Віла-Боцман Олександр Петрович

старший викладач

Віла-Боцман Олександр Петрович

старший викладач

 • старший викладач
 • лауреат міжнародних конкурсів
Біографія

Віла-Боцман Олександр Петрович – хоровий диригент, старший викладач кафедри хорового диригування ОНМА імені А.В. Нежданової, керівник хору заочного відділення ОНМА імені А.В. Нежданової, керівник мішаного хору Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, лауреат міжнародних конкурсів, член ГО «Українська хорова асоціація».

О.П. Віла-Боцман народився в м. Нуевітас республіки Куба. З 1983 року мешкає в Україні, де у 1996 році з відзнакою закінчив музичну школу педпрактики при ОДМУ ім. К. Ф. Данькевича по класу скрипки (педагог-консультант – заслужена артистка України Єргієва О. П.) та поступив до цього ж музичного училища по класу хорове диригування (клас викладача Клюшніченко І. В.).

У 2000 році розпочав навчання в ОНМА імені А. В. Нежданової (клас професора, заслуженого діяча мистецтв України Серебрі А. П.), яку закінчив у 2005 р. з відзнакою, здобувши ступінь магістра.

У 2005-2008 роках навчався у творчій аспірантурі ОНМА ім. А. В. Нежданової (клас професора Серебрі А. П.), а у 2013-2018 рр. – в аспірантурі ПНПУ ім. К. Д. Ушинського.

З 2005 року працює на кафедрі хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової, де викладає диригування, хоровий клас, сольфеджіо, хорознавство та методику.

З 2006 року працює у ПНПУ імені К. Д. Ушинського на кафедрі диригентсько-хорової підготовки, де викладає диригування, хоровий клас, практикум роботи з вокальними ансамблями.

У 2018 р.  підтвердив рівень знання англійсько мови В2, а в 2019 – С1, що підтверджено міжнародними сертифікатами Cambridge Assessment English.

З 2019 р. є практикуючим CELTA-кваліфікованим вчителем англійської мови; має підстави та досвід викладання хорових дисциплін англійською мовою.

Як керівник мішаного хору ПНПУ ім. К.Д. Ушинського є лауреатом численних конкурсів, володарем 2 Гран-Прі (Україна, Румунія).

Є постійним членом журі міського конкурсу хорової музики «Одеський хоровод»; проекту «The Indigo Factor».

Має статті у фахових виданнях, постійно бере участь в науково-методичних конференціях; працює над дисертаційним дослідженням.

 

Діяльність

ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Перемоги у конкурсах:

 • ІІ місце – Всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва, присвячений 175-річчю НПУ імені М. Драгоманова, (м. Київ, 10.01.10).
 • 1 місце у номінації «Світські хорові колективи спеціальних учбових закладів», диплом кращого диригента світського хорового колективу – VII всеукраїнський фестиваль «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви» (м. Дніпро, 04.2010 р.).
 • I місце – Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського у V міжнародному конкурсі «Як серцю виспівать себе» у номінації «Студентьски вокально-хорові колективи» (Київ, 2018)
 • Гран-прі – Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського у VI всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Maestoso» (Херсон, 2018)
 • Гран-прі – Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського у VII Міжнародному конкурсі хорового мистецтва імені Г. Музическу (Яси, Румунія, 2019)
 • І місце – перемога на IV Міжнародному хоровому фестивалі-конкурсі «ODESSA CANTAT» Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського 94 бали (Одеса, 2020)
 • І місце, переможець категорії (Big Winner) – 13й Міжнародний фестиваль-конкурс “A ruginit frunza din VII”, Кишинів, Молдова. Категорія В “мішані хори” – Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського 27,4 бали (Кишинів, Молдова, 2020)
 • I місце – Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського у III міжнародному конкурсі «Sărbătoarea Corului» (Белці, Молдова, 2021)

Також с хором ПНПУ у якості диригента приймав участь у концертах пам’яті К. К. Пігрова, що проходять у ОНМА імені А. В. Нежданової (2006, 2011 рр.), у «Різдвяних концертах» благодійного фонду «Баварський дім», профорієнтаційних заходах Університету, «днях відкритих дверей» тощо.

Інше:

У 2000 – 2008 роках – артист капели ОНУ імені Мечникова.

У 2004 – 2008 роках працював у театрі духової музики імені О. Саліка у якості артиста та соліста камерного хору Vivat.

2019 р. – член журі конкурсу хорової музики «Одеський хоровод»

Є постійним членом журі проекту «The Indigo Factor»

Публікації

О.П. Віла-Боцман має науково-методичні статті та бере участь в наукових та науково-методичних конференціях.

