Андросова Дарія Володимирівна

професор

Андросова Дарія Володимирівна

професор

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
Біографія

Андросова, уроджена Маркова, Дар’я Володимироівна, народилася 29 серпня 1980 року в м.Одеса. Батьки – Марков В.Б., Маркова О.М. – науковці. Закінчила Одеську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені П.С.Столярського у 1998 р. за двома відділеннями: спеціальне фортепіано і музикознавство. І в цьому ж році вступила в Одеську державну консерваторію імені А.В.Нежданової (нині Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової) по цим же двом спеціальностям, фортепіано – клас професора Ю.І.Некрасова. У 1996 р. – лауреат VI премії Міжнародного конкурсу піаністів Рагуза-Ібла-96 (Італія). Сертифікати участі – Моцартконкурс-1999 (Австрія), дипломант конкурсів імені Є.Коки 2001, 2010 (Кишинев, Молдова). Третя премія – на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Донецьк, 2002). У 2002 р. закінчила музикознавче відділення (з відзнакою), клас доцента В.В.Гузєєвої. Взята була пошукачем на кафедру теорії музики НМАУ імені П.І.Чайковського, науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор I.А. Котляревський.

В 2003 р. закiнчила фортепіанне вiддiлення Одеської державної музичної академiї iм.А.В.Нежданової (з вiдзнакою), в цьому ж 2003 роцi поступила в заочну аспiрантуру при НМАУ ім.П.I.Чайковського, клас нар. арт.України, проф.Л.Л.Марцевич.

2003 р.- участь у Фестивалі українського мистецтва в Регенсбурзi (Нiмеччина), сольнi концерти в Регенсбурзi 2003, 2004 рр. В травнi 2005 р.- захист кандидатської дисертації «Мiнiмалiзм в музицi: напрямок i принцип мислення» в НМАУ ім.П.I.Чайковського, науковий керівник професор І.А.Котляревський. З 2002 р. – концертмейстер кафедри духових інструментів ОДМА імені А.В.Нежданової, з 2007 р. – ведучий концертмейстер, грант на участь в Міжнародному конгресі IMS в Лювені (Бельгія) у 2002 р. З 2003 р. – викладач на 0,25 ставки на кафедрі спеціалізованого і загального фортепіано, з 2007 – старший викладач у штаті цієї ж кафедри, з 2008 р. – в.о.доценнта. Погоджинне навантаження – на кафедрі спеціального фортепіано і на кафедрі сучасної музики і музичної культурології. У 2004 р. вийшла заміж, чоловік – О.Г.Андросов, у вересні 2005 р. народився син А.О.Андросов. Розлучена у 2008 р., О.Г.Андросов позбавлений батькiвських прав у 2014 р., син проживає з матір’ю.

У 2007 р. закінчила фортепіанну аспірантуру (спеціальність – відмінно), з 2014 р. – у штаті на кафедрі теоретичної і прикладної культурології з навантаженням за сумісництвом і погодинно на обох фортепіанних кафедрах. Мала керівництво 12 магістерськими роботами з питань виконавства, робота Цян Чена, присвячена виконанню Третього концерта С.Рахманінова в аспекті зв’язку з духовною традицією, отримала третю премію на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2007). Захищена під моїм керівництвом кандидатська дисертація О.Сєрової в НАККіМ у січні 2015 р.

Сольні і збірні концерти в Одеській, Київській філармонії, також в Люблінській (Польща, 2014), в Гуачжоу (КНР, 2011) та ін.

Діяльність

У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Від модерного до постмодерного дискурса фортепіанного мистецтва ХХ — початку ХХI ст.: виконавська специфіка» в ІМФЕ ім..М.Т.Рильського НАН України, наук. консультант професор О.В.Сокол.

