Економова Еліна Костянтинівна 

провідний концертмейстер

Економова Еліна Костянтинівна 

провідний концертмейстер

 • провідний концертмейстер
Біографія

Економова Еліна Костянтинівна народилася 6 липня 1966 року в м. Одеса.

В 1991  році закінчила  Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової (клас професора, заслуженої діячки мистецтв України  Шевченко Т.І.)

Після закінчення консерваторії в 1991 році була прийнята на посаду концертмейстера кафедри сольного співу Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової.

В 2002 році захистила кандидатську дисертацію і в  2003 році отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук та почала працювати викладачем камерного співу на кафедрі сольного співу Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової, а також концертмейстером Одеської обласної філармонії.

Вона була нагороджена дипломами  концертмейстера на всеукраїнських та міжнародних вокальних  конкурсах, а також отримала звання лауреата за концертмейстерську майстерність.

Економова Еліна Костянтинівна гастролювала з сольними концертами в якості концертмейстера в Китайській Народній Республіці (м. Шанхай та ін.), з сольними концертами та брала участь у постановці опери Дж. Верді «Трубадур» в якості концертмейстера в Ісландії.

В  2007 отримала звання доцента кафедри сольного співу.

З 2010 року  почала працювати на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано на посаді доцента.

Вона має випускників, які брали участь і багато з них отримали звання лауреатів і дипломантів міжнародних конкурсів вокалістів в Греції , Чехії,  Румунії,  Росії , Україні, і які після закінчення консерваторії успішно працюють в Одеському національному театрі опери та балету, в Національному театрі опери і балету в Києві, в Одеській обласній філармонії, Одеському академічному театрі музичної комедії імені М. Водяного, Одеському музично-драматичному театрі імені В. Василька та інших різних музичних колективах і ансамблях, в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса) імені К.Д. Ушинського, а також в Китаї на музичних факультетах університетів.

В даний час Економова Еліна Костянтинівна є  провідним концертмейстером кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, доцентом кафедри сольного співу та кафедри загального і спеціалізованого фортепіано.

Діяльність

Наукова діяльність відбилася більш ніж в 20 публікаціях в різних періодичних журналах України та зарубіжних країн ,  3 науково-методичних посібниках, 2 дисертаційних дослідженнях, в участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Вона неодноразово виступала в якості офіційного опонента на захисті кандидатських дисертацій.

Публікації
 • Аналіз специфіки діяльності музиканта-виконавця / Науковий вісник (Збірник наукових праць). – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – № 5-6. – С. 247 – 252.
 • Проблема самоактуализации в системе профессиональной подготовки учителя музики / Сборник научных статей по материалам ІІ Открытого международного научного форума «Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции». – Университетский центр Ариель в Самарии, государство Израиль, 2011. – С. 115 – 117.
 • Формирование профессионально-личностных качеств певца в процессе подготовки к концертно-камерной деятельности. / В мире научных открытий. – Красноярск: НИЦ, 2011. – № 5.1 (Проблемы науки и образования). – С. 373 – 381.
 • Психолого-педагогические основы формирования готовности певцов к концертно-камерной деятельности / Педагогічні науки та освіта (Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної освіти). –  Вип. ХІ. –  Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – С. 198 – 205.
 • Сутність феномену «артистизм» як експресивної здібності музиканта-виконавця / Науковий вісник (Збірник наукових праць). – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2012. – № 9-10. – С. 97 – 104.
 • Некоторые аспекты методики психолого-педагогической подготовки певцов к концертному выступлению / Психодидактика высшего и среднего образования: материалы девятой научно-практической конференции, 10-12 апреля  2012  года: в 2 ч. – Барнаул: АлтГПА, 2012. – Часть 1. – С 139 – 143.
 • Показники і рівні розвитку професійно-особистісних експресивних якостей співаків, необхідних для концертно-камерної діяльності / Зв’язок між психологічною саморегуляцією та розвитком професійної    усталеності співаків, формуванням їхніх експресивних здібностей у виконавській діяльності / Педагогічна освіта: теорія і практика (Збірник   наукових праць). – Вип. 13. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 191 – 198.
 • Модель професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Вип. 23 (33). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014 р. – С. 10 – 17.
 • Методика психолого-педагогічної підготовки співаків до концертного виступу в класі камерного співу / Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон – № 3 (06), березень, 2014. – С. 90-96.
 • Організація навчально-виховної роботи зі співаком на уроках камерного співу в процесі професійної підготовки до концертно-камерної діяльності / Науковий журнал «Український психолого-педагогічний науковий збірник» – № 1 (01), квітень, 2014. – С. 45 – 53.
 • Взаємодія в тріаді «педагог-співак-концертмейстер» як інструмент підготовки співаків до концертно-камерної діяльності // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. Зб.наук. праць. – Вип. 1 (11). − 2018. – С. 103-113.