою Одеського відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки України.

У 2001 році Сокол О.В. стає Генеральним директором Міжнародних конкурсів піаністів імені Еміля Гілельса. Конкурси проведені також у 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 роках. З 2003 року став Президентом створеного ним Одеського благодійного фонду імені Еміля Гілельса (до 2011 року), Знаменно, що після третього конкурсу Гілельса, враховуючи високий рівень його проведення, швейцарська меценатка Тетяна Шиндлер подарувала Одеській консерваторії рояль міжнародного класу «Стенвей».

22.08.2002 року Одеську державну консерваторію ім. А.В.Нежданової перейменовано в Одеську державну музичну академію імені А.В.Нежданової і надано їй ІУ рівень акредитації.

У квітні-травні 2004 року очолив делегацію Одеської музичної академії, яка виїжджала до Вищої музичної школи міста Фрайбург для вирішення питань співробітництва. Виступав з доповіддю «Теорія музичної артикуляції».

За роки роботи ректором Сокол О.В. зробив наступне. З 2000 року затвердив четвертий рівень акредитації ОДМА у цілому. Створив (2002 р.) і очолив Спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 17.00.03 “Музичне мистецтво”. Під керівництвом Сокола О.В. до 2018 р. – захистились більше 150 кандидатів мистецтвознавства.

1 березня 2004 року Соколу О.В. присвоєно Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” (Указ Президента України № 260/2004).

17 листопада 2005 року – Сокол О.В. переобраний колективом ОДМА на посаду ректора. У 2009 році рішенням Атестаційної колегії Міністерством освіти і науки України в Одеській музичній академії відкрито докторантуру зі спеціальності 17.00.03 «Музичне мистецтво». З 2009 по 2011 рр. Сокол О.В. призначений членом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Указом Президента України від 30 листопада 2009 року № 977/2009 Сокол О.В. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У квітні 2010 року Сокол О.В. переобраний Головою Одеської організації Національної Спілки композиторів України. Переобраний також у травні 2015 року.

Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2010 року № 794/0/17-10 за контрактом як такого, що пройшов за конкурсом, Сокола О.В. знову призначено ректором Одеської державної музичної академії ім. А.В.Нежданової. 2012 року Одеській державній музичній академії ім. А.В.Нежданової надано статут національної  (Указ Президента України від 08.05 2012 р. № 304; Наказ Міністерства культури України від 25.02. 2013 р. № 112//0/17-1), і академія  одержала назву «Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової».

З 2012 року Сокол О.В. – член Експертної ради з культури, мистецтва і туризму при Акредитаційній комісії України.

2013 року у зв’язку з сторіччям ОНМА ім. А.В.Нежданової науково-педагогічний колектив Академії нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Ректор ОНМА Сокол О.В. нагороджений Президентом України орденом «За заслуги» ІІ ступеня. З 2014 року Сокол О.В. – член Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при Національній академії мистецтв України.

З 2010 року Сокол О.В. – Генеральний директор Всеукраїнських  конкурсів: вокалістів –  пам’яті А.В.Нежданової (2010); камерних ансамблів імені В.П. Повзуна (2014, 2015, 2018); виконавців на деревинних духових інструментах на честь К.Е. Мюльберга ((2014. 2017); виконавців на мідних духових – пам’яті Е. Могилевського ((2016); конкурс юніорів вокально-хорового мистецтва пам’яті А. Авдієвського (2016); конкурс вокалістів пам’яті О.Благовидової (2017).  У 2021 р. проведений ХХ Відкритий Південний регіональний конкурс юних композиторів «Art of Composizion», присвячений у 2097 році Соколом О.В. і Одеською організацією Спілки композиторів України

імені Одеської композиторки Юлії Гомальської (див.: «Сокол О.В. Конкурси»).

У грудні 2015 року Сокол О.В. переобраний конференцією трудового колективу ОНМА ім.. А.В.Нежданової на посаду ректора («За» Сокола О.В. проголосували 98,9% колективу Академії). Звільнився від посади ректора 1 серпня 2018 р. за власним бажанням – у зв’язку з захворюванням. З 2018 р. Сокол О.В. працює професором кафедри теорії музики і композиції. Є членом спеціалізованої вченої ради ОНМА ім.. А.В.Нежданової з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Створив авторські програми (також силабуси) і викладає навчальні курси для магістрів, здобувачів вчених ступенів, аспірантів, музикознавців: «Логіка і основи наукової діяльності»; «Методика роботи з науковим текстом»; «Основи наукових досліджень»;  «Основи науково-дослідної діяльності» для магістрів.         Викладає також «Спеціальність» для музикознавців, підготовку кандидатських, докторських дисертацій»; «Інструментовку» для музикознавців, «Композицію і імпровізацію» для здобувачів.

У 2017 р. Нагороджений: «Золотою медаллю Президії Національної академії мистецтв України №12/37 від «19» травня 2017 року «За значні творчі досягнення» (Президент НАМ України, академік А.В.Чебикін).

З 1987 року Сокол О.В. прийнятий до Національної Спілки композиторів України. З 2004 року – Голова Одеської організації Національної спілки композиторів України.  Двічі  став лауреатом Всеукраїнських пісенних конкурсів композиторів   (1994, 1995). Створив 48 композиторських творів різноманітних жанрів (див. «Сокол О.В. Музичні твори»). Твори ля оркестру народних інструментів, вокально-інструментальних ансамблів, ансамблю бандуристок, для ансамблю бандуристок з народним оркестром, для дитячого зору, пісні для солістів-вокалістів  і ф-но, гімн ОНМА ім. А.В.Нежданової, гімни і оду для 4-х  Вищих навчальних закладів Одеси. У співдружності з композитором Голубовим І.В. створена музика до семи театральних вистав Твори Сокола О.В. виконувались народним, духовим оркестрами, ансамблем, тріо бандуристок, мішаним хором, дитячим хором Академії,, в Одеській філармонії, симфонічним оркестром Одеського театру опери і балету, в Канаді.

Діяльність

Сокол О.В. є ініціатором створення і головним редактором історичної збірки матеріалів “Одеській державній музичній академії ім. А.В.Нежданової – 90” (Одеса: Друк, 2003, – 223 с.), був головним редактором щорічного фахового наукового „ваківського” збірника статей Одеської музичної академії “Музичне мистецтво і культура” (випуски 2000-2016 рр.). Організував перший випуск і був членом редколегії газети-журналу  Одеської музичної академії “Музичний вісник” (2003-2015 рр.), членом редколегії газети-журналу «Мистецтво вічне» (2016-2018 р).

За роки творчої наукової роботи Сокол О.В. створив більше 200 музикознавчих робіт різних жанрів: монографічних,  науково-теоретичних, публіцистичних, науково-методичних; редактор багатьох збірок наукових робіт За роботу «Структура музикознавства» одержав звання лауреата, другу премію і грошову винагороду на конкурсі, запровадженому Міністерством культури України у 1992 р. Найбільш визначними роботами є монографії, науково-методичні роботи, присвячені психологічному образу світу, стилістиці музичного мовлення,  структурі музикознавства, єкспресивно-стилістичним ремаркам, теорії музичної артикуляції, лексико-семантичному аналізу музики, поезії, міфології, відношенню гуманізму і музики. інтонаційним вправам в заняттях сольфеджіо. Найбільш значні наукові праці: «Типологія простої і синтетичної фактури в творах І.Стравінського», «Теорія музичної артикуляції», «Виконавські ремарки, образ світу і музичний стиль», «Стилістика музичного мовлення і термінологічні ремарки», «Структура музикознавства», «Інтонаційні вправи та імпровізація на заняттях сольфеджіо», «Експресивно-стилістичні ремарки і музичний стиль» (див. «Сокол О.В. Науково-методична діяльність»).

За роки роботи Сокол. О. В.  прийняв участь як доповідач у 50 конференціях. Окремо слід зазначити Міжнародні та Всеукраїнські науково-творчі конференції, що проводились ОНМА ім. А.В. Нежданової,  Головою оргкомітету і доповідачем яких з 2000 до 2018 року був Сокол О.В «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід»; Міжнародні науково-творчі конференції «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», Міжнародна науково-творча конференція «Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової – 100 років»;   Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки». Активно працював з статтями і інтервью у пресі, на телебаченні. (Повний перелік музикознавчих праць і доповідей на конференціях Сокола О.В. див.: «Сокол О.В.  Музикознавчі праці»).

Працюючи ректором, Сокол О.В. відкрив магістратуру, наукову аспірантуру, докторантуру (2009 р.) зі спеціальності 17.00.03 «Музичне мистецтво»; спеціальність “Культурологія” (напрямок “Культура”), кафедру “Теоретичної і прикладної культурології”, факультатив з імпровізації.. В класі Сокола О.В. підготовлено 99 випускників. Серед них – 3 доктори наук, 9 кандидатів наук, 44 музикознавці і 43 магістри (див.: «Сокол О.В. Учні»).

За  роки роботи Сокол О.В. одержав 54 нагороди: ордени,  почесні грамоти, дипломи, відзнаки, золоті та срібні медалі, почесні  звання та ін. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Дипломом щорічного рейтингу популярності людей та подій Одеси «Народне визнання» (2009), орденом “За заслуги” II ступеня (2013), медаллю імені Костянтина Пігрова «Чистота інтонації – основа хорового мистецтва». – За сприяння розвитку хорової творчості в Одесі та в Україні (2014), Золотою медаллю Національної академії мистецтв України «За значний творчий доробок» (2017), цінним подарунком – наручним годинником Одеської обласної ради «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у навчання і виховання молодих професійних кадрів, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 80-річчя заснування Одеської організації Національної спілки композиторів України» (2017), Почесною грамотою від Національного Союзу композиторів України «За видатний внесок у розвиток сучасної музичної культури України та з нагоди 80-річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України» (2017). (Повний перелік нагород Сокола О.В. (див. «Сокол О.В. Нагороди»).

 

КОНКУРСИ

У 2001 році Сокол О.В. стає Генеральним директором Міжнародних конкурсів піаністів імені Еміля Гілельса.

2003 року – Сокол О.В. – Генеральний директор Другого міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е.Гілельса. Конкурс прийнято в Українську асоціацію Міжнародних конкурсів. У вересні 2004 року – член оргкомітету і член журі Міжнародного конкурсу скрипалів імені Д.Ойстраха (Одеса, 7-18 вересня).

2006 року – Сокол О.В. – Генеральний директор Третього Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса. 4 листопада 2006 року Сокол О.В. нагороджений Почесною грамотою Одеської обласної ради „За організацію і проведення Третього Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е.Гілельса, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва”.

