Шатова Ірина Олександрівна

доцент

Шатова Ірина Олександрівна

доцент

 • кандидат наук
 • доцент
 • провідний концертмейстер
Біографія

Шатова Ірина Олександрівна  – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової , провідний концертмейстер, громадський діяч.

І.О.Шатова в 1993 році закінчила Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової (клас професора І. І. Сухомлинова). Протягом 1993-1997 р. р. працювала концертмейстером Народної хорової капели ОДУ імені І. І. Мечникова (керівник – проф. А. П. Серебрі).

З 1994 року – працює провідним концертмейстером на кафедрі хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової

З 2003 року – працює викладачем кафедри хорового диригування.

З 2007 року – старший викладач.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стильові основи Одеської хорової школи» і отримала вчений ступінь кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. І Самойленко.

2011 була обрана на посаду доцента кафедри хорового диригування ОНМА ім. А. В. Нежданової.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хорового диригування.

І.О. Шатова викладає курс «Читання хорових партитур»; в 2003 році І.О. Шатова розробила курс авторський лекцій «Одеська хорова школа: традиція і сучасність», який узагальнює виконавські та педагогічні досягнення Одеської хорової школи і який вона вдало викладає протягом цього часу.

Шатова І. О. веде наукове керівництво по захисту магістерських робіт.  Відмінно захистили магістерські роботи та отримали ступінь магістра 35 студентів (у тому числі – 8 магістрів з Китайської Народної Республіки, та 1 з Республіки Еквадор). Серед них: А. Сулейманова, К. Кондратенко, Ши Цань, К. Левицька, Н. Найданов, Ван Ядзюнь, С. Рядченко, А Солохова, А. Неруца, А. Кондратʼ єва, К. Овчарук та ін., які були відмічені особливої уваги головуючих екзаменаційних комісій з захисту магістерських робіт.

За курсом «Читання хорових партитур» по класу Шатової І. О. в ОНМА ім. А. В. Нежданової закінчило понад 50 випускників.

Багаторазово рецензувала магістерські роботи, реферати аспірантів.

Діяльність

І.О. Шатова активний громадський діяч. Вона брала активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-творчої конференції «Одеська хорова школа: традиції та новації», присвяченій 135-річчю від дня народження К. К. Пігрова і 75-річчю кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової (2 . 11. 2011).

Була організатором у проведенні Всеукраїнської науково-творчої конференції «Одеська хорова школа: традиції та новації», присвяченій 140-річчю від дня народження К. К. Пігрова і 80-річчю кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової (4 . 11. 2016).

Брала активну участь в організації (член організаційного комітету) та проведенні Першого Всеукраїнського конкурсу юніорів вокально-хорового мистецтва конкурсу «Перлини моєї країни» пам’яті видатного хорового диригента Анатолія Авдієвського (17-20. 11. 2016).

У 2017 році приймала активну участь в організації та роботі першої в Україні Літньої Хорової Академії в Одесі: організації заходів, лекцій. Провела відкриту лекцію, присвячену виконавським та педагогічним досягненням Одеської хорової школи.

У 2019 року брала активну участь (член організаційного комітету) у проведенні Першого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів імені Дмитра Загрецького (6-9. 11. 2019). Отримала диплом за активну  участь у проведенні конкурсу.

Має дипломи за високу концертмейстерську майстерність та підготовку конкурсантів-диригентів (2018 – 2022 рр.).

Публікації

Науково-педагогічна діяльність

Шатова Ірина Олександрівна веде активну науково-дослідницьку та науково-методичну роботу. В 2005 році вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Стильові основи Одеської хорової школи».

Приймає активну участь у науково-творчих конференціях. Опубліковано 11 наукових статей у спеціалізованих виданнях. Активно публікується у журналі ОНМА імені А. В. Нежданової «Музичній вісник». Зокрема:

І.  Монографія

 • «Стилевые основы Одесской хоровой школы» : монография / И. Шатова. Одесса : Астропринт, 2013. – 184 с.
 • Шатова І. О. Історичні та стильові основи Одеської хорової традиції : монографія. Одеса: Астропринт, 2021. 204 с.

ІІ. Статті

 • Шатова И. Теоретические проблемы истории духовной хоровой музыки на современном этапе // Теоретичні питання культури, освіти та виховання:Зб. наук. прац. – Вип.25. – Київ, Сумі: НМАУ, МІГРО, 2003. – С. 35-41.
 • Шатова И. Стилевая антитетичность исполнительской деятельности            К. К. Пигрова // Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – Вип.37. – Київ, 2004. – С.281-290.
 • Шатова І. О. Репертуарні основи Одеської хорової школи: традиція і сучасність // Музічне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Віп. 5. – Одеса: Друкарський дім, 2004 – С. 349-362.
 • Шатова І. О. Категорія «виконавський стиль» в теорії хорового мистецтва  // Музічне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Віп. 6. – Одеса: Астропрінт, 2005 – С. 223-234.
 • Шатова И. Исторические основы хоровой традиции // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Вип. 7. – Одеса: Друкарський дім,  2006 – С. 144-155.
 • Шатова И. А. Развитие понятия «музыкальное мышление» в теории хорового исполнительства (к постановке проблемы) // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Вип.8. кн.2. – Одеса: : Друкарський дім,  2007 – С. 219-231.
 • Шатова И. Креативные и дидактические функции концертмейстера в классе хорового дирижирования // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Вип. 10. – Одеса: Друкарський дім, 2009 – С. 349-362.
 • Шатова И. Семантика исполнительских приемов хорового дирижера // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Вип. 12. – Одеса: Друкарський дім,  2010 – С. 325-335.
 • Шатова И. К. К. Пигров – основатель Одесской хоровой школы. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: [зб. наукових статей / гол. ред. В. Філіппов]. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – Вип. 16. – С. 266-277.
 • Шатова И. Актуальные стилевые тенденции эволюции Одесской хоровой школы на современном этапе. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. – Вип. 27. кн.2. – Одеса: Астропринт, 2019 – С. 186-198.
 • Шатова І. О. Віртуальний хор Еріка Вітакера: інноваційні тенденції розвитку. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. № 32 . Книга 1. 2021, Одеса. С. 17-31.
 • Шатова І. О. Григорій Ліознов – коріфей Одеської хорової школи // Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги. Одеса: Астропринт, 2021. С. 200-208.
 • Шатова І. О. Курс «Читання хорових партитур» у творчо-педагогічної діяльності концертмейстера (з досвіду Одеської хорової школи) // Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги. Одеса: Астропринт, 2021. С. 267-286.
 • Шатова І., Бондар Є. Кафедрі хорового диригування – 85! // Музичний вісник: журнал ОНМА імені А. В. Нежданової. № 3, 2021. С. 56-62.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Приймає участь у всеукраїнських та міжнародних наукових,  науково-методичних та науково-практичних конференціях, а саме:

 • Міжнародний музикологічний семінар «Трансформація музичної освіти: Культура і сучасність. Присвячується К. Ф. Данькевичу», 12-16 жовтня 2002 р., Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Захід – Схід: музичне мистецтво і культура», 1-2 лютого 2003 р., Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культура та цивілізація: Схід та Захід», 3-4 лютого 2003 р., Одеський Будинок-музей ім. М. К. Реріха;
 • Четверта науково-практична конференція українського товариства аналізу музики «Стиль та позастильове в композиторській та музично-виконавській творчості», 11-15 листопаду 2003 р., Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського;
 • Науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні», 21 листопаду 2003 р. Присвячена 90-річному ювілею з дня засновання Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової, Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Захід – Схід: музичне мистецтво і культура», 9-10 лютого 2004 р., Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Шоста всеукраїнська науково-теоретична конференція «Молоді музикознавці України», 27-31 березня 2004 р., Київ, КДВМУ ім. Р. М. Глієра;
 • Міжнародний семінар-конференція «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність. Присвячується пам’яті С. Д. Орфеева», 8-9 вересня 2004 р., Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвітку», 21-24 жовтня 2004 р., Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Хоровое искусство и молодежь», 4-5 грудня 2004 р., Одеса, Южноукраїнський державний педагогичний університет ім. К. Д. Ушинського;
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (Одеса, 24-26 листопада 2005 р.);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвитку (Одеса, 10-12 листопада, 2006);
 • Міжнародна науково-творча конференція “Трансформація музичної освіти і культура в Україні: традиції та сучасність” (Одеса, 19-21 квітня 2007 р.);
 • Міжнародна науково-творча конференція “Трансформація музичної освіти і культура в Україні: традиції та сучасність” (Одеса, 24-26 листопада 2008 р.);
 • Міжнародна конференція-семінар «Схід-Захід: культура та музика» (Одеса, 8 травня 2008 р.);
 •  «Музичні інформаційні інновації: досвід та проблеми розвитку» (Одеса, 2009 р.);
 •  «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність» (Одеса, 2010 р.);
 • Всеукраїнська науково-творча конференція «Одеська хорова школа: традиції та новації (Одеса, 5 листопада 2011 р.);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі» (Одеса, 7-9 грудня 2012 р.);
 • Міжнародна науково-творча конференція “Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність” (Одеса, 22-23 квітня 2013 р.);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса. 2-3- грудня 2013 р.),
 • Міжнародна науково-творча конференція “Трансформація музичної освіти: культура і сучасність” (Одеса, 28-29 квітня 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-творча конференція «Одеська хорова школа: традиції та новації» (4 листопада, 2016, Одеса).
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса. 3-4- грудня 2016 р.).
 • Міжнародний науковий  проект «Міжнародний   музикознавчий   семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». (22-24.06. 2021). 30 годин (1 кредит ECTS)
 • VІI International Scientific and Practical Internet-Conference «Youth, education, science and art» (November, 25-26, 2021) Умань 2021.
 • Міжнародна наукова-творча онлайн-конференція «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність» (25.11. 2021) м.Одеса.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики» (28 жовтня 2021 р.). Харьків, 2021.
 • Всеукраїнська науково-творча конференція «Одеська хорова школа: традиції та новації», присвячена 145-річчю з дня народження К. К. Пігрова та 85-річчю кафедри хорового диригування. (12-13.11. 2021).

Крім того, брала активну участь в організації та проведенні всеукраїнської науково-творчої конференції «Одеська хорова школа: традиції та новації», присвяченої 135-річчю з дня народження К. К. Пігрова та 75-річчю кафедри хорового диригування (Одеса, 2011 р.), а також  в організації та проведенні Всеукраїнської науково-творчої конференції «Одеська хорова школа: традиції та новації», присвяченій 140-річчю від дня народження К. К. Пігрова і 80-річчю кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової (4 . 11. 2016,2021).

Нагороди

Отримала диплом за активну  участь у проведенні Першого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів імені Дмитра Загрецького (6-9. 11. 2019).

Нагороджена грамотами Національної академії мистецтв України та управлінням культури Одеської облдержадміністрації за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України (2016 р.).