Черняєва Ірина Анатоліївна

Проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків

Черняєва Ірина Анатоліївна

Проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків

 • кандидат філологічних наук
 • професор
 • проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків
 • член Вченої ради
Біографія

Освіта:

Гімназія №8 (м.Одеса)

1994-1999 ОДУ (ОНУ) ім. І.І.Мечникова – диплом з відзнакою
Факультет: романо-германської філології
Кваліфікація: філолог, викладач німецької та англійської мов та літератур

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації – «Еволюція системи німецьких голосних та виникнення нових фонем (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких та раньонововерхньонімецьких текстів)»

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

28.08.1999 – 31.08.2015 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:

27.08.1999 -31.08.2008 – старший викладач кафедри української  та іноземних мов

01.09.2008 -31.08.2012 – доцент кафедри української та іноземних  мов

01.09.2012 – 31.08.2015 – завідувач кафедри української та іноземних  мов

01.09.2015 – 12.06.2017 – Міжнародний гуманітарний університет

доцент кафедри германських та східних мов факультету лінгвістики та перекладу,

член спеціалізованої вченої ради К 41.136.02

01.09.2017 – 01.09.2019 – Військова академія (м.Одеса)

доцент кафедри іноземних мов

З 02.09.2019 – Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків

доцент кафедри іноземних мов

Міжнародний досвід: навчання в університетах м. Регенсбург та Ганновер (Німеччина); професійна робота перекладачем німецької та англійської мов; 2014 р. – отримала грант від Німецької служби академічних обмінів для навчальної подорожі групи слухачів та аспірантів ОРІДУ НАДУ при Президентові України; організація та проведення міжнародних конференцій та телемостів; участь у роботі місій ОБСЄ та багатонаціональних штабів; підготовка студентів для отримання міжнародних грантів із стажуванням у Німеччині та Австрії; співпраця із міжнародними партнерами закладів вищої освіти.

Публікації: 40 публікацій, з них 23 наукового та 17 навчально-методичного характеру (із яких 3 навчальні посібники)

Професійні сертифікати:

сертифікати учасника міжнародних та українських наукових конференцій; сертифікат про участь у фестивалі педагогічних ідей Panasonic із навчанням по використанню інтерактивних технологій у навчальному процесі;

сертифікат підвищення кваліфікації (2019р.)

Публікації

За останні пять років

Статті

 • Таранець В. Г., Слободцова І. В., Черняєва І. А. Зародження протиставлення “твердих/м’яких” приголосних у слов’янських мовах ( на фоні індоєвропейських мов ) / В. Г. Таранець, І. В. Слободцова, І. А. Черняєва // Національний університет «Одеська юридична академія». – Вип. 2. – Одеса : Фенікс, 2013. – 22 с. С. 161-167.
 • Черняева І.А. Природа голосних, їх виникнення і еволюція в мовах / «Мова і культура». Наукове видання. – Вип. 16. – Том ІІІ (165). – 2014. – Київ: КНУ ім.. Т. Шевченка, Видавничий Дім Дмитра Бураго. – С. 235-242.
 • Причины фонетических изменений и появление первичного умлаута в немецком языке (на материале древних текстов) / И.А. Черняева // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. 25. – 316 c. С. 296-300.
 • Черняєва І.А. Первинний  умлаут  та причини фонетичних змін в німецькій мові (на материалі давніх текстів) / Черняєва І.А. // Одеський лінгвістичний вісник. – Випуск 10. – Том 1. – 2017. – С. 125-127.

Тези доповідей

 • Черняєва І.А., Холод М.В. Мовна особистість лідера //”Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління”. Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 446 c. С. 343.
 • Черняєва І.А., Холод М.В. Public sector leadership in OECD member countries /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 31 жовтня 2014 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 456 c. С. 365-366
 • Черняєва І.А.Навчальна подорож до Німеччини за підтримки Німецької служби академічних обмінів (ДААД) з 05 по 15 жовтня 2014р. // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 23 жовтня 2014 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 173 с. C. 135-136.
 • Черняєва І.А. Особливості артикуляційної бази німецької мови (у порівнянні з українською) // І Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філології: 17 квітня 2015 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. Університет імені І.І.Мечникова. – Одеса: 2015. – 171 c. С. 157-159.
 • Дистанционное обучение как метод интенсивного и интерактивного обучения русскому языку как иностранному на подготовительных курсах высших учебных заведений / Т.П.Сазыкина, И.А.Черняева // Международное образование и сотрудничество: сборник материалов международной научно-практической конференции «Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан» 28–30 мая 2015 г. В 3 т. Т. 3. – М.: МАДИ, 2015. – 296 c. С. 119-121.
 • Причины фонетических изменений и появление первичного умлаута в немецком языке (на материале древних текстов) / И.А. Черняева // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. 25. – 316 c. С. 296-300.
 • Англо-американські запозичення у системі німецької мови: характер впливу та основні сфери вживання / І.А.Черняєва // Актуальні напрями сучасної філології : матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 квітня 2017 року. – Одесса: МГУ, 2017. – 156 с. С. 152-154.
 • Формування професійної іншомовної компетентності у курсантів ВВНЗ / І.А.Черняєва // Наукові основи функціонування системи методичної роботи у Військовій академії та шляхи підвищення її ефективності : матеріали науково-методичної конференції 13 квітня 2018 року. – Одеса: ВАО, 2018. – 255 с. С. 18-21.
 • Origin of English military official terms / I.A.Cherniaieva // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 вересня 2018 року. – Одеса: ВАО, 2018. –390 с. С. 218-219.
 • Медійні контрасти у військово-політичному дискурсі / І.А.Черняєва // Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2 листопада 2018 р. – Одеса : Фенікс, 2018. – С.118-121.

Навчально-методичні праці:

 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з німецької мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України. / Васильєва Г.В. Черняєва І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 57 с.
 • Методичні розробки лексико-граматичних матеріалів для вступників до ОРІДУ НАДУ. / Сазикіна Т.П., Черняєва І.А., Яцун Є.М.– Одеса:  ОРІДУ НАДУ, 2013. – 57 с.
 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з німецької мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України. / Укладачі: Васильєва Г.В.,  Черняєва І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 57 с.
 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з англійської мови для вступників до ОРІДУ НАДУ  при Президентові України / Укладачі: Т.П. Сазикіна, І.А.Черняєва, Є.М. Яцун. – Одеса: ОРІДУ  НАДУ, 2014. – 57 с. – 57 c.
 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалудля слухачів спеціальності «Державне управління» денної, заочної, вечірньої та заочно-дистанційної форм навчання Leadership («Лідерство» ) /Укладач: І. А. Черняєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 24 с.
 • English for Public Administration. Англійська мова для державних службовців /Укладачі: Петров І.Л., Пуленко І.А., Сазикіна Т.П., Черняєва І.А // Навчальний посібник для слухачів та аспірантів  – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. –  167с.– Ел. видання.
 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з англійської мови для вступників до ОРІДУ НАДУ  при Президентові України / Укладачі: Т.П. Сазикіна, І.А.Черняєва, Є.М. Яцун. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 57 с. – Ел. Видання
 • Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з німецької мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Укладачі: Г.В. Васильєва, І.А.Черняєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 57 с.
 • Методичні вказівки з української мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Укладачі: М.І. Чорненький, І.А.Черняєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 42 с.