У 2009, 2011, 2013, 2015 роках в Одеській державній музичній академії проведено Одеський обласний конкурс юних композиторів «Art of Composition» імені Одеської композиторки Юлії Гомельської.  У проведенні цих конкурсів (раз у два роки) засновником та головою журі є О.В. Сокол.

2007 року Сокол О.В. був Головою оргкомітету Всеукраїнського академічного огляду-конкурсу молодих піаністів пам’яті професора, зав. кафедрою спец. фортепіано ОДМА, одесита Олександра Бугаєвського. Конкурс було проведено 29 березня – 1 квітня 2007 року в місті Херсон на базі Херсонського музичного училища.

В листопаді 2009 року Сокол О.В. був Генеральним директором Четвертого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е Гілельса. Рішенням Міжнародної комісії конкурс був прийнятий до Асоціації всесвітніх конкурсів піаністів і каталогів.

8-16 жовтня 2010 року Соколом О.В.  за підтримкою Міністерства культури і туризму України, Одеською державною музичною академією проведений Перший Міжнародний конкурс вокалістів пам’яті Антоніни Нежданової, ім’я якої присвоєно Радою Міністрів СРСР Одеській державній консерваторії у 1950 році. Конкурс визнаний кращою музичною подією року у рейтингу популярності людей і подій Півдня України. У 2017 р. проведено конкурс вокалістів пам’яті О.Благовидової.

Сокол О.В. – Генеральний директор Шостого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса (проведення: 20-29 жовтня 2015 року). Генеральний директор Першого Всеукраїнського конкурсу виконавців на мідних духових інструментах пам’яті професора Л.Я. Могилевського. 23-26 березня 2016 р. – ОНМА.

Генеральний директор ІІ Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені В.П.Повзуна. 19-22 березня 2016 р.  Одеса. Україна, ОНМА ім.. А.В.Нежданової. Цей конкурс відбувся у квітні 2018 р.

Генеральний директор І всеукраїнського конкурсу юніорів вокально-хорового мистецтва «Перлини моєї країни» пам’яті Анатолія Авдієвського.  ( Одеса, ОНМА ім.. А.В. Нежданової, 17-20 листопада 2016 р.).