Зроблено усього понад 80 публікацій у наукових спеціалізованих виданнях та у періодичній пресі, випущені  учбовий посібник для виконавських і музикознавічих відділень ВУЗ’ів мистецтв «Мінімалізм: стиль і напрямок» (Одеса: Астропринт, 2008) з грифом Міністерства культури і туризму України, а також книга «Нариси з історії зарубіжної музики 1950-1990-х років. США. Греція. Польща. Вип.2. Співавтор О.М.Маркова (Одеса: Астроопринт, 2011), наукова монографія «Символизм и поликлавирность фортепианного искусства ХХ века» (Одесса: Астропринт, 2014). Регулярною є участь у міжнародних та інших конференціях (не 5-ти на рік) в Україні, Польщі, Білорусії, Молдові, Росії та ін. Захищені у класі Д. Андросової у 2016 і 2017 рр. дві кандидатські дисертації у спецраді ОНМА: А. Кириченко «Концепція ‘світового театру’ в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття», 17.00.03 – музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 25.01.2016;  Лю Кетін «Сучасна фортепіанна школа Тайваню в аналогіях до європейського мистецтва ХХ століття, 17.00.03 – музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 20.09.2017.

Щорічно захищаються у класі Д. Андросової магістерські переважно виконавських спеціальностей, у тому числі у 2021 р. музикознавча магістерська У Цзюньїн. Читаються курси для аспірантів та магістрів за спеціальністю 025 та 034. Оскільки в наявності 3 статті в журналах рівня Web/of/Science, приймала участь у захисті в спеціалізованих радах у якості голови (захист Н.  Каданцевої, квітень 2021, Одеса, ОНМА), опонента (захист І. Кольц, Київ, НАКККіМ, травень 2021), рецензенте (захист Чень Менмена, Одеса, ОНМА, травень 2021). Є учасником редакцій наукових видань у Наукових записках Рівенського державного педагогічного університета, також у збірниках тез конференцій, проведених в ОНМА у 2020 і 2021 рр.

Участь в в одноразових спеціалізованих радах

 • Голова – на захисті в Одесі у Н.Каданцевої (квітень  2021)
 • Опонент – на захисті в Києві у І. Кольц (травень 2021)
 • Рецензент – на захисті в Києві у Чен Меньмена (травень 2020)

Участь в конференціях (від 2-х до 4-х щорічно)

