Хіль Олена Михайлівна

В.о. ректора

Хіль Олена Михайлівна

В.о. ректора

 • кандидат мистецтвознавства
 • професор який не має вченого звання 
 • В.о. ректора Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової
 • член Вченої ради
Біографія

Хіль Олена Михайлівна народилась у місті Тернопіль 25 квітня 1986 року.

Навчалась в середній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов № 17 імені В. Вихруща міста Тернопіль.

2001 року вступила до Тернопільського державного музичного училища імені С.А. Крушельницької, а у 2005 році його закінчила з відзнакою.

2005 року вступила до Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової (нині ОНМА імені А.В.Нежданової). 2009 року отримала диплом бакалавра з відзнакою; 2010 року – диплом магістра з відзнакою.

2013 року закінчила асистентуру-стажування по класу фортепіано у кандидата мистецтвознавства, професора Муляра П.М. в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової.

Олена Михайлівна Хіль – лауреат міжнародних конкурсів, прогресивний науковець та викладач, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Бере участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та закордоном – більше 30 виступів.
Є автором низки статей у фахових виданнях України та країн Європейського Союзу, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Членкиня Міжнародної фундації науковців та освітян.
Членкиня науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти при Міністерстві освіти i науки України (2016-2019 pp.).
Членкиня Ради молодих вчених при Міністерстві культури України (з 2016 по 2020 рік).
Співавторка Стандартів вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».
Членкиня ради з питань культурно-мистецької освіти при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Членкиня комісії з відбору кандидатів на здобуття стипендії президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого,
хореографічного мистецтва та кіномистецтва.
З 2015 по 2017 – відповідальний секретар приймальної комісії ОНМА імені А.В. Нежданової
З 2017 по 2019 працювала на посаді декана фортепіанно-теоретичного факультету.
З 2019 року – проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-
інноваційної діяльності.
3 2019 року експертка (за згодою) Державної служби якості освіти України.
3 2020 року експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.
Бере участь в атестації кадрів вищої кваліфікації як опонент та рецензент.
У 2023 році запрошена Головою атестаційної комісії Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби.
Плідно працює на педагогічній ниві. Студенти та випускники є лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
Виступає з концертами у багатьох залах міста Одеси та України. Виступала як солістка з духовим оркестром музичної академії, у складі ансамблю камерної музики «Simfonietta». В репертуарі великий список творів композиторів різних епох, а саме: Й.-С. Бах, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Ліст, М. Лисенко, М. Скорик, Р. Шуман, Е. Елгар, К. Сен-Санс та інші.
Удостоєна звання Лауреата: Лауреат II премії Міжнародного конкурсу «Мистецтво XXI століття» (2008); Лауреат III премії Всеукраїнського конкурсу імені С.Прокоф’сва «Piano.ua» (2019), Лауреат III премії Міжнародного конкурсу «Art in Experience» (2021), Гран Прі міжнародного конкурсу «Ca Adagio» (2023)
Член журі багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
Співорганізатор наукових, освітніх, творчих, благодійних заходів.

Діяльність

Член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra» (2017, 2018, 2019)
 • Всеукраїнський конкурс «Musical Perls» (2018, 2019)
 • Міжнародний конкурс «Musical Power» (2018,2019,2020).
 • ІІ Інтернаціональний конкурс мистецтв «Music modern» (2018)
 • I International internet art competition «Diamants de talent» (2019)
 • Перший інтернаціональний інтернет конкурс мистецтв «Odessa summer fest 2020»
 • I International Distance-Competition of piano and concertmaster art. Одеса, Україна (2020)
 • І Міжнародний дистанційний конкурс «ChristmasFest» (січень 2021)
 • ІІ Міжнародний конкурс Ca Nova (Туреччина – Україна) (лютий 2021)
 • ІІ міжнародний дистанційний конкурс фортепіанної та концертмейстерської майстерності (травень 2021)

Член дирекції:

 • фестивалю-конкурсу піаністів мистецьких навчальних закладів Південноукраїнського регіону пам’яті Заслуженої артистки України, професора Л.Н. Гінзбург;
 • кафедрального конкурсу студентів та аспірантів пам’яті Заслуженої артистки України, професора Л.Н. Гінзбург.

Науково-методична діяльність при центральних органах виконавчої влади:

 • Член Ради молодих вчених при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
 • З 2015 по 2019 була членом науково-методичної комісії сектору вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
 • З 2019 року експерт (за згодою) Державної служби якості освіти України.
 • З 2020 року експерт  Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

З 2015 по 2017 була відповідальним секретарем приймальної комісії ОНМА імені А.В. Нежданової.