Публікації

Музикознавчі праці

 СОКОЛА Олександра Вікторовича

 • А. Сокол. Отношение универсализма И. Стравинского к кризисным явлениям в музике XX века.  Проблемы идеологической борьбы в культуре и искусстве на современном этапе: материалы Всесоюзной научн. конф. (Киевская гос. Ордена Ленина консерватория им. П. И. Чайковского, 12-16 июля/ 1974 р.). Киев, 1974. С. 130-134.
 • Про принцип подібності в творчому методі І.Стравинського. Львівське музикознавство. Київ: Музична Україна, 1974. N9. 1,2 др. арк.
 • Аналогія між художнім мисленням Ф. Достоєвського та І. Стравинського. Питання комплексного вивчення літератури та мистецтва: матеріали міжвузівської конф. студентів і аспірантів (Київ, 11-14 грудня 1974 р.).  1 др. арк.
 • О. Сокол. Особливості та найважливіші принципи інтервально-комбінаційного методу І. Стравинського. Українське музикознавство. Київ: Музична Україна. 1976. N11. С. 120-143.
 •  На пути к мастерству. Вечерняя Одесса. 23 ноября.  С. 3.
 • Сокол Александр Викторович. Типология простой, сложной и синтетической фактуры в произведениях И. Стравинского: автореф. дис. … канд. искусствоведения. 12.00.02 / Академия наук Украинской СССР. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии. Киев, 1977. 29 с.
 • Оркестр народной и классической музыки. Вечерняя Одесcа. 1977. 22 февраля. С. 4.
 • Концерт старинной музыки. Вечерняя Одесса. 1977. 27 мая. С. 4.
 • Праздник музыки Закавказья в Одессе. Вечерняя Одесса. 1977. 22 октября. С. 3.
 • Типология простой, сложной и синтетическої фактуры в произведениях  И. Стравинского: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского.  Киев, 1977.  243 с.
 • Хочу стать композитором. Вечерняя Одесса. 1977. 26 ноября. С. 5.
 • Про поняття музичної цілісності у музично-теоретичній концепції Б. Яворского: Б. Л. Яворський – композитор, вчений, педагог, громадський діяч: матеріали  наукової  конф. Київського відділення Спілки  композиторів СРСР (Київ, 28 лютого 1978 р.). Київ, 1978. 0,7 др.арк.
 • До проблеми цілісності музичного твору. Цілісність художнього твору: матеріали науково-теоретичної конф. молодих вчених в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УССР (Київ, 13-14 квітня 1978 р.). Київ, 1978. 0.4 др. арк.
 • О методах интенсификации обучения в традиционных курсах сольфеджио и теории музыки в ДМШ. Задачи подготовки и идейно-политического воспитания творческой молодежи: материалы республиканского научно-методического совещания преподавателей и аспирантов вузов культуры и искусства (Одесса, 11-14 сентября 1978 г.). Одесса, 1978. С.139-140.
 • Сокол А. В. О комплексном подходе к подготовке музикантов-профессионалов. Задачи подготовки и идейно-политического воспитания творческой молодежи: материалы Республиканского научно-методического совещания преподавателей и аспирантов вузов культуры и искусства (Одесса, 11-14 сентября 1978 г.). Одесса, 1978.  С. 24-25.
 • Сокол А.В.Актуализация национальных музыкальных традиций в эпоху научно-технической революции. Роль искусства и культуры в патриотическом воспитании трудящихся: материалы республиканской научно-теоретической конференции професорско-преподавательского состава вузов искусства и культури УССР (Львов, 20-21 ноября 1979 г. Секция 2).  Львов, 1979. С. 6.
 • По законам творчості: Музика. 1979. N9. 0.4 др. арк.
 • Музичне мистецтво в епоху НТР. Мистецтво і сучасність: матеріали науково-творчої конф. молодих вчених (Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського, 8-9 грудня 1979 р.). Харків, 1979. 0.5 др. арк.
 • Інтонационные упражнения и импровизация на занятиях по сольфеджио: методическая разработка по курсу “Сольфеджіо” для музыкальных ВУЗов. Одесса, 1980. 122 с.
 • Починайте зі школи (стаття про пілготовку композиторів). Культура і життя. 1980, 19 червня. 0.3 др. арк.
 • Відзив офіційного опонента на кандидатску дисертацію Ігнатченко О.І. “Теорія густості фактури”. 1980. 0.3 др. арк.
 • Камерная музыка инструменталистов. Вечерняя Одесса. 1980. 1 марта.  С  3.
 • Завдання і перспективи удосконалення музичної освіти на сучасному етапі. Завдання подальшого розвитку соціалістичної культури та мистецтва: матеріали Республіканської науково-теоретичної конф. викладачів і аспірантів вузів культури та мистецтва (Харків, 1981). С. 208-210.
 • Сокол О. В., Голубов І. В. До проблеми актуалізації національних традицій у вітчизняній музичній культурі. Актуальні проблеми патріотичного та інтернаціонального виховання засобами культури та мистецтва: матеріали Республіканської науково-теоретичної конференції вузів культури та мистецтва (Одеса, 1982). С. 143-144.
 • Домра не была забыта (о дирижере В.В.Касьянове). Вечерняя Одесса. 1982. 20 мая.  С 3.
 • До питання про діалектику національних та інтернаціональних элементів музичного мислення. Актуальні проблеми патріотичного та інтернаціонального виховання…: матеріали Республіканської науково-теор. конф. (Одеса, 1982). С. 140-142.
 • Тенденції художнього універсалізму у соціалістичній музичній культурі. Музичне мистецтво соціалістичного суспільства: Проблеми духовного збагачення особистості: матеріали Республ. наукової конф. Київ: Наукова думка, 1982. С. 32-34.
 • Новые произведения композиторов Одессы. Одесса музыкальная: сценарий телевизионного сюжета. (Одесское телевидение, 28 мая.1982 г.). 6 с.
 • Одесский джаз: итоги фестиваля. Вечерняя Одесса. 1982, 23 апреля. С. 4.
 • Сокол О. В., Маркова О. М. Про роль комплексного підходу до формування наукового світогляду студентів: матеріали Республ. конф. (Львів, 14-15 березня 1983 р.).  Львів, 1983.  С. 134-136.
 •  Сокол А. В. Структера музыкознания. Методические рекомендации по комплексному плану организации учебной научно-исследовательской работи студентов. Одесса, 1984. С. 8-13.
 • Сокол О. В., Мазур А. К. Застосування технічних засобів у виконавському освоєнні музичного часу. Досвід використання ТЗН у навчальних закладах мистецтва та культури: матеріали Республіканського науково-метод. семінару. Вінниця, 1984. С. 52.
 • До питання про ситуаційні структури нових явищ музичного мистецтва. Актуальні проблеми культурного будівництва: матеріали Республ. конф. «Мистецтво та культура». В.2, Серія 3 (Миколаїв. 1985). С. 268-270.
 • Симфонической палитрой о современности. Вечерняя Одесса. 1985. 26 мая. С.3.
 • Виртуозность, блеск кларнета: о концерте студентов класса проф. К. Э. Мюльберга. Вечерняя Одесса. 1985. 28 мая. С.3.
 • Реквием памяти учителя: о новом произведении композитора А.Кузубова. Вечерняя Одесса. 1985. 24 июня. С.2-3.
 • До питання про визначення музично-виконавського та творчого потенціалу студентів музичних вузів. Питання методики відбору на виконавські відділения музичних вузів країни:матеріали міжвузовської науково-метод. конф. Клайпеда, 1985.  С.44-46.
 • Девчонки, мальчишки и музика: сценарий телепередачи о конкурсе сочинений учащихся ДМШ, посвященном 40-летию Октября. Одесское телевидение, 1985. 3 июня. 7 с.
 • Памяти павших. Вечерняя Одесса. 1985. 6 июля. С. 4.
 •  А. В. Сокол Исследование музыкально-художественного образа мира как актуальная проблема музикознания. Актуальные вопросы развития культуры и искусства: тезисы республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов вузов культуры и искусства.  Ч. II. / Ответственный за выпуск Сокол А.В. (Одесса, 24-26 марта 1987 г.). Одесса, 1987.  С. 226-227.
 • А. В. Сокол, Н. Л. Огренич К вопросу о перестройке учебного процесса в музыкальном вузе. Актуальные вопросы развития  культуры и искусства: тезисы докладов республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов вузов культуры и искусства  (Одесса, 24-26 марта 1987 г.). Одесса, 1987. Ч. II.  С. 4-6.
 • Композиторська графоманія?: стаття про творчість самодіяльних композиторів. Культура і життя (республ. газ.). 1985. 28 червня. 0.3 др. арк.
 • Широкою нивою: про творчість Одеського композитора О.О.Красотова. Культура і життя (республ. газета.). 1986. 2 травня. 0.5 др. арк.
 • Девчонки, мальчишки и музыка: сценарий телепередачи о конкурсе сочинений учащихся ДМШ, посвященном XXVII съезду КПСС / Одесское телевидение. 1986. 7 с.
 • Быть собой: статья к 50-летию одесского композитора А.Красотова. Вечерняя Одесса. 1986. 6 мая. С.6.
 • Песнь о сущности жизни: статья о кантате композитора А.Кузубова. Вечерняя Одесса. 1986. 28 мая. С. 2.
 • Виховання митця. Чорноморська комуна. 1986. 18 червня. С. 1.
 • Відзив офіційного опонента на канд. дисс. Дувирак Д.А. Тембро-динамічні аспекти музичного мислення: взаємодія творчості та сприйняття. 1987. 0.3 др. арк.
 • Сокол О. В., Розенберг Р. М., Мірошніченко С. В. До 50-річчя Одеської організації Спілки композиторів України / Інформ. бюлетень секретаріату Правл. СК СРСР. 1987. № 6 -7. 0.3 др. арк.
 • Сокол О. В., Болховський Р. Г.. Відзив ведучої організації на докт. дисс. Н.Л.Бабій-Очеретовської “Зміст і форма в музиці”. 1987. 0.5 др. арк.
 • 51. Почему нравится? Потому, что честно (о детском спектакле). Вечерняя Одесса. 24 марта. С 3.
 • Не школа, а талант: интервью с Ю.Женевской. Вечерняя Одесса. 1987. 22 мая. С. 3. 53, Фестиваль авторської пісні. Чорноморська комуна. 1987. 7 серпня.  С.  3.
 • Музыка Афганистана. Вечерняя Одесса. 1987. 22 июня. С. 4.
 • Оркестр – его стихия: о дирижере В.М.Евдокимове. Вечерняя Одесса. 1987. 1 февраля. С. 3.
 • Дети сочиняют музыку. Вечерняя Одесса. 1987. 13 июля. С. 5.
 • Музыкальные встречи: радиосценарий / Одесское радио. 1987.18 апреля. 4 с.
 • Сокол О. В., Ассєєв І. М. Відзив ведучої організації на канд. дисс. Шумскої Є. П. “Запровадження традицій народного инструменталізму в оркестровому письмі українських композиторів”. 1988. 0.4 др. арк.
 • Девчонки, мальчишки и музыка: сценарій телепередачі про конкурс творів учнів ДМШ / Одеське телебачення. 1988 20 червня.  6 с.
 • Проблеми і питання патріотичного та інтернаціонального виховання студентів музичних вузів. Культура і життя. 1989.  2 січня. 0.2 др. арк.
 • Сокол А. В. О формировании мировоззрения студентов музикального вуза. Актуальные проблеми подготовки кадров в области искусства и культуры: материалы Республиканской конференции. (Николаев, 17 мая 1988 г.). Николаев,1988. Вып.4. Секция 5: «Искусствоведение». С. 97-99.
 • О музыке и о себе: о концертах одесских композиторов. Знамя коммунизма. 1989. 8 апреля.  3 с.
 • О музыке одесских композиторов. Знамя коммунизма. 1989. 15 мая. С. 3.
 • Інтонаційні образи та національна характерність “Кобзаря”. Сучасний погляд на історію української музики: матеріали Республіканської конф. (Київ, 19-22 лютого 1990 р.). 2 с.
 • Мир интонационных и звукових образов в поэтике “Кобзаря”. К 175-летию с дня рождения Т. Г. Шевченко: материалы межвузовской научно-практической  конференции (Одесса, 19-21апреля 1989 г.). Одесса, 1989.  С. 125-126.
 • Эстетические эмоции и конструирование личностного смысла действительности в музыке. Диагностика и регуляция эмоциональных состояний: материалы Всесоюзного симпозиума  (Москва – Одесса). Одесса, 1990. С. 108-111.
 • Опыт построения структуры музикознания. / Депонировано в НИО Информкультура  Гос.. библ. им. В. И. Ленина 08.05.90,  №2267, «Музыка”,  Вип. 9. 3.3 п.л
 • А. Сокол. Структура музикознания: учебное пособие по курсу “Введение в музыкознание” / Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусства и культуры. Москва. 1991. 47 с.
 • Мы верим: она непременно рухнет: о событиях в Одесской консерватории. Газета Юг. 1991. 31 октября. С. 4.
 • Не иссякают родники: о фестивале самодеятельных композиторов Одессы. Газета Юг, 1991. 7 ноября. С. 5.
 • А. Сокол. Экспрессивно-стилистические ремарки и музыкальный стиль: методическая разработка для преподавателей высших учебных заведений / Республиканский методический кабинет учебных заведений искусства и культуры. Киев, 1992. 82 с.
 • Музыкальные шалости: о музыкальном спектакле Одесской ДМШ №13 и о концерте пианиста Ю.Кузнецова. Вечерняя Одесса, 1992.  4 января. С. 4.
 • Ми проходим одними стежками: пісня О. Сокола, сл. І. Дузя. Одеські вісті. 1993. 16 березня. С.1.
 • Музыкальная культура как предмет музыковедения. Одесский музыковед’ 93. Одесса: Моряк, 1993. С. 91-98.
 • Сокол О. В. Про експресію звукоінтонаційних образів в поетиці “Кобзаря” Т. Г. Шевченко. Одесский музыковед’ 93. Одесса: Моряк, 1993. С. 29-34.
 • Відзив офіційного опонента на канд. дисс. Олендарьова В. Н. “Вітчизняний джаз і проблема стилю”. Київ, 1994. 4 с.
 • Артикуляционная концепция Прелюдий для ф-но Д.Шостаковича. Рукопись. 1984. 16 с.
 • Человек-артист: о встрече с К.Данькевичем. Памяти К.Д. Данькевича: материалы Республиканской конференции, посвященной памяти К. Д. Данькевича (Одесса, 23-24 декабря 1995 года).  3 с.
 • Музична культура як предмет та об’єкт музикознавства.  Нові технології навчання: науково-методичний збірник. В.13 / Інститут системних досліджень освіти. Київ, 1995. С. 213-221.
 • Відзив офіційного опонента на канд. дис. Чернявської М. М. “Аксиологічний аспект теорії інтерпретації та проблеми музичної педагогіки”. 1996. 4 с.
 • Відзив офіційного опонента на канд. дис. Котляревскої Е.І. “Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект дослідження”. 1997. 4 с.
 • А. В. Сокол. Теория музыкальной артикуляции: монография. Одесса: ОКФА. 1996. 204 с.
 • Сокол Олександр Вікторович. Стилістика музичного мовлення та термінологічні ремарки: автореф. дис. … доктора мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1996. 27 с.
 • Жизнь и творчество Ю.Знатокова: к юбилею одесского композитора Ю.Знатокова. Вечерняя Одесса. 1996. 31 января. С.4.
 • Я благодарна своей судьбе: о профессоре ОГК Л.Гинзбург – к юбилею. Вечерняя Одесса. 1996. 18 января. С. 4.
 • Потолок рухнул, а крыша…: о происшествии в Одесской консерватории. Газета Юг. 1996 14 февраля. 2 с.