 • Всеукраїнська наукова конференція «Київська школа теоретичного музикознавства: актуальні проблеми, традиції і сучасність». Пам’яті корифеїв Ф.І.Ауерової (1916-1990), І.А.Котляревського (1941-2007), І.Б.Пясковського (1946-2012), 17-18 грудня 2016. НМАУ імені П.І.Чайковського (Київ) «Феномен І.А.Котляревського в музикознавстві Україні останньої третини ХХ ст.» Співавтор О.Маркова
 • Герменевтика в науках про дух. Всеукр.науково-практична конференція 29 березня 2017 року. Харків, ХДАК. «Музичне виконавство як “міфотворчість” у реаліях сучасної культури»
 • Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасінсть. Міжнар. Науково-творча конференція. 24-25 квітня 2017. Одеса, ОНМА іменні А.В.Нежданової «Фортепиано в музыке Э.Вареза»
 • Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття. Шоста Міжнародна науково-творча конференція. 25-26-квітня 2017 р. НАКККіМ, Киїів-Одеса-Варшава. «Фортепіано в музиці Е.Вареза
 • GraikųbendruomenėLietuvoje “Pontos” Tarptautinė konferencija “Europos sąjunga ir bizantijjkultūros paveldas; – istorija ir perspektyvos. Civilizacijų ir jos pasekmės (627-2017). Европейский Союз и византийское культурное наследие. История и перспективы. Протиивостояния цивилизаций и его последствия.Vilnius, Lithuania, August 20, 2017. «Стилевая парадигма фортепианной музыки в контексте мыслительных установок ХХ – начала ХХІ века».
 • Akademia Muzyczna im.Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Widział Kompozycji, Teorii Muzyki I Reżyserii Dźwięku. Interpretatio artis musicae. III Międzynarodowa Konferencja “Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki”. Bydgoszcz. 21-22 listopada (November) 2017. “Znaczące ślady epoki w kompozycji muzycznej demonstrowane porzez semantykę kulturowego kontestu dzieła sztuki”, wspólno z E. Markowej
 • Міжнароднанауково-творчаконференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід. Одеса, 21-22 листопада 2017. «Третій концерт С.Прокоф’єва у вмкорнанні Южі Ванг і К.Аббадо»
 • І Всеукраїнськанауково-практичнаконференція «Мистецька освіта: теорія, методологія, технології». 16 листопада 2017 р. Кривий Ріг «Исполнительские основания современного музыкального профессионализма».
 • Герменевтика в науках про Дух. Програма ІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф. 15-16 березня 2018 року. «Інтерпретаційні альтернативи Третього фортепіанного концерту С.Прокофьєва» .
 • Герменевтика в науках про Дух. Програма ІІ Всеукраїнської наук.-практюконф. 15-16 березня 2018 року.(Харків)  Інтерпретаційні альтернативи Третього фортепіанного концерту С.Прокофьєва
 • Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність. 19-20 квітня 2018 (Одеса) Абстракція у виразності творів І.Вишнєградського як втілення Духа.
 • Conferenţa ştiinţificặ internaţionalặ Învặţmặntul artistic – dimensiuni culturale. Tezele Lucrặrilor. 20 aprile 2018. Chişinặu: Academia de Muzicặ, Teatru şi Arte Plastice, 2018 (Молдова, Кишинеу) Интерпретационные альтернативы Третьего фортепианного концерта С.Прокофьева
 • СьомаМіжнарод.науково-творчаконференція «Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасністью 20-21 липня 2018 р. (Київ) С.Прокоф’єв і О.Скрябін у фортепіанному виконавстві Ван Юеджа
 • Музичне мистецвто: Захід-Схід. До 105-річчя Одеськоїконсерваторії 30 листопада – 2 грудня 2018 (Одеса) Абсолютга абстракція музики в еорії і в вторчості І.Вишнєградського в продовження «вогняної екстатики» О.Скрябіна    та ідей ісіхастського Православ’я
 • IV Międzynarodowа Konferencja “Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne, kontynuującej cykl sympozjów pod nazwąInterpretatio artis musicae” 27-28 listopada 2018. Bydgoszcz, Polska.Pozafolklortni formy zatwierdzienie stylu narodowego w muzyce. Współautor Маrkova Elena
 • Музичне мистецтво: Захід-Схід. До 105-річчя Одеськоїконсерваторії 30 листопада – 2 грудня 2018 (Одеса) Абсолютна абстракція музики в теорії та у творчості І.Вишнєградського в продовження «вогняної екстатики» О.Скрябіна та ідей ісихастського Православ’я.
 • Восьма науково-творча конференція «Україна в загальноєвропейському музично-театральному просторі: проблеми, здобутки та шлях взаємозбагачення. До 145-річчя від дня народження С.Рахманінова. До 80-річчя народження С.Турчака. 26-28 квітня 2018 р. Київ, 2018.

2019

 • СьомаМіжнародна науково-творча конференція «Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність».20-21 листопада 2018.  С.Прокоф’єв і О.Скрябін у фортепіанному виконавстві Ван Юеджа.
 • «Герменевтика в науках про Ду»х.  Всеукраїнськанауково-практичнаконференція 21-22 березня 2019 р. Герменевтика музичного мінімалізму.
 • Міжнароднанауково-творчаконференція «Трансформація музичної освіти: і культура та сучасність». 30 квітня – 2 травня 2019  Одеса Стильова парадигма виконавської творчості  ХХ – початку ХХІ ст.
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: і культура та сучасність». 30 квітня – 2 травня 2019  Одеса Фортепіанна риторика О.Глазунова як здобуток репертуару професора Ю.Некрасова та його учнів.
 • Міжнародна наукова конференція ‘Мистецтво на зламі: кризові моменти поступу’  в межах всеукраїнської творчо-наукової акції ‘Мистецтво молодих 2019’ 19 квітня 2019  Криза співвідношень композитор-виконавець у неоготиці пост-поставангарду».
 • Міжнародна науково-творча конференція Захід–Схід: культура і мистецтво.25-26 вересня2019р. «Православна україніка в мистецтві і бутійності Сучасний культурний простіру мистецтвознавчому дискурсі. М
 • Матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції. 14 листопада 2019 р. Київ 2019. «Метафізика історії ХХ століття і музична культура»

2020

 • Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Трансформація музичної освіти: культура та сучасність», Одеса 30 квітня – 02 травня 2020 «Метафізика історії музики у визначенні неоготики-неоренесансу епох романтизму та пост-поставангарду».
 • Міжнародна науково-творча конференція Захід–Схід: культура і мистецтво. 26-27вересня2020 р. «Неоренесансні зрізи фортепіанної виразності гри в музиці ХХ ст.»

