Селезньова Наталія Олексіївна

доцент

Селезньова Наталія Олексіївна

доцент

 • кандидат наук
 • доцент
Біографія

Народилася 13 травня 1975 р. в м.Одесі.

У 1990р. поступила в муз. училище ім. К.Ф.Данькевича.

У 1994р. закінчила з відзнакою муз. училище.

У 1994р. поступила в ОГК ім. А.В.Нежданової.

У 1996р. вийшла заміж (Селезньов Денис Володимирович, 1975 р.)

У 1998р. народила сина (Селезньов Микита Денисович).

У 1999р. закінчила з відзнакою ОГК і магістратуру.

У 1999р. вступила до аспірантури ПДПУ ім. К.Д.Ушинського.

У 2002р. закінчила аспірантуру ПДПУ.

З 2002р. працюю в ОДМА ім. А.В.Нежданової (каф. теорії музики та композиції і хорового диригування) з погодинною оплатою.

У 2004р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Професіоналізм хормейстера. Психологічний і культурно-історичний аспекти ». Науковий керівник – С.В. Шип.

У 2004р. прийнята на посаду викладача кафедри теорії музики та композиції на 0,5 ставки.

У 2005р. обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри теорії музики та композиції.

У 2010р. стажувалася в ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

У 2012р. народила сина (Олександр)

У 2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії музики та композиції.

У 2016р. стажувалася в ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

У 2018р. стажувалася в ОНМА iм. А.В. Нежданової.

У 2020р. пройшла курс підвищення кваліфікації на тему:” Музична освіта і музична індустрія: Україна, Європа, Cвіт.” Сертифікат № МІ 920201965095 від 20 вересня 2020р.

У 2020р. пройшла курс підвищення кваліфікації на тему: ”Основи використання цифрових інструментів для дистанційного навчання.” Сертифікат № ПК-Б 20-09/038 від 28.09.2020р.

Публікації

Статті:

 

 1. Селезньова Н. Хоровий спiв як засіб морально-духовного виховання дітей та молоді в сучасній Україні / Наталія Селезньова // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді). Інститут проблем виховання АПН України: [зб. наукових статей / ред.. кол.. О.В. Сухомлинська та iн..].-Київ: Педагогічна думка, 2000.- Кн. 2. – С. 75-81.

 

 1. Селезнёва Н. Дирижерско-хоровая подготовка учителя музыки в аспекте проблемы педагогической готовности / Наталия Селезнёва // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського: [Зб. наукових статей / гол. ред. А. М. Богуш]. – Одеса, 2001. – Вип.3-4. – С. 124-130.

 

 1. Селезньова Н. Формування духовних цінностей майбутнього вчителя музики засобами хорового співу / Наталія Селезньова // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського: [зб. Наукових статей / гол. ред. А.М. Богуш]. – Одеса, 2001. – Вип. 6. – С. 5-9.

 

 1. Селезнёва Н. О профессионализме хормейстера (к определению понятия) / Наталия Селезнёва // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства: [зб. наукових статей / гол. ред. Г. Є. Гребенюк]. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 244-251.

 

 1. Селезнёва Н. Профессионализм и дилетантизм (аматорство) в хоровом искусстве Украины / Наталия Селезнёва // Підготовка творчої особистості у мистецьких вищих навчальних закладах: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Харків: Принт Дизайн, 2003. – С. 94-102.

 

 1. Селезньова Н. Взаємозв`язок мистецтва хорового співу та народної освіти в українській культурній традиції / Наталія Селезньова // Розвиток інноваційних процесів у навчально-виховних закладах: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Харків: Стиль-Издат, 2003. – С. 200-206.

 

 1. Селезнёва Н. Ансамблевое пение как средство развития профессионального слуха у музыкантов-исполнителей (из опыта работы с хором студентов фортепианного отделения) / Наталия Селезнёва // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України: [зб. наукових статей / гол. ред. Г.Є.Гребенюк]. – Харків: Стиль Іздат, 2005. –С. 305-312.