 • Стилистика музыкальной речи и терминологические ремарки: дис. … доктора искусствоведения: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1996. 384 с.
 • Теорія стилю в концепції Б. Л. Яворського. Рукопис. Здано до друку. 1996. 1.5 др.арк.
 • Сокол О.В. Теорія музичної артикуляції: визначення та класифікація. Актуальні напрямки розвитку академічного народно-інструментального мистецтва: матеріали Другої Всеукраїнської конференції. Київ, 20-27 березня 1998 р. / Упорядник М. А. Давидов. Київ, 1998. С. 86-91.
 • Вспоминая о настоящих, неслучайных…: о преподавателях Одесской консерватории. Одесская консерватория: Славные имена, новые страницы. Одесса: Гранд-Одесса, 1998.  С. 70-84.
 • А. В. Сокол. Музыка, музыкальная культура: определения. Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні: збірник наукових праць / Київ: Друкарня Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 1998. С. 85-94.
 • До питання про стилістику музичного мовлення: доповідь на засіданні Академії Наук Вищої школи України 15 листопада 1997 року. 8 с.
 •  А. В. Сокол. Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах Б. Яворського. Musicae ars et scientia. Книга на честь 70-річчя Н. О. Герасимової-Персидської: матеріали конференції 19 грудня 1997 р. в Національній академії мистецтв ім П.  І. Чайковського / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.  Київ, 1999.  Випуск 6. С. 140-147.
 • Сокол А. В. Интонационно-художественный образ мира. Вопросы музыкальной семантики / Культурологические проблемы музыкальной украинистики. В. 3. Одесса: Астропринт, 1998. С. 8-16.
 • Дар Сюзанны Савари Одесской консерватории: о французской художнице.  Вечерняя Одесса. 1997. 6 мая.   С. 2.
 • Там, де плекають таланти: інтервью з кореспондентом С.Бахур. Думська площа. 1997. 24 грудня. С. 2.
 • Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах Б.Яворского. Трансформація музичної освіти: культура та сучасність: матеріали музикологічного семінару (Одеса, 23-25 квітня 1998 р. Ч.1.). Одеса: Астропринт, 1998. С.48-55.
 • Член редколегії збірника “Трансформація музичної освіти: культура та сучасність” / Матеріали музикологічного семінару. 23-25 квітня 1998 р. Ч.1.
 • Отзыв официального оппонента на канд. дисс. Чеботаренко О.В. “Культорологические аспекты исполнительской формы в музыке”. Харьков, 1998. 5 с.
 • Редагування статей збірника “Одесская консерватория: Славные имена, новые страницы”. 1998.
 • Сокол О. В., Мірошніченко С.В. Зовнішня рецензія на канд. дисс. Цурканенко І: “Фактурно-поліфонічні комплекси в українській фортепіанній музиці XX століття”. 1998 р. 4 c.
 • Маестро музики народної: про професора Одеської консерваторії В.М. Євдокимова). Думська площа. 1998 р 10 січня. N2(52). 1,5 с.
 • Корифей народной инструментальной музыки. Вечерняя Одесса. 1998. 15 января. С.2.
 • Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства. Доповідь на Сесії Загальних зборів Академії мистецтв України 6 квітня 1999 року. / Київ: Національна філармонія України. 1999. 11 с.
 • Сокол О. В. Джазова Інтерпретація сучасної музики. Сучасне музичне мистецтво: проблеми наукової та виконавської інтерпретації: програма науково-практичної конференції  / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського (Київ, 6-8 квітня 1999 р.). С. 4.
 • Есть таланты, есть: про Одеський обласний конкурс юних композиторів. Вечерняя Одесса. 1999. 22 квітня. С.3.
 • Про проведення Х Обласного конкурсу юних композиторів, присвяченого памяті Ю.Знатокова: Одеське телебачення. 23 квітня 1999 р.
 • Про підсумки Х1 Обласного конкурсу юних композиторів (з виступами переможців) / Одеське Обласне радіо. 29 травня 1999 р.
 • Звукоiнтонацiйний образ Всесвiту у поезiях Т. Г. Шевченка i М. А. Некрасова. Iсторiя української музики: Предмет, новi методологiї, свiтовий контекст: доповідь на Четвертому Мiжнародньому конгресі україністів. 25-29 серпня 1999 р. Одеса. 11 с.
 • Семантичний аналіз звукоінтонаційного образу всесвіту у поезії та музиці. Трансформація музичної освіти…: доповідь на Міжнародному семінарі (Одеса, 13-17 вересня 1999 р.). 7 с.
 • Про музичну виразність. Південна Пальміра: фестиваль академічного народно-інструментального мистецтва: доповідь на науково-практичній конференції (Одеська консерваторія, 2-4 грудня 1999 року). 5 с.
 • Семінар-практикум з імпровізації. Музыкальное образование и развитие творческой личности: доклад и мастер-класс на Международной конференции /  Международная школа музыкально-педагогического мастерства. Третий Международній конкурс-фестиваль “Искусство ХХ1 века». (Ворзель-Киев, 11-21 декабря 1999 г.).  Видеозапись.
 • Реконструкция музыкально-стилевых понятий Б.Яворского в аспекте психологического образа мира. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 1. Одеса: Астропринт, 2000. С. 81-90.
 • Від головного редактора. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 1. Одеса: Астропринт, 2000. С. 9-11.
 • Головний редактор збірки наукових статей “Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 1. Одеса: Астропринт, 2000. 412 с.
 • Выдающийся певец, ректор Одесской консерватории Николай Огренич. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Одеса: Астропринт, 2000. Випуск 1. С. 5-8.
 • Рецензия и аннотация к сборнику  духовной музыки “Поёт кантилена” из репертуара хора Одесской школы хорового искусства ”Кантилена”. Одесса: Моряк, 2000.  С. 3, с. 36.
 • Сокол А.В. Такого раньше не было. Как зажигаются звезды. Комсомольская правда в Украине.Качество высшего образования: как попасть в ногу со временем: выступления на круглом столе с В. Павловым и И. Каменской. (Одесса, 10-16 декабря 2010 г.). С. 24, с. 25.   
 • Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства. Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць / Академія мистецтв України. Випуск перший. Київ: Спалах, 2000.  С. 305-311.
 • О, если б мог выразить в звуке: к открытию мемориальной доски ректору Одесской консерватории Н.Огреничу. Газ. Одесский вестник. 2002. 18 апреля. С. 3.
 • О. В. Сокол. Музикознавчим виданням – належні методологічні та методичні основи. Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: матеріали наукової конференції в Академії мистецтв України (Київ, 23 листопада 2000 р.). Київ: ВПП “Компас”, 2000. С. 95-96.
 • Перспективи развитку музичної науки і мистецтвознавства. Музична культура: Схід-Захід: доповідь на міжнародному музикознавчому семінарі (Одеська державна консерваторія ім.А.В.Нежданової,  1-2 лютого 2001 року). 5 с.
 • Служенье музыке не терпит суеты: интервью с журналисткой Вероникой Коваль. Одесский вестник. 2000. 23 декабря. С.10.
 • О. Сокол. Про деякі проблеми вищої музичної освіти. Музична освіта в Україні: Сучасний стан, проблеми розвитку: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2001). Одесса: Одесский вестник, 2001. С. 54-56.
 • Голова редакційної колегії наукового вісника Одеської консерваторії “Музичне мистецтво і культура”. 2-й випуск. Одеса: Астропринт, 2002.
 • Орган – символ духовності, величі та єдності: вступна промова до 2-го Різдвяного органного концерту “Духовная музыка Баха, Бема, Мендельсона, Мессиана” з циклу “Орган в мире музыки”. Одеська державна консерваторія ім. А. В. Нежданової. 14.01.2001 року.
 • Хорове мистецтво в світі християнської духовності: вступна промова до різдвяного концерту хору, камерного оркестру і солістів Одеської консерваторії ім.А.В.Нежданової в Одеській державній філармонії. 8 січня 2001 року.
 • Феномен Е. Гілельса і Одеса: Трансформація музичної освіти: проблеми виконавства”: доповідь на міжнародній науково-методичній конференції. (Одеська державна консерваторія ім.А.В.Нежданової. 28-29 жовтня 2001 року. 5 с.
 • Від головного редактора: вступна стаття до 2-го випуску Наукового вісника Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Одеса: Астропринт, 2001. С. 3-4.
 • Звукоінтонаційні картини всесвіту у поезіях Т. Шевченко і М. Некрасова. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім.А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Одеса: Астропринт, 2001.
 • О. Сокол. І. Ф. Ляшенко – організатор музичної науки. Науковий вісник Національної музичної академії України ім.. П. І. Чайковського. Культурологічні проблеми української музики: наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка. Київ, 2002.  В.16. С. 15-18.
 •  Почему Одесская консерватория должна стать музыкальной академией? Вечерняя Одеса. 27 июля. С. 5.
 • Звукоінтонаційний образ всесвіту у поезіях Т. Шевченко та М. Некрасова: досвід порівняльного семантичного аналізу. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики. Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка. Київ, 2002. С. 69-78.
 • О. В. Сокол. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім.А .В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2002 р. В. 3. В.4. С  3-4.
 • Гуманітарний і музичний образ всесвіту. Трансформація музичної освіти: культура і сучасність (присвячується К. Ф. Данькевичу: доповідь на міжнародному музикологічному семінарі “. Одеса, 12-16 жовтня 2002 року. 5 c/
 • Александр Сокол: “Мы узаконили то, чего достигли”. Одесский вестник: інтервью Сокола О.В. 2002. 14 сентября.
 •  Зачем консерватории становиться академией? Одесские известия: интервью А.Сокола. 2002. 17 октября.
 •  Відгук офіційного опонента Сокола О. В. на кандидатську дисертацію Волкова С. М. “Система мистецької освіти в культурі України 90-х років ХХ століття: традиції, реформи, перспективи”. Захист відбувся в Національній музичній академії ім.П. І Чайковського 25 червня 2003 року. 6 стор.
 • Від головного редактора. Одеській державній музичній академії ім. А. В. Нежданової – 90. Одеса: Друк, 2003. С. 5-10.
 • Сокол О. В. Головний редактор історичної ювілейної збірки – “Одеській державній музичній академії ім. А. В. Нежданової – 90”. – Одеса: Друк, 2003. 223 стор.
 • С юбилеем! Музыкальній вестник:газета Одесской государственной музыкальной академии им. А. В. Неждановой. 2003. Ноябрь. Вып. 1. С. 5..
 • Сокол А. В. Вступление к  книге Наталии Ломоносовой “Петр Соломонович Столярский”.  Одеса, 2003. С. 3. Переиздание: Одесса, 2011. С.5.
 • Музыка – лучший способ достичь успеха в жизни. Всеукраинский Одесский ежемесячный журнал «Пассаж». Одесса, 2003, июль. Стр.3.
 • Музичне мистецтво і культура: фаховий науковий вісник Одеської державної музичної академії ім.А.В.Нежданової / головний редактор Сокол О.В. Випуск 4. Книга 1. Одеса: Друк, 2003. Вийшов 2004 році.
 • Від головного редактора: вступна стаття Сокола О. В. до фахового наукового вісника ОДМА “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 4. Книга3 Одеса: Друк 2003. Вийшов в 2004 році. с. 3-4.
 • Александр Сокол.. Некоторые текущие проблемы музыкального образования. Трансформація музичної освіти і культури в Україні: матеріали науково-творчої конференції, присвяченної 90-річному ювілею з дня заснування Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової / головний редактор – Сокол О. В. Одеса: Друкарський дім, 2004. С. 5-8.
 • Слово к интеллектуальному форуму Украины. Інтелектуальний форум України; доповідь на конференції Всеукраїнського громадського об’єднання в приміщенні Одеського драматичного театру ім. Іванова (Одеса, 17 березня 2004 року). 5 с.
 • Definition und Klassifikation der musikalischen Artikulation. Доповідь для професорсько-викладацького складу Вищої музичної школи м. Фрайбурга (Німеччина). (Фрайбуржська Вища музична школа, 28 квітня 2004 року). 7 с.
 • О. Сокол. Комп’ютеризація в музичному ВУЗі: завдання і перспективи. Музично-інформаційні технології: досвід та проблема розвитку: програма Міжнародної науково-творчої конференції (Одеса, ОДМА, 21-24 жовтня 2004 р.). С. 4.
 • А. В. Сокол. Исполнительские ремарки и тематизм в “Прелюдиях и фугах” для фортепиано Д. Шостаковича. науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Одеса: Астропринт, 2005. Вип. 5. С. 8-24.
 • Ми проходим одними стежками: спогади про професора Івана Михайловича Дузя.  Маяк. Одеса: 2004. С. 268-273.
 • Пропозиції Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежданової щодо ступеневої освіти (бакалаври, магістри) у вищих навчальних закладах мистецького спрямування згідно Болонської декларації: доповідь на Пленарному засіданні сесії загальних зборів Академії мистецтв України (Київ,  13 травня  2005 р.).  4  с.
 • Бакалавры и магистры: хорошо это или плохо? Музыкальный вестник, газ. Одесской гос. муз. академии им.А.В.Неждановой. 2005. №3-4. С. 5-7.
 • Болонский процесс: проблемы и перспективы. Аргументы и факты в Украине. 2005. 10 ноября. №45.
 • Отзыв официального оппонента на диссертацию Рубан Ольги Леонидовны “Становление терминологического аппарата анализа музыкальных форм”, представленную к защите на соискание  ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03 – “Музыкальное искусство”. Защита: в Национальной музыкальной академии Украины. 2006, январь. 6 с.
 • Конкурс им. Д. Ойстраха прошел, а «осадок» остался! Тиква. 2006.  Июль. 2 с.
 • Сокол А.В. Как не надо точить лясы (или – о свободе печати и о свободе лжи). Ответ на статью М. Гудыми в «Одесском вестнике». 19 июля 2005 г. 7 с.
 •  Болонский процесс: Преимущества и проблемы для Одесской музыкальной академии им. А. В. Неждановой. журнал “Акціонерний банк “Південний”: интервью Сокола А.В. Одесса, 2006. 6 с.
 • Жанровые и образно-стилистические аспекты артикуляции И.С.Баха. Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура». Одеса: Друкарський дім, 2005. Вип. 6. Книга 2. С. 7-24.
 • Логіка і основи наукових досліджень: програма Сокола О.В. навчального курсу для магістеріуму Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. 2007. Рукопис. 11 стор.