2021

 • Міжнар.науково-практичнаконференція «Cвітовий та український музичний театр у контексті сучасного культурного дискурсу». 22-23.02.2021, НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2021.  «Театральна корекція філармонічної гри піаністів як утіленя пост-поставанградної естетики «пафосу життєвого тексту».
 • Міжнароднанауково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культур; традиція та сучасність». ОНМА ім..А.В.Нежданової, 03-06.05.2021. Одеса, 2021 «Фортепіано у ХХ – на початку ХХІ ст. в аналогії клавірності  Ренесансу і струнних виявлень готики і бароко».

ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ за 2016-2021

 1. Захист докторської дисертації зі спеціальності 17.00.03 – муз.мистецтво в ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України
 1. Усього захищених канд.дисертацій у класі Д.Андросової 3, дис. О.Сєрової за спец.26.00.01 – теор.та іст.культури, НАКККіМ, Київ,  2015 

за звітний період – 2 дисертації за спец. 17.00.03 – муз.мистецтво:

 1. А. Кириченко «Концепція ‘світового театру’ в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття»,   Одеса, ОНМА, 25.01.2016 .
 2. Лю Кетін «Сучасна фортепіанна школа Тайваню в аналогіях до європейського мистецтва ХХ століття,   Одеса, ОНМА, 20.09.2017 
 3. Сдача англ.екзамену на В 2  у  2018 р.
 4. Отримання атестату професора, 2018.
 5. Участь у малих спецрадах («П’ятірках”) у якості Голови (квітень 2021), Одеса ОНМА, опонента (травень 2021), Київ НАКККіМ, рецензента (травень 2021), Одеса ОНМА.
 6. Атестат від. 19.05.2021  стажування у Карловському університеті у Празі, факультет соціальних наук, online, 6 кредітів за 2020-2021 рр. 
Публікації

Публікації 2016-2020 гг. (усього з 1999 р. – 82публікації)

2016

 • Пианизм А.Скрябина: итоги столетия после 1915 г. Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор. Матеріали міжнародної науково-творчої конференції. – Одеса-Київ-Варшава, 2016. – С.37-39.
 • Стилевая эмансипация  музыкального исполнительства и методология «новой целостности» анализа музыки Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. International lournal. Culturology. Philology. Musicology. Вип. І (6), 2016.  Київ, 2016.  C.144-149. 
 • Национальные истоки  фортепианного символизма исполнительского стиля А.Скрябина Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. Herald. 2’2016.   Київ, 2016.   С. 48-52. 
 • Феномен Глена Гульда в пианистическом искусстве ХХ века Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. № 2/2016 (Випуск 35). – Тернопіль, 2016.   С. 20-26. 
 • Sequenza IV Luciana Beria w kontekście postawangardy Między Wschodem I Zachodem. Kultura muzyczna i jej tradyje.   Warszawa: Wydawnictwo universytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina, 2016. – S. 131-140. Фортепианный концерт Ф.Пуленка в средоточии неоклассической стилистики в исполнительском репертуаре пианистов European Applied Scinses. Europische Fachhochscule  # 9 2016.   Stuttgart: ORT Publishing, 2016.   S.9-12. 

