Довгаленко Ніна Сергіївна

професор

Довгаленко Ніна Сергіївна

професор

 • професор, який немає вченого звання
 • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Довгаленко Ніна Сергіївна закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової в 1979 році. Працювала Одеському педагогічному інституті ім. К.Д.Ушинського, Одеському музичному училище, Хабаровському музичному училище, Хабаровському телебаченні. З 1985 року працює в Одеській державній консерваторії, з 1986 року – викладачем кафедри історії музики та музичної етнографії. В 1988 році закінчила аспірантуру МДПІ ім. Гнєсіних. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема цілісності музичного твору: інформаційний аспект» в Прибалтійській Вченій раді і одержала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. З 2001 року працює на посаді професора кафедри історії музики і музичної етнографії. З 2002 по 2005 роки – декан фортпіанно-теоретичного факультету; в 2002-2003 роках працювала Вченим секретарем Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій. Довгаленко Н.С. веде лекційні курси з історії української музики.

Публікації

В сфері наукових інтересів Н.С.Довгаленко знаходяться теоретичні проблеми сучасної музики, зокрема, українського музичного авангарду. Наукові роботи присвячені творчості Б.Лятошинського, В.Сильвестрова, Л.Грабовського, О.Киви, А.Караманова, Л.Дичко, Є.Станковича, питанням стильової та жанрової організації сучасної музики тощо.

                                                             Публікації:

 • Традиції та новаторство в симфонізмі Б.Лятошинського (деякі аспекти) //Б.Лятошинський. Матеріали до сторіччя з дня народження.- Львів, 1995
 • Український музичний авангард в контексті стильових пошуків ХХ сторіччя //Матеріали до українського музикознавства.- Вип.1 – Київ, 2002
 • Некоторые наблюдения над отечественным авангардом //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип.1 – Одеса, 2000
 • Постмодернизм: генезис и реалии //Малевич. Вып.5 – Витебск, 1999
 • Духовні колядки Д.Леонтовича //Матеріали до українського музикознавства.- В.4.- Київ – Кам’янець-Подільський, 2003
 • Б.Н.Лятошинский. Реконструкция одного замысла //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип.2 – Одеса, 2001
 • Метод социалистического реализма. Взгляд из современности //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 4, книга 1. – Одеса, 2003
 • Серійні структури в українській музиці 60-х років (на матеріалі фортепіанних творів В.Сильвестрова) //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 5. – Одеса, 2004
 • Модель інформаційного аналізу музичної форми //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нєжданової. Вип. 6. – Одеса, 2005
 • Леонід Грабовський. На початку творчого шляху //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 13. – Одеса, 2011
 • Алемдар Караманов: в пошуках пізнаваності //Музичне мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип.    – Одеса, 20
 • Українська музика ХХ століття. Нариси. – Одеса, «Астропринт», 2009
 • Українська сучасна музика. Портрети і ландшафти.- Одеса: Друк-Південь. 2015. 236с.
 •  Художній простір в українській сонористиці (музичний авангард 1960-х років). Музичне мистецтво і культура. Вип.29. Т.2. 2019
 •  Концепт “музыка”  в ранних сочинениях А. Караманова («Музыка №2» для фортепиано). Музичне мистецтво і культура. Вип.28. Т.2. 2019
 •  Друга симфонія В. Сильвестрова в еволюції творчості композитора. Музичне мистецтво і культура. Вип.27. Т.1. 2019
 •  Парадигма лірики в симфонізмі Є. Станковича (Четверта симфонія “Lirica”). Музичне мистецтво і культура. Вип.29. Т.2. 2019