 • А. В. Сокол. Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль: монография. Одесса: Моряк, 2007. 275 с.
 • Александр Сокол: Соответствовать требованиям времени. ”Музыкальный вестник” – газ. Одесской государственной музыкальной академии им. А. В. Неждановой: интервью с Валентиной Гузеевой. Одесса: Моряк, 2007. № 5-6 (11-12). С. 2-3.
 • Презентация монографии Сокола А.В. „Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль». Телеканал «Одесса»: интервью з ведущей телевидения Мариной Жуковськой. 2007, 20 декабря.
 • Сокол О. В. Вступне слово. Пам’яті Д. Ойстраха: програма науково-творчої конференції, присвяченої 100 –річчю з дня народження Д.Ойстраха / автор проекту конференції – Сокол О. В. (Одеса, ОДМА ім. А. В. Нежданової, 30 вересня 2008 р.). Одеса, 2008. С. 3.
 • Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / головний редактор  Сокол О.В. Одеса: Астропринт, 2008. Вип. 9.
 • Одесской государственной музыкальной академии – 95. Радіо Гармония мира: интервью Сокола А.В. с Тамарой Близнюк.  Одесса, октябрь.2008.
 • Досягнення ОДМА перед святкуванням її 95-річчя. Канал Одеського телебачення «А-1». Виступ Сокола О.В. з студентами Одеської державної музичної академії імені А.В.Нежданової – лауреатами міжнародних конкурсів в програмі Н. Радковської «Мистецтво жити». 9 жовтня 2008 року.
 • Одесской государственной музыкальной академии им. А. В. Нежданової – 95! «Музыкальный вестник»: газета Одесской государственной музыкальной академии им. А.В.Неждановой. 2008. №13-14. С. 2-3.
 •  Поздравление В.П.Повзуну (дважды ректор – Повзун В.П. ВМВ. Одесса, 2009. C. 21.
 • О. В. Сокол. Вступне слово до конференції. Ю.В.Малишев – науковець, поет, філософ, особистість. До 85-річчя з дня народження»: програма міжнародної науково-творчої конференції  / Сокол О.В. – один з авторів проекту (Одеса, 19-20 лютого 2009 року). Одеса, 2009. С. 4.
 • О. В. Сокол. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: збірник наукових статей ОДМА імені А. В. Нежданової.  Одеса: Друкарський дім.  2009. Випуск 10. С. 7-8.
 • А. Сокол.Выдающийся певец, ректор Одесской онсерватории – Николай Огренич. Николай Огренич – человек, певец, ректор: статьи, воспоминания, материалы /  главный редактор – Сокол А. В.  Одесса: Астропринт, 2009. С. 9-10.
 • А. Сокол. Николай Огренич – руководитель и человек: штрихи к портрету. Николай Огренич – человек, певец, ректор: статьи, воспоминания, материалы. Одесса: Астропринт, 2009. С. 61-63.
 •  Александр Сокол. Ольга Оганезава. Памяти великой певицы: о Международном конкурсе вокалистов имени А.В.Неждановой. Журнал «Фаворит». 2010. Апрель. №04 (42). С. 60-61.
 • Сокол А.В. Такого раньше не было. Как зажигаются звезды. Комсомольская правда в Украине.Качество высшего образования: как попасть в ногу со временем: выступления на круглом столе с В. Павловым и И. Каменской. 2010 г., 10-16 декабря. С. 24. С. 25.
 • Литвин Юлия, Александр Сокол. Услышать, как звучит Одесса – великое счастье. Журнал «Пассаж»: интервью с Соколом А. В. 2010, апрель.   С. 22-27.
 • Олександр Вікторович Сокол. Вступне слово Музичне мистецтво та наука на порозі третього тисячоліття: Захід-Схід: програма Всеукраїнської науково-творчої конференції у межах Міжнародної науково-творчої конференції / голова оргкомітету Сокол О. В. (Одеса, 2-3 грудня 2010 р.). Одеса, 2010. С. 2.
 • Сокол Олександр Вікторович. Статистично-семантичний аналіз поетичного тексту та музичне інтонування. Музичні інформаційні інновації: досвід та проблеми розвитку: програма міжнародної науково-творчої конференції (Одеса, ОДМА ім. А.В.Нежданової, 19-22 листопада 2009 р). Одеса, 2009. С. 3.
 • Сокол О.В. Одеська державна музична академія: проспект ОДМА. Одеса: Екологія, 2010. С. 3-5.
 • Сокол А.В. Презентация книги: «Николай Огренич: Человек, певен, ректор / Национальная библиотека им. М. Горького. 21 мая 2010 г. 2 с.
 • Олександр Сокол Про варіанти рішення проблеми інтеграції вітчизняної і закордонної освіти. Великим ювілярам 2009/2010 присвячується: памяті Ф. Шопена. Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Л. Бетховена, П. Чайковського, М. Глінки: програма Міжнародної науково-творчої конференції «Трансформація музичної освіти: Захід-Схід» / голова оргкомітету і вступне слово – Сокола О. В. (Одеса, 15-16 травня 2010 р.). Одеса, 2010. С. 2.
 •  Победы и перспективы: В Одессе состоялся Первый международный конкурс вокалистов памяти А.В.Неждановой. Музыкальный вестник: Газ. Одесской государственной музыкальной академии им. А.В.Неждановой. Одесса. №19-20. С. 2-5.
 • Одесская школа оперного искусства признана одной из лучших: Музыкальный вестник Одесской государственной музыкальной академии им. А.В.Неждановой: интервью Марты Барановой с ректором ОГМА А. Соколом. Одесса. 2011. №19-20. С. 6-8.
 •  Наталья Турецкая. Grand Fest длиною в ноябрь. Комсомольская правда в Украине, www.kp.ua: интервью Натальи Турецкой с ректором ОГМА им. А. В. Неждановой Соколом А. В. о юбилейных концертах академии. Одесса. 2011. 5 ноября. С. 16.
 • Александр Сокол. Мы готовы принять на учебу всех желающих. Комсомольская правда в Украине. 2011. 10-16 июня. С. 25.
 •  Учителю посвящается… Журнал заведующего кафедрой хорового дирижирования, профессора К. К. Пигрова: 1959-1962 годы / главный редактор А. В.  Сокол.  Одесса, 2011. 55 с.
 • О. В. Сокол. Вступне слово. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної науково-творчої конференції / голова оргкомітету Сокол О. В. (Одеса, 5-6 травня 2011 р.).  Одеса, 2011. С. 3.
 •  А. В. Сокол Вступление к книге Наталии Ломоносовой «Петр Соломонович Столярский».  Одесса, 2003. С. 3. Переиздание:  Одесса, 2011. С.5.
 •  Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОДМА імені А.В.Нежданової / головний редактор і вступні статті Сокола О.В. Одеса: Друкарський дім,  Вип. 13-14.
 •  А. В. Сокол. Пятый Международный конкурс пианистов памяти Эмиля Гилельса. »Музыкальный вестник»: газета Одесской Национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой. Одесса: Одесский печатный двор, 2012.  №23–24. С.3-4.
 •  V Международный конкурс молодых пианистов памяти Эмиля Гилельса. ВІСНИК: Інформаційне видання Асоціації академічних музичних конкурсів України. Київ, 2013. №12. С. 2.
 •   Сокол О. До визначення поняття «музика». Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної Академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2012. Випуск 16. С. 8-18.
 •  О. В. Сокол. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 16. С. 6-7.
 •  О.В. Сокол. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 17. С. 6-8.
 •  Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової – 100 років: збірка статей укр. і англ. мовами. Вступна стаття Сокола О.В.  Одеса: Астропринт, 2013. С. 1-10.
 •  Олександр Сокол. Виконавські ремарки: образ світу і музичний стиль: монографія. Переклад з російської на українську мову з доповненнями і предметним покажчиком роботи Сокола А.В. «Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль» (Одеса: Астропринт, 2007). Одеса: «Астропринт, 2014. 273 с.
 •  Одесская национальная музыкальная академия:  100 лет музыки и вдохновения.   Журнал «Фаворит удачи», www.favorit. od.ua.  Одесса, 2013, август. №6 (81), С. 18 – 25.
 •  Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової». Вступ до триплету. Видано українською, російською, і англійською мовами. С. 1-6.
 •  Розенберг Р. М. Одесская композиторская школа: к 100-летию основания и 75-летию Одесской организации Национального союза композиторов Украины: монография / главный ред. А. В. Сокол. Одесса: Астропринт, 2013. 328 с.
 • Головний редактор книжки «Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової – 100 років». Одеса: Астропринт, 2013. 312 с.
 •  Сокол О. В. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової: від минулого до сучасності. Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової – 100 років. / головний редактор Сокол О.В. Одеса: Астропринт, 2013. Стор. 23-38.
 • А. Сокол. Поэма о творчестве, любви и служении великого одесского музиканта: вступление к книге И. Д. Барановой «Давид Иосифович Сипитинер» / главный редактор Сокол А. В. Одесса: Астропринт, 2013. С. 3-6.
 •  Сокол О. В. Від головного редактора. Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура» / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2014.  Вип. 19.  С. 7–8.
 •   Сокол О..В. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2014.  Вип. 20.  С. 7–8.
 • Сокол О. В. Парадокси і досягнення сучасної музичної освіти і науки. Мистецтво молодих: матеріали наукової акції в Національній академії мистецтв України. Київ, 2014. 4 с.
 • Сокол О. В. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт,  2015. Вип. 21. С. 7–8.
 • Сокол А. В. Кафедра оперной подготовки Одесской национальной музыкальной академии им.А. В. Неждановой. (К 65-летию со дня основания). Вступительная статья Сокола А.В.  Одесса: Астропринт, 2015 г.  С. 3-5.
 • Сокол О.В. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової. VI Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Еміля Гілельса. Одесса: Астропринт, 2015. С. 55-58.
 •  Сокол А.В. Кафедра оперной подготовки – основа артистизма. Музыкальный вестник: газета ОНМА им. А.В.Неждановой. Одеса: Одеський печатный двор, 2015. №29-30. С. 42.
 • Сокол О.В. Про явище глобалізації в мистецтві і світі. Музичне мистецтво та культура: матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Захід-Схід» до 50-річчя професійної діяльності проф. О. М. Маркової. (Вступне слово і доповідь Сокола О.В.).  (Одеса, 4-5 грудня 2015 р.). 7 с.
 • Сокол О. В. Музична творчість в умовах невизначеності. Дні науки:матеріали ХІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-творчої конференції. (Одеса, ОНМА, 20-22 квітня 2016 р.).  5 с.
 • Сокол О. В. Лексико-семантичний аналіз поетичного тексту. Одеська хорова школа: традиції і новації: програма Всеукраїнської науково-творчої конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження К.К.Пігрова та 80-річчю кафедри хорового диригування (Одеса. ОНМА ім. А. В. Нежданової, 4 листопада 2016 р.). 3 с.
 • Сокол О. В. Від головного редактора. Музичне мистецтво і культура: Music art and cultur. Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової  /  гол. ред. О. В. Сокол.  Одеса: Астропринт,  2016.  Вип. 22. С. 6 −7.
 • Сокол А. В. Николай Огренич – человек, певен. ректор. Телеканал Медіа-інформ:  выступление Сокола  А. В. на передаче, посвященной 80-летию  со дня рождення ректора ОГМА  им. А. В. Неждановой Огренича Н. Л. 4 декабря 2017 г.
 • Сокол О. В. Славетні традиції корифеїв Одеської композиторської школи. До 80-річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України: доповідь на конференції ОНМА ім. А.В.Нежданової, 5 грудня 2017 року. 5 с.
 • Сокол О. В. Аналіз гуманістичного позитиву і негативу у літературному тексті. «Музичне мистецтво і культура»: Захід-схід: доповідь на Міжнародній конференції ОНМА ім. А. В. Нежданової, 21 листопада 2017 р. 6 с.
 • Сокол О. В. Особистісне відношення до науки і знання в епоху глобалізації. Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття: доповідь на Всеукраїнській молодіжній науково-творчій конференції (ОНМА ім. А.В. Нежданової, 24 листопада 2017 р.). 6 с.
 • Сокол А.В. Николай Леонидович Огренич – природа и личность. Вступление к концерту, посвященному 80-летию со дня рождения Н.Л. Огренича (Большой зал ОНМА, 8 декабря). В журнале ОНМА «Ars longa» − «Искусство вечно». 1917-1918 г. №.2.  Одесса: Астропринт. С. 40.
 • Сокол А. В. Николай Огренич – руководитель и человек. Журнал ОНМА «Ars longa» − «Искусство вечно». 2017 − 2018 г. №2. С. 41-45.
 • Сокол О. В. Про поняття логіки в науковому, міфологічному та музичному мисленні. Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність: доповідь на Міжнародній науково-творчій конференції (Одеса, 19-20 квітня 2018 р.).
 • Сокол О.В. Гуманістичний позитив і негатив у модулях духовності і сучасності. Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності: доповідь на Міжнародному музикознавчому семінарі ОНМА ім. А. В. Нежданової (Одеса,15 червня 2018 р.). 5 с.
 • Сокол О.В. Парадокси поняття гуманізму в міфології, релігії та мистецтві. Трансформація музичної освіти: Культура та сучасність: доповідь на міжнародній науково-творчій конференції (Одеса, ОНМА ім. А.В.Нежданової, 30 квітня 2019 р.) 8 с.
 • Сокол О.В. Про семантику поняття гуманізму у різних ситуаціях світу та в музиці. Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності: матеріали міжнародного музикознавчого семінару (Одеса, ОНМА ім. А. В. Нежданової, 31 травня – 2 червня 2019 р.). 9 с.
 • Б.Л. Яворский о значении ремарок-образов в концепции музыкального стиля (стаття опублікована російською і англійскою мовами). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2018. 12 с.
 • Сокол О. В. Матричний метод у дослідженні змісту та експресії музичного інтонування. Захід-Схід: Культура і мистецтво: доповідь на Міжнародній науково-творчій конференції в Одеській національній музичній академії ім. А.В.Нежданової (Одеса, 25 вересня 2019 р.).  4 с.
 • Сокол А. В. Образ мира и гуманизм.  Александр Сокол. Гуманизм и музыка:   цикл виступів-монологів Сокола О.В. на Одеському телебаченні «Думская Т.В.». (Одеса, виступ перший  – 25 жовтня 2019 року, 20.00 – 20.30 годин.  Повторення виступу: 27, 28, 29, 30, 31  жовтня, 1 листопада.    https://www.youtube.com/watch?v=HF0HeCNFjnU
 •  Сокол А.В. Гуманизм и ситуации мира. Александр Сокол. Гуманизм и музыка: другий виступ-монолог Сокола О.В. на Одеському телебаченні «Думская ТВ» (Одеса, 9 листопада 2019 р.).

