Нагорна Галина Олексіївна

професор

Нагорна Галина Олексіївна

професор

 • доктор педагогічних наук
 • професор
 • академік
 • член Вченої ради
Біографія

Дата та місце народження: 25 жовтня 1955 року, м. Одеса.

Відомий вчений-педагог вищої школи. Нею достойно пройдено професійний шлях від викладача до доктора педагогічних наук, професора кафедри соціальної педагогіки і психології, завідувача кафедри соціальної педагогіки і психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, професора кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Викладає дисципліни: «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Методологія і технологія музичного мислення особистості». Пройшла стажування в Саскатунському університеті Канади (провінція Саскачеван), де досліджувала міжнародний досвід використання технологій управління освітою.

У 1978 р. закінчила два факультети Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової за спеціальностями «Музикознавство» та «Хорове диригування» (нині – Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової). У 1983 році закінчила аспірантуру Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського та захистила кандидатську дисертацію «Формування вміння аналізувати педагогічні ситуації як умова підготовки майбутніх вчителів». У 1995 р. закінчила докторантуру Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України та захистила докторську дисертацію «Формування у студентів педагогічних вузів професійного мислення».

Кандидат педагогічних наук (1983), доцент (1986), доктор педагогічних наук (1995). Вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки і психології присвоєно у 1997 р. З вересня 1998 р. до вересня 2002 р. працювала завідувачем кафедри соціальної педагогіки і психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (нині – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського). З 2002 р. – професор кафедри теорії музики та композиції Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової (нині – Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової).

Публікації

Науково-дослідну роботу спрямовує на дослідження проблем модернізації освітньої системи, формування професійного мислення особистості, фахівця, оволодіння ціннісно-методологічною культурою особистості. Результати наукових досліджень знайшли відображення в понад 90 публікаціях (монографіях, навчальних посібниках, наукових статтях, навчально-методичних розробках).

Основні праці:

 • Профессиональное мышление учителя. – К., 1995. – 330 c.;
 • Умение анализировать педагогические ситуации как показатель профессионального мышления учителя. – Киев, 1992. – 101 с.;
 • «Осуществление нравственного воспитания молодежи в процессе формирования  профессионального мышления личности» /Известия Академии педагогических и социальных наук. – Вып. XIV. – Москва: Издательство Московского психолого-социального института, Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – С. 481-490;
 • «Професійне мислення педагога-музиканта: історія, теорія, практика» /«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки»: Збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: «Логос», 2014. – С. 193-201;
 • «Формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів в процесі педагогічного тренінгу як умова досягнення педагогічної розумності особистості» /«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки»: Збірник наукових праць. – Вип. 25. – К.: «Логос», 2014. – С. 204-213;
 • «Концептуальні основи дослідження і формування професійного мислення педагога» /«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки»: Збірник наукових праць. – Вип. 3 (28). – К.: «Логос», 2015. –  С. 58-67;
 • «Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об’єкту дослідження студентів в процесі професійної підготовки /Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Вип. 2 (15). – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2015. – С. 77-81;
 • «Дослідження суджень в процесі формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів» /«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки»: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (31). – К.: «Логос», 2016. – С. 39-52;
 • «Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості» /Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». – № 1 (7). – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. – С. 46-49.