Семенюк Антон Юрійович

Старший викладач

Семенюк Антон Юрійович

Старший викладач

 • кандидат педагогічних наук
 • старший викладач
Біографія

Семенюк Антон Юрійович народився 28грудня 1985 р.  у м. Одеса. Закінчив у 2008 році Одеський національний економічний університет (спеціальність – маркетинг), у 2011 році – Одеській регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України (спеціальність – державне управління в сфері культури), у 2019 – Вищий навчальний заклад Інститут дизайну, архітектури та журналістики (спеціальність – дизайн). Працював у сфері позашкілля, згодом у коледжі. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію. З вересня 2020 р. працює в ОНМА на посаді викладача.

Діяльність

Викладач Семенюк А.Ю.  викладає курси «Педагогіка», «Менеджмент творчої діяльності.  Його навчально-педагогічна діяльність відрізняється творчим підходом, прагненням до удосконалення лекцій, тісного зв’язку занять з музичним профілем академії.

Публікації

Викладач Семенюк А.Ю. активно і цілеспрямовано займається науково-дослідною діяльністю. До кола його наукових інтересів входять проблеми педагогіки, менеджменту, маркетингу тощо.  Найбільш вагомі публікації за останні роки:

 • Наукові підходи щодо формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип.21. – Кн.3. – Том ІІ(76). – К.: ‑Гнозис, 2017. С. 256-266.
 • Модель формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Збірник наукових праць «Освітологічний дискурс», №1-2(20-21). – Київ, 2018.Електронне видання
 • Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education», №1(21) 2018. – с. 13-16
 • Результати експериментального впровадження методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education», №2(22) 2018. – с. 8-11
 • Педагогічні умови реалізації моделі формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки. Науковий журнал «ScienceRise: PedagogicalEducation», №3(23) 2018. – с. 4-7
 • Зміст і структура художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Europeanhumanitiesstudies: StateandSociety, 4(IV), East European Institute of Psychology, 2017, с. 127-138
 • Роль художньоїкультури у професійній діяльності художника-конструктора. Матеріали ІІІ міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» 18-21 травня 2017 року. – Одеса, 2017. – с. 111-113
 • Науковіпідходищодоформування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 23-25 листопада 2017 р. – Київ, 2017. – с. 56-59
 • Методичнийінструментарійдослідженняхудожньої культури майбутніх художників-конструкторів. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 26-27 грудня 2017 року.   Харків. – с. 43-50
 • Особливостіпрофесійноїпідготовкихудожників-конструкторів в історичній ретроспективі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», 25-26 січня 2019 р. – Лівів. – с. 110-111
 • Особливостістановленняхудожньоїкультури майбутніх художників-конструкторів: практико-орієнтований аспект. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології», 8-9 лютого 2019 р. – Запоріжжя. – с. 26-28
 • Художня культура майбутніх фахівців як предмет наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах», 1 березня 2019 р. – Київ. – с.22-24