 • Сокол А. В. Парадоксы гуманизма»: Александр Сокол. Гуманизм и музыка:  третій виступ-монолог  Сокола О.В. на Одеському телебаченні «Думская ТВ» (Одеса, 6 грудня 2019 р.).

 • Сокол А. В. Любовь и гуманизм. Александр Сокол. Гуманизм и музыка: четвертий виступ-монолог Сокола О.В. на Одеському телебаченні «Думская ТВ». (Одеса, 31 березня 2020 р.   https://www.youtube.com/watch?v=c_0SJBxEodo
 • Сокол А. В. «Определение понятия «гуманизм» в психологическом образе мира». Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність: матеріали  Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції (Одеса, 30 квітня – 2 травня 2020 р.).  Materiali_int.-konf20H.pdf.. 7 с.
 • Сокол О. В. Гуманітарний синтез старогрецьких міфологічних сфер у богинь Муз. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: матеріали наукової інтернет-конференції в Національній академії мистецтв України (Київ. 23 грудня 2020 р.). 3 с.
 • Сокол О.В. Структура понять буденно-релігійного образу світу і життя в «Книзі притчей Соломона». Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність:  матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції (Одеса, 5 травня 2021 р.).  3 с. Здано до друку.                  

Монографії, основні науковометодичні видання Сокола О.В.

 •   Про принцип подібності в  творчому методі І.Стравинського / Українське музикознавство, N9. Київ: Музична Україна, 1974. 18 стор.
 •   Особливості та найважливіші принципи інтервально-комбінаційного методу І.Стравинського / Українське музикознавство, N11. Київ: Музична Україна, 1976.  С. 120-143.
 •  Типологія простої, складної та синтетичної фактури в творах І.Стравинського: Дис. ,.. канд.. мист.: 17.00.03. / Нац. Музична академія України. Київ, 1977. 243 с.
 • Сокол Александр Викторович. Типология простой, сложной и синтетической фактуры в произведениях И. Стравинского: автореф. дис. … канд. искусствоведения. 12.00.02 / Академия наук Украинской СССР. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии. Киев, 1977. 29 с.
 •  Інтонационные упражнения и импровизация на занятиях по сольфеджио: методическая разработка по курсу “Сольфеджіо” для музыкальных ВУЗов.  Одесса, 1980. 122 с.
 •  Методические рекомендації по комплексному плану организации  учебно-исследовательской работы студентов. Соавтор Маркова Є. Н. Одеса, 1984.  30 с.
 •  Досвід побудови структури музикознавства / Депоновано у  НІВ Інформкультури.  Держ. бібл. ім. В.І.Леніна, 05.08.90.  №2267. М.: Музыка.  Вип. 9.  46 с.
 •  Структура музыкознания. Учебное пособие по курсу  “Введение в музыкознание” / Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям  искусства и культуры.  Москва, 1991.  47 c.
 • Экспрессивно-стилистические ремарки и музыкальный стиль  / Республ. методкабинет учебных заведений искусства и культуры України.  Київ, 1992.  82 с.
 • Про експресію звукоінтонаційних образів в поетиці “Кобзаря” Т.Г.Шевченко / Одесский музыковед’ 93.  Одесса: Моряк, 1993.  С.29-35.
 •  Музична культура як предмет та  об’єкт  музикознавства  / Нові технології навчання: Науково-методичний збірник.  В.13 / Інститут системних досліджень освіти.  Київ, 1995.  С. 213-221.
 •  Теория музыкальной артикуляции: монография / Рец. докт. мистецтв. Котляревський І.А.; Ред. канд. мистецтв. Ю.Семенов.  Одеса: ОКФА, 1996.  204 с.
 •  Стилістика музичного мовлення та термінологічні ремарки: автореф. дис.. д-ра мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 1996. 27 с.
 •  Стилистика музыкальной речи и терминологические ремарки  / Дисс. … доктора искусствоведения.  Одесса, 1996. 384 с.
 •  Сокол А. В. Интонационно-художественный образ мира. Вопросы музыкальной семантики / Культурологические проблемы музыкальной украинистики. В. 3. Одесса: Астропринт, 1998. С. 8-16.
 • А. Сокол. Жанровые и образно-стилистические аспекты артикуляции И. С. Баха / Музичне мистецтво і культура. Вип. 6, книга 2. Одеса: Друкарський дім, 2005. С. 7-24.
 • Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль: монография.  Одеса: Моряк, 2007.  275 с.
 •  Олександр Сокол. Виконавські ремарки: образ світу і музичний стиль. Переклад з російської на українську мову роботи Сокола А.В. «Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль» з доповненнями і предметним покажчиком. Одеса: «Астропринт», 2013.  273 с.
 •  Сокол О.В. «Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової: від минулого до сучасності». В збірнику статей: «Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової – 100 років.  Одеса: Астропринт, 2013. Стор. 23-38.
 •  Звукоінтонаційний образ всесвіту у поезіях Т.Шевченко та М.Некрасова (досвід порівняльного семантичного аналізу) // Науковий вісник Національної музичної академії України ім..П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка). Київ, 2002.  С. 69-79.
 • Б.Л. Яворский о значении ремарок-образов в концепции музыкального стиля (стаття опублікована російською і англійскою мовами). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2018. 12 с.
 •  Сокол А. В. «Определение понятия «гуманизм» в психологическом образе мира». Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність: матеріали  Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції (Одеса, 30 квітня – 2 травня 2020 р.).  Materiali_int.-konf20H.pdf. 7 с.

Проведено 4 монологи Сокола О.В. на телебаченні «Думская ТВ» в авторській передачі:   «Гуманизм и музика..  Александр Сокол»: 1) Образ мира и гуманизм. 25 октября 2019 г.; 2) Гуманизм и ситуации мира. 9 ноября 2019 г.; 3) Парадоксы гуманизма. 6 декабря 2019 г. 4) Любовь и гуманизм. 31 марта 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=c_0SJBxEodo

Створено 3 Силабуси (програми) предметів, які викладає Сокол О.В.:

1) «Логіка і основи наукових досліджень» для магістрів, аспірантів, здобувачів. 2020 р.  6 с. https://www.youtube.com/watch?v=HF0HeCNFjnU

2)   «Методика роботи з науковим тексттом» для аспірантів, здобувачів, магістрів». 2020 р.  7 с.