Участь в атестації кадрів вищої кваліфікації:

 • Участь у разовій спец.раді по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кучми Н.П. у Львівській національній музичні академії імені М.В. Лисенка. Тема дисертації: «Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ-ХХ століть»
 • Рецензент дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства Чабан Т.І. «Стильові засади символізму в сонатах західноукраїнських композиторів кінця ХІХ-першої половина ХХ століття»

Робота у складі експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю):

Участь у здійсненні планових та позапланових перевірок у складі комісій Державної служби якості освіти (Дніпропетровська академія музики ім.Глінки, вересень 2019 рік; Закарпатська академія мистецтв, листопад 2019 рік; Харківський національний університет імені Каразіна, березень 2020 рік, Львівський національний університет безпеки життєдіяльності, червень 2021 рік).

Участь у складі експертних груп НАЗЯВО (Член ЕГ Вінницький національний педагогічний університет, керівник ЕГ Хмельницький музичний  коледж ім.Заремби, член ЕГ Львіська національна музична академія імені М.В. Лисенка).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

Міжнародний науково-мистецький проект “Міжнародний семінар Метнерфест” 3-5.10.2019

Міжнародний науковий проект “Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». (2019-2021 )

Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA

Участь у науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2012. Тема: «Авангард і спадщина Д. Шостаковича»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2013. Тема: «Неорококо ХХ століття як стильова тенденція і ракурс неокласицизму»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2014. Тема: «Концерти №№ 1 та 2 С. Прокоф’єва. До 110-річчя зі дня смерті композитора та піаніста»
 • ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво і наука третього тисячоліття». – Сімферополь, 2013. Тема: «С. Прокофьев – Д. Шостакович: стилевые совпадения и антитезы фортепіанного творчества»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2014. Тема: «Перший та другий фортепіанні концерти С. Прокоф’єва у контексті стилістики модерну»
 • Десята всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття». – Одеса, 2014. Тема: «Концертні твори Д. Шостаковича в контексті його творчості та у спадкуванні виразних типологій творів П. Чайковського»
 • IV Міжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття. – Київ, 2015. Тема: «Первый фортепианный концерт С. Прокофьева и его интерпретации»;
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2015. Тема: «Концерти №№ 1, 2 для фортепіано та оркестру С. Прокоф’єва»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2015. Тема: «Ю. Знатоков та його Юнацький Концерт»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін». – Херсон, 2016. Тема: «Шляхи покращення якості наукових досліджень в галузі мистецтва»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2016. Тема: «Дитинство-юність в музиці як предмет сучасного мистецтвознавства»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2017. Тема: «Фортепіанний дитячий-юнацький концерт як явище східноєвропейської музики»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта: теорія, методологія, технології». – Кривий Ріг, 2017. Тема: Детская тема в искусстве рококо как актуальное современное художественное достояние»
 • Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “TOPICAL PROBLEMS OF  MODERN SCIENCE” – November 18, 2017,  Warsaw, Poland. Тема: «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2018. Тема: «Внесок українських авторів у развиток дитячо-юнацької музики у ХХ столітті (на прикладі фортепіанного концерту В. Косенко»
 • Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Zaburzenia w procesie educacji». – Польща, м. Ченстохова, 2019.  Тема: «Priorities for the development of higher artistic education in the context of the European integration».
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності». – Україна, Одеса, 2019.  Тема: «Менеджмент мистецького проекту».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди». – Україна, Одеса, 2019. Тема: «Маркетингові комунікації в системі вищої мистецької освіти».
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених з міжнародною участю «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі». – Україна, Київ, 2019. Тема доповіді: «Офіційний сайт як канал маркетингових комунікацій мистецьких закладів вищої освіти».
 • Науково-практичний семінар «Проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні». – Україна, Одеса, 2019. Відкрита лекція для кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ на тему «Державна служба якості освіти України. Інституційний аудит».
 • Науково-практичний семінар «Проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні». – Україна, Одеса, 2019. Відкрита лекція для кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ на тему «Державна служба якості освіти України. Інституційний аудит».
 • Спікер на Першому всеукраїнському круглому столі «Сучасні виклики мистецькій освіті: реалії, прогнози, стратегії подолання» 22-23 травня 2021 року тема доповіді: «Якість вищої освіти та інформаційне забезпечення в період пандемії»

Участь у конференціях, тренінгах та форумах як учасник круглих столів:

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – Київ, 2018.
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності». Програма стажування кількістю 72 години (3 кредити ECTS). Одеса, 2018.
 • International conference Discovering entrepreneurship in a knowledge-based economy, Czestochowa-Poland. Січень, 2019
 • Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. Одеса, 2019.
 • Другий український форум міжнародної освіти. – Київ, 2019.
 • TAIEX Expert Mission on European Rules and Best Practices of Doctoral Education in Arts. Київ, 2020
Публікації

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистетцвознавства “Дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній музиці ХХ століття” Одеса, 2015 рік.

