Амецька Олена Павлівна

Старший викладач

Амецька Олена Павлівна

Старший викладач

  • старший викладач
Біографія

Амецька Олена Павлівна народилася 18 травня 1949 року в селищі Юдино (Татарстан). Після закінчення школи вступила на історичний факультет Ленінградського державного університету. Втім закінчила вищу освіту вже в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова у 1972 році. Деякий час працювала викладачем історії в середній школі. З 1975 року Амецька О. П. – викладач кафедри філософії і гуманітарних наук Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). 1989 року – старший викладач, 2006 року – обрана на посаду доцента.

Діяльність

Навчально-педагогічна діяльність Амецької О. П. полягає у викладанні курсу «Історія Україна» для українськи та іноземних студентів. Заняття, які вона проводить, відрізняються високим професійним рівнем і викликають інтерес у студентів. Для забезпечення навчального процесу методичною літературою вона готовить відповідні розробки і посібники. Бере активну участь у науково-дослідній діяльності кафедри, в тому числі має чимало статей, виданих у наукових збірках і фахових журналах.

Публікації

Амецька Олена Павлівна видала наступні праці:

  • Історія України і проблеми розвитку демократії / Гуманітарні науки в освіті музикантів. – Одеса: Фенікс, 2011.- С. 179-188.
  • Украина: путь к суверенитету и демократии: Уч.- метод. пособие для студентов -иностранцев. – Одесса: ОГМА, 2006. – 38 с. (в соовторстве).
  • Україна – Росія: хроніка взаємин. Збірн. матер. / Заг. ред. А.О. Стьопіна. – Кн. 2: 2004-2007 рр. – Одеса: Астропринт, 2007. – 30 друк. арк. (у співавторстві).
  • Українська політична еліта: падіння і злети // Науковий вісник. – Одеса, 2005. – Вип. 19. – С. 127-134 (у співавторстві).
  • Демократизація українського суспільства як історична закономірність // Науковий вісник. – Одеса, 2005. – Вип. № 13. – С. 127-134 (у співавторстві).
  • Політологія: Навч.-метод. посібник для студентів-іноземців. – Одеса, 2008. – 48 с. (у співавторстві).
  • Проблеми української політики // Науковий вісник. – Одеса, 2009. – Вип. 16.
  • Амецкая Е.П. Политология: учебно-метод. пособие для студентов-иностранцев. – Одесса, ОНМА, 2015. – 40 с.
  • Украина на пути к возрождению: учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев. – Одеса: ОНМА, 2021. – 40 с.