Бородавкін Сергій Олексійович

доцент

Бородавкін Сергій Олексійович

доцент

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
 • член Національної Спілки композиторів України
Біографія

Бородавкін Сергій Олексійович – народився 11 травня 1953 р. в
м. Одесі. В 1980 р. закінчив Одеську державну консерваторію
ім. А. В. Нежданової (нині Одеська національна музична академія) за спеціальністю “Музикознавство” з відміною. Тема дипломної роботи – “Оркестрове мислення Й. С. Баха на прикладі Бранденбурзьких концертів та Оркестрових сюїт”. З 1982 р. працює педагогом в Одеській консерваторії. Протягом довгого часу був завідуючим кабінетом історії музики (1982 – 2003). У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю “Музичне мистецтво” в Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського за темою “Принципи оркестрового мислення Й. С. Баха”. З 2003 р. – доцент, з 2009 р. займає посаду професора кафедри теорії музики і композиції. Працює також на кафедрі теоретичної і прикладної культурології.

Вів курси теорії музики, гармонії, музичної літератури, аналізу музичних творів, сольфеджіо, історії російської музики, історії зарубіжної музики, історії української музики, історії оркестрових стилів. Розробив три авторські курси: “Історія оркестрових стилів”, спецкурс по творчості
І. Ф. Стравінського і “Теорія музики” для культурологічного відділу.

У 2008 р. поступив в докторантуру Київської національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, яку закінчив у 2011 році. Працює над докторською дисертацією “Виразні можливості оперного оркестру в їх історичному розвитку”.

У 2014 році став членом Національного Союзу композиторів України як музикознавець.

Постійно бере участь у міжнародних, республіканських, вищих наукових закладів і кафедральних конференціях в Одесі і Києві, а також за кордоном. Автор п’яти монографій, біля 40 наукових статей, опублікованих в Україні і за кордоном. Маю публікації в періодичних виданнях – журналах “Музична академія”, “Науковий вісник”, одеських і республіканських газетах.

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами, у тому числі Одеської обласної державної адміністрації.

Публікації

Монографії:

 • Оркестровий стиль епохи бароко (на матеріалі творчості Й. С. Баха). – Одеса, 1997. 30 c.
 • Тесситура как средство музыкальной выразительности. Одесса: «ВМВ», 2005. 134 с.
 • Как преподавать гармонию в XXI веке?! Одесса: Издательство ФОБ «БВВ», 2008. 216 с.
 • Эволюция оперного оркестра XVII – XVIII веков: от Я. Пери до
  В. А. Моцарта. Одесса: Печатный дом, Друк Південь, 2011. 540 с.
 • Эволюция оперного оркестра в XIX веке. Т. I. – Одесса: Печатный дом, Друк Південь, 2013. 672 с.
 • Эволюция оперного оркестра в XIX веке. Т. III. Кн. 1. Одесса: Печатный дом, Друк Південь, 2019. 328 с.

 

Наукові статті:

 • Роль чувства в процессе формирования эстетического отношения к природе у молодежи // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. Материалы всесоюзного симпозиума. – М., Одесса: 1989. –
  0,5 п. л.
 • Тезисы республиканской научно-практической конференции (7-9 апреля 1992 г.): «Формування в молоді естетичного ставлення до природи засобами музики» // Сборник Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури. – Київ, КПДІ, 1992. – 0,1 п. а.
 • “Мир чувственных вещей в картинках” … и звуках (идеи
  Я. А. Коменского и музыка в современном образовании) //
  Я. А. Коменський і педагогична сучасність. Сборник материалов Международной научной конференции. – Одесса: 1992. – 0,5 п. л.
 • Памяти А.Л. Когана // Одесская консерватория. Забытые имена, новые страницы. Сб. статей. – Одесса: ОКФА, 1994. – 0,2 п. л.
 • Досвід классифікації типів музикування та їх відображення у оркестровій фактурі // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 3. – Одеса, Астропринт, 1997. – 0,5 п. л.
 • Проблема оркестрового стиля И. С. Баха в музыкознании // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 2. – Одеса, “Антiк”, 1997. – 0,5 п. л.
 • Поэт сонатной формы (памяти Д. В. Каминского) // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. I. – Одеса, «Астропринт», 2000. – 0,5 п. л.
 • Сущность понятия  «европейская музыка»  и  его связь с процессом расширения границ        Европы как части света // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. II. – Одеса, «Астропринт», 2001. – 0,5
  п. л.
 • Оркестровый стиль и его компоненты // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. III. – Одеса, «Астропринт», 2002. – 0,5 п. л.
 • Соотношение хоровой и оркестровой фактур в вокально-инструментальном творчестве И. С. Баха // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Київ-Одеса, 2002. – № 3. – 0,5 п. л.
 • Образы Востока в творчестве Джузеппе Верди // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Київ-Одеса, 2002. – № 4-5. – 0,5 п. л.
 • О преподавании гармонии на современном этапе // Музичне мистецтво і освіта в Україні. Матеріали музикознавчих конференцій. – Одеса: ОГК, 2002. 0,2 п. л.
 • Методика анализа оркестрового стиля оперной партитуры // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. IV. – Одеса, «Астропринт», 2003. – 0,5 п. л.
 • Оркестровая фактура как средство музыкальной выразительности (на примере оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама») // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. 9. – Одеса, «Друкарський дім», 2008. – С. 60 – 71. – 0,5 п. л.
 • Тембровая драматургия в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама» // Проблеми сучаності: культура, мистецтво, педагогіка / Збірник наукових праць. Вип. 11 (2008). – Луганськ, 2008. – С. 36 – 48. – 0,5 п. л.
 • Оркестр у вокально-інструментальних творах. Й. С. Баха // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий журнал. № 2 (3), 2009 рік. – Київ, 2009. – 0,5 п. л.
 • Новаторство оркестрового стиля оперы Дж. Верди «Фальстаф» // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. Держ. Ін-т культури і мистецтв; за заг. Ред. В. Л. Філіппова. – Вип. 13. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 107 – 121. – 0,5 п. л.
 • Театральность как определяющая стилевая черта оркестрового стиля Джузеппе Верди // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. – Одеса, «Друкарський дім», 2010. – С. 419 – 431. – 0,5 п. л.
 • Самобытность оркестрового стиля оперы Н. А. Римского-Корсакова «Млада» // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв; за заг. ред.
  В. Л. Філіппова. – Вип. 14 (2010). Част. 1. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 75 – 88. – 0,5 п. л.
 • Роль оркестру в аріях вокально-інструментальних творів Й. С. Баха // Українське музикознавство (науково-методичний збірник). Вип. 36 / Відп. ред. І. Б. Пясковський. – К.: НМАУ ім.. П. І. Чайковського, 2010. – С. 112 – 120. – 0,5 п. л.
 • Проблемы партитуры «Орфея» Клаудио Монтеверди // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ.
  ін-т культури і мистецтв; за заг. ред.
  В. Л. Філіппова. – Вип. 16 (2010). Част. 1. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 23 – 32. – 0,5 п. л.
 • Ансамблевое мышление в музыкальной теории и практике // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ.
  ін-т культури і мистецтв; за заг. ред.
  В. Л. Філіппова. – Вип. 17 (2011). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 52 – 64.
 • Роль оркестра в опере В. Фемелиди «Разлом» // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. – Одеса, «Друкарський дім», 2011. – С. 143 – 154.
 • К проблеме методологического обновления теории фактуры в музыкознании // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. – Одеса, «Друкарський дім», 2011. – С. 56 – 65.
 • Оркестр в опері Б. М. Лятошинського «Золотий обруч» // Українське музикознавство (науково-методичний збірник). Вип. 37 / Упорядник
  І. Б. Пясковський, ред. О. В. Торба. – К.: НМАУ ім.. П. І. Чайковського, 2011. – С. 276 – 292.
 • Оркестровка Борисом Лятошинським опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» // Часопис Національної музичної академії України імені
  П. І. Чайковського. Науковий журнал. № 1 (10), 20011 рік. – Київ, 2011. – С. 64 – 71. – 0,5 п. л.
 • Драматургические функции оперного оркестра // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: Музична драматургія: теорія і практика: збірка наукових статей / Упорядник
  В. Г. Москаленко. – К.: Національна музична академія України ім.
  П. І. Чайковського 2012. – Вип. 103. – С. 47 – 53. – 0,5 п. л.
 • Самобутність оркестру в опері Г. Перселла «Дідона і Еней» // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка «Музикознавчі студії»: збірка статей. – Вип. 26. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С. 299 – 309. – 0,5 п. л.
 • Оперний оркестр Бориса Лятошинського та сценічні інтерпретації опер Миколи Лисенка // Часопис Національної музичної академії України імені
  П. І. Чайковського. Науковий журнал. № 2 (15), 20012 рік. – Київ, 2012. – С. 118 – 127.
 • «Фиделио» Л. Бетховена как важнейшее звено эволюции оперного оркестра // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв; за заг. ред. В. Л. Філіппова. – Вип. 20 – 21 (2012). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 44 – 56.
 • Оркестр оперы Г. Берлиоза «Бенвенуто Челлини» // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв; за заг. ред. В. Л. Філіппова. – Вип. 23 (2012). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 13 – 25.
 • Роль, значение и стилевые особенности оперного оркестра В. А. Моцарта // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. – Одеса, «Друкарський дім», 2012. – С. 213 – 222.
 • Оперный оркестр Г. Ф. Генделя (на примере оперы «Альмира») // Музичне мистецтво i культура. Науковий вісник. Вип. – Одеса, «Астропринт», 2013. – С. 119 – 128.
 • Драматургические функции оперного оркестра // Музыкальная академия. – 2013. № 4. – С. 160 – 163.
 • Оркестровый стиль и его компоненты // Музыкальная академия. – 2014. № 3. – С. 160 – 164.
 • Оркестровый стиль Джакомо Мейербера // Интернет-журнал «Израиль XXI». № 43 (январь 2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://21israel-music.com/Meyerbeer.htm
 • Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов») // Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practicǎ. – 2014. – № 2 (22). – Chişinǎu: Grafema Libris. – C. 31 – 39.
 • Хорові концерти Олега Польового // Студії мистецтвознавчі:  Театр. Музика. Кіно. Число 1 (49) / Голов. Ред.. Г. Скрипник. – Київ: НАНУ, Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильского,  – С. 87 – 95.
 • Самобытность оркестрового стиля оперы-балета Н. Римского-Корсакова Млада // Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practica. – 2015. – № 1 (24).  – Chişinǎu: Grafema Libris. – C. 131 – 139.
 • Специфика интерпретации оперных произведений при подготовке спектакля // Интернет-журнал «Израиль XXI» № 3 (57) (май 2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://21israel-music.com/Opernaya-postanovka2.htm
 • К вопросу о классификации современных оперных постановок. – Интернет-журнал «Израиль XXI». № 48 (март 2016). – 0,5 д/ арк.
 • Сюита для баяна «Пять взглядов на страну ГУЛАГ» Виктора Власова. – Музыкальная академия. 2016. № 4. – С. 41 – 45. – 0,5 д/ арк.
 • Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы
  М. П. Мусоргского «Борис Годунов»). – Интернет-журнал «Израиль XXI». № 61 (сентябрь 2017). – 0,5 д/ арк.
 • Передмова. Польовий О. Г. Урочиста меса. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2020. С. 3 – 7.