2017

 • Символические и оркестрально-миметические установки музыкального творчества ХХ века в проекции на пианистическое искусство Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецт. Щоквартальний науковий журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts.QuarterlyJournal 1’2017.   Київ. С.57-62. 
 • Фортепіано в музиці Е.Вареза Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття. Матеріали міжнар.науково-творчої конференції. Одеса-Київ-Варшава, 2017. – С. 24-27. 
 • Авангард – поставангард у фортепіанній творчості О.Мессіана і його сучасників Українська музика. Щоквартальник. Число 2 Львів (24) 2017. С.107-114. 
 • Русский футуризм и фортепианные Сонаты С.Прокофьева Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences # 4  2017. – Stuttgart: ORT Publishing.  S. 73-79. 
 • Символістські й оркестрально-міметичні установки музичної творчості ХХ століття у проекції на піаністичне мистецтво  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецт. Щоквартальний науковий журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts.QuarterlyJournal 3’2017,  Київ. С.74-79.

2018

 • Интерпретационные альтернативы Третьего фортепианного концерта С.Прокофьева Conferenţa ştiinţificặ internaţionalặ Învặţmặntul artistic – dimensiuni culturale. Tezele Lucrặrilor. 20 aprile 2018. Chişinặu: Academia de Muzicặ, Teatru şi Arte Plastice, 2018. P.8-9. 
 • Znaczenie symboliki epoki w utworze muzycznym. Semantyka kulturowego kontekstu twórczości. Interpretacje dziela muzycznego w kręgu semantyki   Interpreting musical works  from a Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018.  S.141-147. Współautor Elena Markova
 • C.Прокоф’єв і О.Cкрябін у фортепіанному виконавстві Ван Юеджі Художня культура і мистецька освіта: культура і сучасність.Матеріали Сьомої між нар.науково-творчої конференції 20-21 листопада 2018 р. Київ, 2018, С. 5-7. 

2019

 • Андросова Д. Символістські-веристські аспекти виразності піанізму С.Рахманінова      Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2019. С. 230-236.
 • Стильова «серединність» піаністичної культури Олександра Глазунова. Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі. Матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції. 14 листопада 2019 р. Київ 2019, с.3-4.
 • Аndrosovа D.V. The cultural meaning of A. Glazunov concertos for piano (dedicated to the memory of my teacher, professor Yuri Nekrasov) // National Academy of Culture and Arts management. 50 NAKKKiM. Cultural and arts studies of National academy of culture and arts management. Collective monograph. Lviv-Toruń, Liha-Pres 2019. P. 215-230.
 • Андросова Д. Абстракция выразительности призведений И. Вышнеградского в выражении Духа. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. 30 квітня – 2 травня, 2019. Захід – Схід: культура і мистецтво. 25-26 вересня, 2019. Матеріали міжнародних науково-творчих конференцій. Одеса: Астропринт, 2019.  С. 74-79.
 • Андросова Д. Культура Франции на сломе ХIХ и ХХ веков в формировании фортепианного концерта К. Сен-Санса Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ, 2019. С. 216-221.

2020

 • Андросова Д.В., Маркова Е.Н. б актуальной коррекции смысла Первого фортепианного концерта А. Глазунова European Journal of Arts. № 2 2020. Vienna: Premier Publishing, 2020. P. 79-86.
 • Андросова Д.В., Моцартовская клавирность пианистической палитры А. Глазунова – композитора и исполнителя – и выраженность связи с поколением 60-х годов XVIII и XIX столетий. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень. Матеріали міжнародних науково-творчих конференці30 квітня – 2 травня, 2020. Матеріали міжнародної науково-творчої інтернет-конференції. Одеса: Астропринт, 2020. С. 143-148.
 • Андросова Д. Рецензия на монографию А.А. Татарниковой «Аллилуйная парадигма европейской культуры и музыки (от готики до современности) Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2020. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 1’2020. С. 138-139.
 • Андросова Д.В., Маркова Е.Н. [Андросова Д.В., Маркова O.M.] Историческая герменевтика в апробации параллелей “Ренессанс – ХХ столетие» [Історична  герменевтика в апробації паралелей “Ренесанс – ХХ сторіччя] // AРТ-платФОРМА. Альманах. Вид.з 2020 р. Вип. 2. Київ: Видавн.дім Дмитра Бураго, 2020. С. 329-350.
 • Андросова Д.В. К столетию кончины В.И. Ребикова и возрождению его славы в Украине // Ювілейна палітра 2020 до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів. Збірник статей за матеріалами IV Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю. 4-4 грудня 2020 року. Суми – 2021. С. 8-14.