3)   «Основи наукових досліджень» для музикознавців, виконавців – по вибору. 2020. 6 с.

                              Музичні твори Сокола О.В.

 1. Музика до музично-драматичних спектаклів (співавтор І.Голубов).
 • “Вероніка” – дитяча оперета за п’єсою Д.Шахова (співавтор І.Голубов),  вперше –  Одеський театр музичної комедії,   10 травня 1983 р.
 • “Чудя, Пугач і Шатало” – музика до театральної вистави за   п’єсою М.Рогожина (співавтор І. Голубов), вперше – Одеський російський драмтеатр ім. Іванова, вперше –  26.12.85 р.
 • “Цезар і Клеопатра” – музика для симфонічного оркестру до театральної вистави за п’єсою Б.Шоу (співавтор І.Голубов), вперше – Одеський російський драмтеатр ім.Іванова. Вперше –  25.06.86.
 • “Синє небо, а в ньому хмари” – музика до  спектаклю за п’єсою В.Арро (співавтор І.Голубов), вперше – Одеський український музично-драматичний театр, – 1986.
 • “Принцеса на горошині” – музика до театральної вистави за казкою     Андерсена (співавтор І.Голубов), вперше – Одеса, 1989.
 • “Иван да Марья” – музика до  вистави за казкою І.Герцфельда    (співавтор І.Голубов), впеше –  в Одеському українському музично-драматичному театрі ім. В.Василька 20.12.89 р.
 • “Мушкетери нашого двору” – те ж саме, що  і “Чудя, Пугач и Шатало” – (співавтор І.Голубов) вперше – Харків, 1997.

2.Твори Сокола О.В. для  оркестру народних інструментів

 •  “Скоморошина” – Пьеса для оркестру народних інструментів.    2. “Рапсодія на польскі теми” для оркестру народних інструментів.
 •  “Щедрик” – фантазія Сокола О.В. на основі обробки народної пісні “Щедрик” М.Леонтовича – для оркестру народних інструментів і тріо бандуристок.
 • “Ми проходим одними стежками” – (пісня «Україно моя, Україно») для ансамблю бандуристок з оркестром народних інструментів на сл. І.Дузя.
 •  “Згадка” (Воспоминание») – п’єса для оркестру народних інструментів. 1999 р.і для ансамблю бандуристок. Перекладення Н.Морозевич.
 •  «В стиле барокко» − для женского вокального ансамбля (бандуристок) и оркестра народных инструментов.
 1. Хорові твори
 •   “Контрасты” – две пьєсы для смешанного хора с фортепиано на слова  румынского поэта М.Бенюка:

— «И мертвец остается нищим».

—  Баллады нового времени».

 • “Наш музичний дім” – пісня-гімн для хору з естрадним ансамблем на сл. Романа Бродавко, 1997.
 • “Ода Одеському університету.” – для хору з ф-но на сл. Ігоря Зелінського. 1996.
 • “Гімн Одеського економічного університету” – для хору з ф-но, сл. А.С.Редькіна.
 •  Гимн Морской партии. Сл. Юрия Афанасьева.
 •  Гимн Юридического лицея. Сл. Р.Бродавко. 
 •  Гімн Одеської національної юридичної академії. Сл.Л.Белоглазовой. 1997.
 •  Гимн Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой) «Наш музыкальный дом». Сл. Р.Бродавко.  Для смешанного хора. Варианты: для народного. Симфонічного, духового оркестру с хороим.
 •  Гімн Одеської національної академії зв’язку – для змішаного хора і інструментального ансамблю.  Слова Олександра Ре дькіна (2010).
 1. Пісні, пєси  для вокальних, інструментальних  ансамблів
 • “Фантазія” на польські теми для скрипки та віолончелі.
 • “Веселый оркестр” – песня для ВИА с ф-но. Сл. Е.Безгодко.
 • “Запорiзька дума” – пісня – балада на слова Миколи Палiєнка для тріо бандуристок. з оркестром народних інструментів. Перекладення – Р.Козака.
 • “Василек” – песня для женского дуэта с фортепиано на сл. Романа Бродавко. Третья премия на Всеукраииськом конкурсе композиторов, посвященном 50-летию со дня Победы – 1995 г.  
 • “Солнечный город” («Песня об Одессе»- песня для женского вокального ансамбля с ф-но. Слова Романа Бродавко. Вторая премия на Всеукраинском конкурсе композиторов, посвященном 200-летию Одессы – 1994 р. 
 •  “Одесса и кино” – песня для вокального дуэта с эстрадным оркестром, сл. Романа Бродавко.
 •  «Маруся Чурай». Слова Миколи Палієнко. Пісня для ансамблю бандуристок. (2008).
 •  «Пісня Кобзарика» для бандуриста. Сл. Тараса Шевченко. 
 • «Намисто» пісня  для ансамблю бандуристок школи  ім.. проф.. П.Столярського. Сл. Р.Бродавко.
 •  Песни и другие номера Сокола А.В. из спектакля «Вероника»: Слова Д.Шахова:

         – «Тема музыки»;

        –   Танец «Перемена»;

        – «Песня Учительницы» – с детским хором;

        – «Распевка для детского хора»;

       – «Песня капитана» – для солиста и детского хора     

          – «Песня диезов» – для детского вокального ансамбля;

       – «Песня бемолей» – для детского вокального ансамбля;

        -«Песня Бекара» – для солиста»;

       – «Мелодия и гармония» – для солиста и детского хора».

       – Песня Метронома» – для солиста.                  

 • «Песня дружбы». Для детского хора с ф-но Из детского мюзикла «Вероника». Сл. Д.Шахова. В сб. «Композиторы Одессы – детям». – Одесса, 2013. 
 •  Песня Королевы Волшебной капеллы «мелодія и гармония»». Для солистки,  детского хора и  симфонического оркестра  Переложение И.Чернецкого.
 •  «Песня капитана». – для солиста и детского хора (из мюзикла «Вероника». Сл. Д.Шахова.
 •  «Душа безсмертна». Слова Р.Бродавко. Оркестровка С.П.Волинова. Пісня для ансамблю бандуристок.
 1. Сюїта для духового оркестру з спектаклю «Цезар і Клеопатра»:

– Ч.1. «Італійська пісня»;

– Ч.2. «Тема Клеопатри»»;

–  Ч.3. – Сцена бою єгиптян і легіонерів».

Учні

УЧНІ СОКОЛА О.В. – кандидати, доктори наук

В класі Сокола О.В. підготовлено 99 випускників. Серед них – 3 доктори наук, 9 кандидатів наук, 44 музикознавці і 43 магістри.

Випускники Сокола О.В., які закінчили ОНМА  і мають наукові ступені, одержані під його керівництвом:

                     Доктори мистецтвознавства:

 1. Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в.  2016 г. Професор ОНМА ім.. А.В.Нежданової.
 2. Ергієв І.Д. Артистичний універсам музиканта-інструменталіста кінця ХХ-початку ХХІ століття. Київ. 2016. Професор ОНМА ім.. А.В Нежданової
 3. Бондар Євгенія. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості. – 2020 р. Професор ОНМА ім.. А.В.Нежданової.

 

             Кандидати мистецтвознавства

 1. Бородавкин С.А. Принципы оркестрового мышления И.С.Баха. 1998 г.
 2. Серенко С.А. Художественная концепция «Искусства фуги» И.С.Баха. 2004 р.
 3. Суббота О.В. Музична моторність як категорія музикознавства. 2005.
 4. .Бондар Е.М. Надекспресивне  інтонування в контексті сучасної хорової творчості.   2005 р.
 1. Гомельская Ю.А. Композиторское образование в Великобритании как феномен европейской музыкальной культуры.   2006 р.
 2. Муляр П.М. Стиль произведения и исполнительская интерпретация (в аспекте взаимодействия классического и аклассического в фортепианном искусстве. 2009 г.
 3. Максименко М.А. Феномен перформансу в творчості  сучасних українських композиторів.  2009 г.
 4. Шустов С.Л. Электронная музика в системе студийных жанров. 2012.
 5. Година И.В. Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике украинских композиторов. 2017 г.

 

Нагороди

НАГОРОДИ СОКОЛА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

  ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ” присвоєно Соколу О. В.1 березня 2004 року Наказом Президента України  № 260/2004.  Київ. 2004.

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ІІІ СТУПЕНЯ. Нагороджений ректор ОДМА ім.. А.В.Нежданової Сокол О. В. Указом Президента України № 977/2009 від 30 листопада 2009 р.  Київ, 2009.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ» ІІ СТУПЕНЯ. Нагороджений Президентом України ректор ОНМА ім.. А.В. Нежданової Сокол О.В. Орден вручено 27 вересня 2013 р. в Одеському театрі опери та балету на святкуванні 100-річчя Академії.

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ надано Одеській державній музичній академії ім.А.В.Нежданової Указом Президента України від 08.05 2012 р. №304; Наказом Міністерства культури України від 25.02. 2013 р. №112//0/17-1.  Київ, 2013.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Кабінету Міністрів України “За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, високий професіоналізм”  нагороджені колектив ОДМА ім. А.В.Нежданової і ректор Сокол О. В. (рішення № 6787 від 20 листопада 2003 року).  Київ 2003.

        ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти та науки України, Південного наукового центру НАН України і та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В. «З нагоди дня науки та за багаторічну наукову діяльність, вагомий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу в регіон». Одеса, 16 травня 2003 р.

«ЗОЛОТА МЕДАЛЬ» Національної академії мистецтв України №12/37 «19» травня 2017 року. Нагороджений Сокол О.В. Президією НАМ України «За значні творчі досягнення». Президент НАМ України, академік А.В.Чебикін.

СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ Академії мистецтв України нагороджені колектив ОДМА і ректор Сокол О. В. Постановою Президії Академії наук Вищої школи України від 20 листопада 2004 року, протокол № 8.  Київ, 2004. Срібною медаллю» Національної академії мистецтв України.  2013 р. нагороджені ректор Сокол О.В. і колектив ОНМА ім.. А.В.Нежданоаої.                   

 СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ “За творчі досягнення» нагороджений Президією Академії мистецтв України колектив ОДМА ім. А.В.Нежданової у 2007 році.

ПЕРШЕ МІСЦЕ у рейтингу українських ВНЗ культури, мистецтва, живопису, скульптури і дизайну присуджено в 2007 році (за результатами рейтингу ЮНЕСКО і Міністерства освіти і науки України, проведеного серед ВНЗ III-IV акредитації) Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової.

