Черноіваненко Алла Дмитрівна

професор

Черноіваненко Алла Дмитрівна

професор

  • професор 
  • доктор мистецтвознавства
Біографія

Місце народження – м. Одеса, 21.04.1962. Освіта вища (1987) – Одеська державна консерваторія імені А.В. Нежданової (кл. баяна – проф. В.П. Власов, кл. диригування – доц. В.П. Базилевич). Етапи трудової діяльності: з 1987 року – викладач, з 1995 – ст. викладач, з 2000 – на посаді доцента, з 2004 – доцент, з 2014 – на посаді професора, з 2019 – професор кафедри народних інструментів. Сфери діяльності – викладання диригування, читання партитур, інструментовки, оркестровки; лекційного курсу «Історія виконавства на народних інструментах»; наукове керівництво у підготовці кандидатських дисертацій (захищено чотири, в роботі – п’ять), магістерських робіт (більше 45). Також є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ОНМА по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) мистецтвознавства (2003 – по тепер. час); членом спеціалізованої вченої ради кандидатських дисертацій СумДПУ імені А.С. Макаренка (з 2018  – по тепер. час); член редакційної колегії наукового фахового видання ОНМА «Музичне мистецтво і культура» (затверджений МОН у групі Б).

 

Діяльність

Постійно здійснює наукове редагування авторефератів дисертацій у спеціалізованій вченій раді, наукових статей у Науковому віснику ОНМА імені А.В. Нежданової; член оргкомітету більше 25 конференцій й науково-творчих проектів. Виступає у якості офіційного опонента на захистах кандидатських дисертацій та рецензента на автореферати.

Працювала у складі Експертних комісій МОН України, які здійснюють ліцензування та акредитацію середніх і вищих навчальних закладів: у Дрогобицькому державному музичному училищі імені В. Барвінського – голова комісії (Наказ МОН № 2073-Л від 18.12.2015 р.); у Львівському музичному коледжі імені С.П. Людкевича – голова комісії (Наказ МОН № 635-А від 12.04.2017 р.); у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – експерт (Наказ МОН № 2033-Л від 21.11.2018 р.). Виступала у якості рецензента ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. У 1995, 1998, 2002, 2013 роках виступила одним з організаторів науково-практичних конференцій в рамках Міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра»; у 2018 і 2019 роках – одним з організаторів наукового проекту «Міжнародний музикологічний семінар – Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (11 – 17 червня 2018 року; 31 травня – 2 червня 2019 року; м. Одеса, Україна); у 2019 – науково-творчого проекту «Метнер-фест ХХІ» (3-5 жовтня 2019, м. Одеса, Україна)

Публікації

Коло наукових інтересів охоплює питання української та європейської інструментальної музики, у тому числі  народно-інструментального мистецтва; теорії та історії виконавства; інструментознавства; музичних органології, семіології, семантики; за цією проблематикою здійснено більше 50 виступів на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті (усього більше 40), захищено кандидатську дисертацію.

Перелік науково-теоретичних праць: дисертація кандидата мистецтвознавства «Фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики» (2002); наукові статті у фахових виданнях (усього 45, за останні три роки – 11), серед них:

  • Музыкально-инструментальная культура в системе музыкального этоса. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія: Музичне мистецтво. Київ, 2018. Вип. 2. С. 27–44.
  • Revisiting the Polygenesis of Musical Art.  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. № 1. C.223–227. (Web of Science).
  • Improved folk instruments as a factor of holistic system of academic musical and instrumental culture of our time. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. № 3. C. 370–376.
  • Композиторсько-виконавські практики бароко у розвитку музичного інструменталізму. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 27, кн. 2. С. 135-147.
  • Musical and instrumental foundations of modern composition techniques. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К.: Міленіум, 2019. № 2. C.429–434.
  • Semiological aspects  of musical instrumentalism. Musicological discourse and problems оf contemporary semiology : Collective monograph / A. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. Р. 72–88.
  • Instruments-images in musical science and practice. Music semiology: Categories and methods : Collective monograph / A. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. Р. 113–131.
Учні

Випускники класу, що мають наукові ступені, вчені і почесні звання: Устименко-Косорич О.А. – доктор педагогічних наук, професор; Новаковська О. – заслужений працівник культури України (2009); Молчанова М. – заслужена артистка України (2013); Березуцька М. – заслужений діяч мистецтв України (2019)

Галерея