 

Тези:

 • Творчество современных одесских композиторов на примере духовных концертов О. Полевого // Educaţia Artistică: Realiză trecutului şi provocările prezentului. CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ dedicată aniversării a 75 de ani ǐnvăţămănt artistic superior din Republica Moldova. 25 – 26 noiembrie 2015. Rezumatele Lucrărior. – Chişinǎu, 2015. – С. 57 – 58.
 • Концепция курса История оркестровых стилей в Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой // Educaţia Artistică: Realiză trecutului şi provocările prezentului. CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ dedicată aniversării a 75 de ani ǐnvăţămănt artistic superior din Republica Moldova. 25 – 26 noiembrie 2015. Rezumatele Lucrărior. – Chişinǎu, 2015. – С. 24 – 25.
 • Статті у периодичної печаті:
 • Необычный концерт (о выпускниках Одесской государственной консерватории им. А. В. Неждановой по классу трубы у В. Н. Луба). – «Вечерняя Одесса». –08.1987, № 178 (4213).
 • Спектакль идёт сегодня (совместно с И. Рейдерманом). – «Одесский вестник». –06.2001, № 107 (2359).
 • Не потускневшая, а сверкающая «Корона». – «Вечерняя Одесса». – 09.2002 г., № 145 (7484).
 • «Тоска» в Одеської опері. – «Культура та життя».
 • Когда наука становится празником. – Музыкальный вестник. Газета ОГМА им. А. В. Неждановой. 2007. №№ 5 – 6. – С. 14 – 15.
 • На хвилі натхнення (Стаття-рецензія на концерт
  О. Г. Польового). – Одеські вісті. – 26.12.2013, № 144 (4563).