Статті:

 • «Засвоєння сучасної музичної мови в процесі роботи з навчальним хором педагогічного університету» – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, вип. 34, Умань, 2010
 • «Формування ладового чуття як основи розвитку музичного слуху майбутніх учителів музики у традиціях Одеської хорової школи» – Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, серія 14 Теорія і методика мистецької освіти, вип. 16(21) частина 1, Київ , 2014
 • Віла-Боцман О. П. Специфіка засвоєння сучасної музичної мови в навчальному хорі. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 1(31). С.289-302.
 • Віла-Боцман О.П. Предмет сольфеджіо в традиціях хорової школи К. К. Пігрова // Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги. Одеса: Астропринт, 2021.С. 407 – 413.

          Участь у конференціях:

 • У 2010 році брав участь у міжнародній конференції молодих учених «Тенденції сучасного культурного розвитку народів світу та проблеми художньо-естетичного виховання молоді» з докладом на тему «Особливості сучасної хорової фактури та принципи подолання її труднощів у роботі хорового класу педагогічного ВНЗ»
 • 20-30 жовтня 2010 р. брав участь у III всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів», доклад на тему «Проблеми засвоєння сучасної музичної мови у процесі роботи з хором педагогічного університету»
 • 5 листопада 2011 – всеукраїнська науково-творча конференція «Одеська хорова школа: традиції та новації», доповідь «Питання методики викладання сольфеджіо в контексті виховання хорових диригентів школи К. К. Пігрова».
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Різдвяні піснеспіви у сучасній хоровій музиці» (27.12.2020) Одеса, 2020
 • Міжнародний науковий  проект   «Міжнародний   музикознавчий   семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». (19-21 червня 2020р.)
 • Міжнародний науковий  проект   «Міжнародний   музикознавчий   семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». (19-21 червня 2021 р.)
 • Віла-Боцман О. П. Методичні підходи хорової школи К. К. Пігрова у викладанні сольфеджіо // Матеріали науково-методичної конференції «Різдвяні піснеспіви у сучасній хоровій музиці» (27.12.2020) Одеса, 2020 С. 34–38.
 • Віла-Боцман О. П. Питання хорової фахової освіти: традиції творчої школи та індивідуальні підходи // «Захід-схід: культура і мистецтво» : тези міжнародної науково-творчої конференції (25-28.09.2021). Одеса: Астропринт, 2021
 • Віла-Боцман О. П. Фахове вокальне оснащення майбутнього хормейстера у світі вимог сучасної інтерпретації // Тези VІІІ міжнароній науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (21-22 жовтня 2021 р., Умань). Умань, 2021
 • Віла-Боцман О. П. Питання хорової фахової освіти: сучасна хорова звучність та оновлення змісту практичних дисциплін // Тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики» (28 жовтня 2021). Харків, 2021. С.82-85.
 • Віла-Боцман О. П. Питання хорової фахової освіти: розвиток метроритмічного почуття майбутніх хормейстерів // Тези Всеукраїнської науково-творчої конференції «Одеська хорова школа: традиції та новації» (12 – 13 листопада 2021). Одеса, 2021 с. 36-39
 • Віла-Боцман О. П. Modern choral sonority and questions of updating the content of practical choral subjects (англійською мовою) // Тези І науково-практичної конференції «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова» (26 листопада 2021 р.) Одеса, 2021
 • Віла-Боцман О. П. Методичний комплекс Одеської хорової школи: міжпредметні зв’язки хорознавства та хорового сольфеджіо. // Тези доповіді в ІІІ Міжнародній науково-творчій онлайн-конференції «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність» (25 – 26.11.2021 р.) Одеса, 2021
 • Віла-Боцман О. П. Сучасні аспекти розвитку слухових та метроритмічних навичок майбутніх хормейстерів // Тези VІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (25-26 листопада 2021 р., Умань). Умань, 2021
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Різдвяні піснеспіви у сучасній хоровій музиці» (27.12.2021) Одеса, 2021.
Нагороди
 • Грамота за активну участь у громадському житті ОНУ ім. І.І. Мечникова, високі творчі досягнення та з нагоди 140-річчя від дня заснування університету (2005 р.).
 • Грамота ОНМА ім. Нежданової за сумлінну працю, з нагоди 95-річчя Академії (2008 р.)
 • Диплом-подяка НПУ ім. М. Драгоманова за підготовку лавреата V Міжнародного хорового форуму імені Героя України, уславленого диригента, видатного музичного діяча маестро Анатолія Авдієвського «Як серцю виспівать себе» (2018).
 • Диплом-подяка ХДУ за професійну роботу у вокально-хоровому мистецтві (2018)
 • Диплом за активну роботу у журі фестивалю мистецтв «The Indigo Factor» (2019)
Галерея