 

 1. Селезнёва Н. Импровизация как средство обучения музыкантов –исполнителей высшей квалификации / Наталия Селезнёва // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Харків-Луганськ: Стиль Іздат, 2005. – Вип. 3. – С. 369-375.

 

 1. Селезнёва Н. Основы хорового письма и дирижирования в образовании композиторов: становление дисциплины / Наталия Селезнёва // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА ім. А.В.Нежданової: [зб. наукових статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса: Друкарський дім, 2007. – Вип. 8. кн. 1. – С. 220-229.

 

 1. Селезнёва Н. Курс «Основы хорового письма и дирижирования» для композиторов: проблема учебного обеспечения / Наталия Селезнёва // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Харків-Луганськ: Стиль Іздат, 2007.– Вип. 8. – С. 140-150.

 

 1. Селезнёва Н. Воля как профессиональное качество личности хорового дирижера / Наталия Селезнёва // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА ім. А.В.Нежданової: [зб. наукових статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса: Друкарський дім, 2008. – Вип. 9. – С. 286-294.

 

 1. Селезнёва Н. Художественно-коммуникативный компонент готовности хорового дирижера к профессиональной деятельности / Наталия Селезнёва // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Луганськ: Вид-во ЛДIКМ, 2010. – Вип. 12. – С. 260-271.

 

 1. Селезнёва Н. Проблемы преподавания курса чтения партитур (из опыта работы В.П.Базилевич и Ф.Я.Лапидус) / Наталия Селезнёва // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В. Л. Фiлiппов]. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – Вип. 17. – С. 166-175.

 

 1. Селезнёва Н. Современная ситуация в области всеобщего образования и хоровое музицирование в Украине и странах Европы / Наталия Селезнёва // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В.Л. Фiлiппов]. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – Вип. 25 – С. 236-246.

 

 1. Селезнёва Н. Хоровое творчество одесских композиторов: аспекты исследования / Наталия Селезнёва // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА ім. А.В.Нежданової: [зб. наукових статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 17. – С. 371-379.
 2. Селезнёва Н. Задача формирования гармонического слуха пианистов на материале современной хоровой музыки в курсе ЧХП / Наталия Селезнёва // Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової: [зб. наук статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 21. – С. 334 – 345.

 

 1. Селезньова Н. Елементи імпровізації в методиці професійної підготовки музикантів-виконавців / Наталія Селезньова // The scientific heritage: [Chief Editor – Biro Krisztian]. – Budapest, Hungary 2017. – P.1. – 4-6.

 

 1. Селезнёва Н. Проблема мотивации профессиональной деятельности хормейстера / Наталия Селезнёва // The scientific heritage: [Chief Editor – Biro Krisztian]. – Budapest, Hungary 2017. – P.1. – 7-11.

 

 1. Селезнёва Н. К проблеме освоения языка современной музыки в курсе чтения хоровых партитур (на примере цикла «Шесть песен» П. Хиндемита) // Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової: [зб. наук статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса: Астропринт, 2017. – Вип. 24. – C.347 – 360.

 

 1. Селезнёва Н.А. Профессиональная мотивация студента-хормейстера (психологические основания иследования). Science of Europe/Chief editor – Petr Bohacek. Praha, Czech Republic, 2018. V.3. №28. P.6-11.

 

 1. Селезньова Н.О. Компоненти і структура хормейстерського професіоналізму як системно-цілісної якості особистості. Science of Europe/Chief editor – Petr Bohacek. Praha, Czech Republic, 2019. V.1. №35. P.9-15.

 

 1. Селезнёва Н.А. Способности руководителя хора и возможности их развития. Scientific discussion/Chief editor – Zbynek Liska. Praha, Chech Republic, 2019. V.1. №35. P.20-25.

 

 1. Хормейстерский профессионализм в контексте потребностей современной Украинской музыкальной культуры. Scientific discussion/Chief editor – Zbynek Liska. Praha, Chech Republic, 2020. V.2. №39. P.22-27.

 

В 2004р. захистила дисертацію на тему «Професіоналізм хормейстера. Психологічний та культурно-історичний аспекти» у спеціалізованій вченій раді ОДМА ім. А.В. Нежданової. Диплом ДК №024164.