Статті у фахових видннях України та закордону:

 • Фортепіанні концерти Д. Шостаковича № 1, 2 та їх виконання в аспекті змістовної автономії у спадщині композитора. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; ред. кол. В. І. Рожок, В. М. Апатський та ін. ; авт. проекту, ред.-упоряд. М. А. Давидов, В. Г. Сумарокова. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012. – Вип. 103. С. 138–151.
 • Концертные произведения Д. Шостаковича в контексте его творчества и в наследовании выразительных типологий сочинений П. Чайковского. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. Збірник наукових статей; заг. ред. В.Л. Філіппова. Луганськ, 2011. Вип. 17. С. 199–208.
 • Фортепіанні концерти Шостаковича №1 та №2 у наслідуванні практики концертного жанру Чайковського. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Збірник наукових статей; ред. О. С. Смоляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип.№ 2. С. 70–76.
 • Первый фортепианный концерт Прокофьева как предмет стилевой множественности исполнительских интерпретаций. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової; гол. ред. О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2015. Вип. 19.  С. 462–471.
 • Первый и второй фортепианные концерты С. Прокофьева в контексте идей русского авангарда 1910-х годов. Годишњак Универзитета у Нишу: зборник радова; главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић. Врању: Аурора, 2015. Година шеста. С. 381–390
 • Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва в направленості на актуальне інтонаційне рішення. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2016. Вип.І (6). С. 174-179.
 • “Childhood-Youthhood” as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Arts of the XX Century [“Дитинство-юнацтво” як особлива психосоціокультурна категорія і її спеціальна місія у культурі та мистецтві ХХ століття]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 4.  С. 222-229 Збірник індексується в наукометричній базі Web of science
 • Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. С.241-249
 • Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century»/ О. Khil // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – Вип.№4. – С. 222-229.
 • Хіль О.М. Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва в направленності на актуальне інтонаційне рішення / О. Хіль // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 2016. – Вип.І(6). – С. 174-179.
 • Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century» //Proceedings of the second International Scientific fnd practical conference. Topical problems of modern science. Warcaw, Poland. Vol 4, 2017
 • Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. С.241-249
 • Оksana Zhukova, Oleksandr Kvalenko, Olena Khil, Liudmyla Ovsiankina «Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation» REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS (Management, Innovation and Technologies) 2021 рік DOI: https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
 • Ольга Галіцан, Олена Хіль, Яна Кириленко «Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів» Український педагогічний журнал №2 (2021) DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-103-112

Матеріали конференцій:

 • Первый фортепианный концерт С. Прокофьева и его интерпретации. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття». Київ – Одеса, 2015
 • Маркетингові комунікації в системі вищої мистецької освіти. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – с. 143-144.
 • Офіційний сайт як канал маркетингових комунікацій мистецьких закладів вищої освіти». Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених за міжнар. участю 22 лист. 2019р. – Київ : НАДУ, 2019.-с.113-115
Учні

Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів:

Яцула Ганна, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», І премія, 2017 рік;
 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», І премія, 2018 рік;
 • Всеукраїнський конкурс «Musical Perls» ІІ премія, 2018 рік;
 • Регіональний конкурс «С.Bechstein» ІІІ премія, 2018 рік.
 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», І премія, Одеса, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Art in experience 2020», Македонія, І премія
 • Міжнародний конкурс, Белград, Сербія, І премія, 2020 рік
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, І премія , 01.02 2021 року

Шульга Інга, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», ІІ премія, 2018 рік.
 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 2021 рік.
 • Міжнародний конкурс «Soloviov Art», І премія, Київ, жовтень 2020

Вольвак Олексій, лауреат:

 • Міжнародний конкурс «New Year’s Consonance», Гран прі, 2018 рік.

Лю Цзеюй, лауреат:

 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», І премія, Одеса, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, І премія , 01.02 2021 року

Добруха Валерія, лауреат:

 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», ІІ премія, Одеса, 2020 рік.

Лі Юйїн, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, ІІ премія , 01.02 2021 року

Ву Боао, лауреат:

 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», 2 премія Туреччина, 01.02 2021 року
Нагороди

Звання Лауреата:

 • Лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ століття» (номінація – фортепіано соло) (Київ, 2008);
 • Лауреат ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу імені С.Прокоф’єва «Piano.ua» (номінація – фортепіано соло) (Київ, 2019).
 • Лауреат ІІІ премії Міжнародного конкурсу піаністів «Art in Experience» – Македонія, 2021

Грамоти та подяки:

 • Грамота дирекції Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса «За участь в організації та проведенні міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е. Гілельса» (2006);
 • Грамота Одеської державної музичної академії імені  А.В. Нежданової «За багаторічну сумлінну працю» (2008);
 • Подяки за професійну майстерність та активну участь у підготовці учнів до конкурсу «Musical South Palmyra» (2017,2018);
 • Подяка за фахову майстерність та підготовку учнів до фестивалю-конкурсу «Musical universe» (2018);
 • Подяка за фахову майстерність. Міжнародний фестиваль-конкурс «New Year’s Consonance» (2018).
 • Диплом за професійну майстерність та активну участь у підготовці студентів конкурсу «Diamants de talent» (2019)
 • Диплом за професійну майстерність та активну участь у підготовці учнів І Всеукраїнського дистанційного фестивалю-конкурсу мистецтв «Різдвофест» (2020)
Контакти

Тел.: (048) 726-78-87

E-mail: olena_khil@odma.edu.ua