2021

 • АндросоваД. фортепіанні відео-втілення  поставангарду – на прикладі творчості Л.Грабовського, В.Сильвестрова та їх зарубіжних сучасників у практиці  естрадно-філармонічного  подання. Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 2’2021. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. Київ 2’2021. С. 38- 37. Співавтор Яковлев О.
 • Андросова Д..   Антропологія та культурологія: методологічні пересічення й антитези. //  Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2022. Вип.2. С.3-8 Співавтор Маркова О. 

2022

 • Андросова Д.   Інструменталізм як основа музично-ліричного вираження Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. //  Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2022. Вип.3. С.  . Cпівавтор  Маркова О.
 • Андросова Д. Християнська символіка виразності циганської музики (на прикладі ‘Циганського наспіву’ П. Сарасате //Захід-Схід: культура і мистецтвознавчі надбання. Пам’яті видатних митців України присвячується. До ювілею Г. Сковороди. Зб.науков.приаць. До 110-річчя Одеської консерваторії. Київ: Ліра-К. 2023. С. 39-40.

2023

 • Андросова Д. Цигансько-християнська символіка вираження і виконавські  альтернативи втілення // Ідеальні першооснови націй і мистецьких відкриттів. Монографiя. Київ: видавництво Ліра-К. 2023. DOI: 10.36273/978-617-520-423-8 Розділ 6. С. 134-153
 • Larisa gorenko,  Daria Androsova,   Olga Ryzhova,  Lilia Shevchenko, e Svitlana Sadovenko.  Ukrainian in the university of the Poland XVIII–XIX century (at the matetial og Yagellonsky university) //  Ad alta journal of interdisc iplinary research 2023. p.21-24

Кeywords: historical and cultural approach, ukrainian culture, worldview, moral and legal norms, european universities, cultural and educational direction.

Учні

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом Д.В.Андросової

 • О. Сєрова, «Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну. 26.00.01 – Теор.таіст.культури. – Київ, НАККіМ, 25.01.2015.
 • А. Кириченко «Концепція ‘світового театру’ в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття», 17.00.03 – музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 25.01.2016 .
 • Лю Кетін «Сучасна фортепіанна школа Тайваню в аналогіях до європейського мистецтва ХХ століття, 17.00.03 – музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 20.09.2017.

Список захищених магістерських під кер.Д.В.Андросової

 • ЛіСяокунь  «Партія Мельника в опері О. Даргомижського «Русалка» в контексті вокальної спадщини композитора». 54+1 с. Одеса,  2014 р.
 • ЧжаоТьєнхун «Другий фортепіанний концерт Д.Шостаковича у контексті традицій російської музики».  59 с.  Одеса,  2014 р.
 • Ван Інань «Жанр флейтового концерту у творчостіК.Райнеке». 60+2 с. Одеса, 2015 р.
 • Чень Чень  «Жанр фортепіанного концерту   в мистецтві ХІХ сторіччя і його переломлення у творчості М.Балакірева». 58 с. Одеса,  2016 р.
 • Фен Ліна  «Соната A-dur  KV 332 В.Моцарта в контексті фортепіанної творчості композитора і мистецьких установок китайських піаністів».  62 с. Одеса, 2017 р.
 • Решетова А. «Фортепіано і клавіри в оркестрі опери і музичного театру (на прикладі аналізу композиції Е.Л.Уеббера ‘Привид опери’). 54 с. Одеса, 2017 р.
 • Станко Т. Творчество одесских композиторов С.ОрфеевА, Е.Макковейского, С.Шустова в русле церковной православной традиции Одесса 2019
 • Захожій В. Тромбон в музиці М.Римського-Корсакова (на матеріалі «Садко»,  «Шехеразади» ), Одеса, 2020.
 • Бабухівський В.  Концерт в німецькій інструментальній музиці XVIII cт. і кларнетова композиція Й.Мольтера Одеса 2020
 • У  Цзюньін (музикознав.) Фактура «невитриманого» голосоведення у визначенні специфіки   гармонії Й.Гайдна (на прикладі сонат в D-dur) Од. 2020.