ДИПЛОМОМ «ПЕРЕМОЖЦЯ В НОМІНАЦІЇ “ЛІДЕР У СФЕРІ ОСВІТИ” щорічного рейтингу популярності “Народне визнання-2007” людей і подій Одеси і Пам’ятним вимпелом переможця нагороджена Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової 18 січня 2008 року.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 2013 року у зв’язку з сторіччям ОНМА ім. А.В.Нежданової нагороджений науково-педагогічний колектив Академії. Ректор ОНМА Сокол О.В. нагороджений Президентом України орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Почесна грамота надана колективу ОДМА і ректору Соколу О.В. від Південного наукового центру НАН України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону,  Одеса, вересень 2003 р.

2001 року Сокол О.В. нагороджений Почесним дипломом Президії Академії мистецтв України “За вагомий внесок у підготовку фахівців музичного мистецтва” та Почесною грамотою Управління освіти і науки Одеської обладміністрації “За багаторічну наукову діяльність, особливі заслуги”.

Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України нагороджений ректор ОДМА ім.. А.В.Нежданової  Сокол О. В  “За досягнення в розвитку культури і мистецтва”, 12 лютого 2004 року.

Диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого “За значний здобуток у галузі науки і техніки” присуджено Президією Національної академії мистецтв України ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В.  Київ, 2004 рік.

Почесна грамота Одеської обласної ради „За організацію і проведення Третього Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е. Гілельса, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва”.   Нагороджений Генеральний директор конкурсу ректор ОДМА ім. А.В.Нежданової Сокол О. В.  4 листопада 2006 року. Зважаючи на високий рівень проведення конкурсу швейцарська меценатка Тетяна Шиндлер (м. Цюріх) на честь підтримки Міжнародних конкурсів піаністів пам’яті Еміля Гілельса подарувала ОДМА новий елітний рояль міжнародного класу “Стенвей”. 

Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації «За вагомі творчі здобутки», 27 травня 2008 р.

Почесною відзнакою Одеської обласної ради нагороджений ректор ОДМА іи. А.В.Нежданової  за визначні досягнення в розвитку музичної культури, 19 листопада 2008 року.

ДИПЛОМ лауреата конкурсу Твої імена, Одесо! і грошовою премією Одеського міського голови Едуарда Гурвіца нагороджений ректор ОДМА Сокол О.В.. – Одеса, січень, 2009 року.

  ДИПЛОМОМ За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України.  нагороджений колектив  ОДМА ім. А.В.Нежданової за результатами оцінки громадської акції “Флагмани освіти і науки України”, проведеної Міністерством освіти і науки України (М.М.Стріха) і Президією Академії педагогічник наук України (В.Г.Кремінь), 2009 рік. Киїа.

Дипломом переможця в номінації “Музыкальное событие года” у рейтингу популярності “Народное признание – 2009» 25 грудня 2009 року нагороджений колектив ОДМА ім. А.В. Нежданової – за проведення Четвертого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса у листопаді 2009 року. Генеральний директор конкурсу – Сокол О. В. Рішенням Міжнародної комісії конкурс був прийнятий в Асоціацію всесвітніх конкурсів піаністів і каталогів.  Одеса, 2009.

КРАЩОЮ МУЗИЧНОЮ ПОДІЄЮ РОКУ у рейтингу популярності людей та подій Півдня України визнано проведення Першого Міжнародного конкурсу вокалістів пам’яті Антоніни Нежданової  8-16 жовтня 2010 року за підтримкою Міністерства культури і туризму України. Генеральний директор конкурсу – ректор ОДМА імені А. В. Нежданової О. В. Сокол.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ нагороджений науково-педагогічний колектив ОНМА ім.. А.В.Нежданової у зв’язку з сторіччям.  Вересень 2013 року.

Почесне звання  Лауреата конкуру «Люди дела – 2013».. Нагороджений цим званням ректор ОДМА ім. А.В.Нежданової Сокол О.В. за підсумками засідання Одеського журі конкурсу «Люди дела» пам’яті Б.Ф.Деревянко. – Одеса,  1 липня 2013 року.

Диплом «Достояние Одессы». Нагороджені – ректор ОНМА Сокол О.В. і колектив ОНМА ім.. А.В.Нежданової,  11 вересня 2013 р.

Медаль ім. К. Пігрова «Чистота інтонації – осново хорового мистецтва» Національної всеукраїнської Музичної спілки (голова – Герой України – Авдієвський А.Т.)  вручена О.В.Соколу (жовтень 2014 р.). Медаллю також нагороджений професор, художній керівник хору ОНМА ім..А.В.Нежданової Ліознов Г.С. і Почесною грамотою – хор студентів ОНМА. 2014 рік.

Диплом Лауреата І Всеукраїнського конкурсу на кращу пісню, присвячену 200-річчю м.Одеси (друга премія). – м. Одеса. 1994 р

Диплом Лауреата Всеукраїнського конкурсу за кращу пісню, присвячену Великій Перемозі (третя премія).  Одеса, 1995.

У 1992 році за наукову роботу “Структура музикознавства” одержав Диплом і другу премію Міністерства освіти і мистецтв України.

 

Почесна грамота Управління освіти і науки Одеської обласної адміністрації «За багаторічну наукову діяльність. Особливі заслуги, значний внесок у справу розвитку вузівської науки».  Одеса, 2001 р.

Почесна грамота Одеського обласного відділення інвалідів ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В.«За высший вклад в развитие искусства в Украине… высокие человеческие качества и профессионализм».  Одеса, 2002 р.

Грамота Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради Ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В. «За високопрофесійну плідну працю, значний творчий внесок у розвиток музичної освіти та вітчизняної культури»;  Одеса, 2003 р.

         Подяка Управління культури Одеської обласної держадміністрації ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В. «За практичну допомогу в організації та проведенні обласних конкурсів молодих композиторів».  Одеса, 2005 р.

 Грамота Соколу Олександру Вікторовичу «За заслуги перед суспільством

у відродженні духовності, моральності, культури». Від ВВД Союз Православних жінок. – Дніпропертовськ, 2006 р.

Грамота Чорноморського Козацького з’єднання Півдня України Соколу О.В. «За суттєвий внесок у сучасний процес розвитку козацтва». –Одеса, 2007 рік.

Medal Pamiatkovј dla Odeskieј Panstwowaј Akademii Musiczneј im. A.W.Nezdanowaј. Senat Akademii Muzyczneј im. Friderika Chopina. Rektor Stanaslaw Morito, – Warszawa, 3.12.2007.    

Грамота Одеської Приморської районної адміністрації ректору ОДМА ім.. А.В.Нежданової Соколу О.В. «За активну участь у програмі соціально-економічного розвитку Приморського району м. Одеси, виховання молоді в традиціях патріотизму». Одеса, 2008.

Почесна грамота  Національної спілки композиторів України. Нагороджується Голова Одеської організації НСКУ Сокол Олександр Вікторович «За визначний внесок у розвиток музичної культури України».  Київ, грудень 2012 р.

Грамота Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтв «за багаторічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток дитячої композиторської творчості в Одеській області…» ректору ОДМА Соколу О.В.– засновнику та голові журі Обласного конкурсу дітей-композиторів “Art of composition”.  Одеса, 28 квітня 2013 р.

 Диплом Організаційного комітету Одеської Національної наукової бібліотеки ім.. М.Горького. Нагороджений колектив авторів ОДМА ім.. А.В.Нежданової за книгу «Николай Огренич – человек, певец, ректор». Головний редактор і автор 2-х статей – Сокол О.В. Одеса, 2010 р.

Сокол О.В. Нагороджений «Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Трудовая слава». 2013 р. (Підпис мера Одеси).

Званням лауреата конкуру «Люди діла  – 2013».нагороджений Сокол О.В.    18 січня 2013 року за підсумками засідання Одеського журі конкурсу «Люди діла» пам’яті Б.Ф.Деревянка.

Дипломом «Достояние Одессы» 11 вересня 2013 року нагороджені ректор Сокол О.В. і колектив ОНМА ім. А.В.Нежданової

        Грамота Одеської міської ради. Нагороджується ректор ОДМА Сокол О.В.«За підтримку творчо-обдарованої студентської молоді…», 27.05.2008 р.

Подяка Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури ректору ОНМА ім.. А.В.Нежданової «за сприяння в організації і проведенні навчання з підвищення професійного рівня викладачів…».  Миколаїв, 2013 р.

Медаллю імені К.К.Пігрова «Чистота інтонації – основа хорового мистецтва».нагороджений Сокол О.В. Національною Всеукраїнською музичною спілкою (Голова – Герой України Авдієвський А..). Жовтень 2014 р.

        Дипломом Південноукраїнського Медіахолдингу «За сохранение и развитие музыкальных традиций Одессы» нагороджений Сокол О.В. 29 жовтня 2015 р. «За успішне проведення Шостого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Є.Гілельса». Голова Ради директорів Холдингу Петро Галчанський.

Подяка Соколу Олександру Вікторовичу Вінницької обласної державної адміністрації «за високу професійну майстерність, вагомий внесок у духовну скарбницю українського народу, участь у Восьмому Міжнародному фестивалі імені П.І.Чайковського та Н.Ф. фон Мекк.  2015 р.

Бгодарность А.В.Соколу –  ректору Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой «За содействие в реализации Международного проекта «Молодые таланты строять мосты мира» с 8 по 12 марта 2017 г. и совместного концерта «МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ» 11.03.2017 г.в городе-побратиме Регенсбурге /Германия в рамках сотрудничества общественных организаций «Одеський дом в Регенсбурге» и Объединения творче ской интеллигенции «Ассамблея».  Председатель ОТИ «Ассамблея» А. Жукова.

Почесна грамота Національної Спілки композиторів України. Нагороджується Голова Одеської організації НСКУ, музикознавець і композитор Сокол Олександр Вікторович «За визначний внесок у розвиток сучасної музичної культури України та з нагоди 80-річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України». Голова НСКУ В.Щербаков. Грудень 2017 року.

Цінний подарунок – наручний годинник Одеської обласної ради. Нагороджений Сокол О. В. «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у навчання і виховання молодих професійних кадрів, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 80-річчя заснування Одеської організації Національної спілки композиторів України. − 05 грудня 2017 року №773/2017-ОР.  Голова Одеської обласної ради А.І.Урбанський.

      Подяка. «Нагороджується  Сокол О. В. «За високопрофесійну плідну співпрацю  та вагомий внесок в організацію Відкритого південно-регіонального конкурсу «Art of Composizion» імені Юлії Гомельської». (Одеський обласний навчально-мутодичний центр закладів культури і мистецтва, ОНМА ім.. А.В.Нежданової (Олійник О.Л.)..  16 травня 2021 р