Петлюченко Наталія Володимирівна

професор

Петлюченко Наталія Володимирівна

професор

  • професор
  • доктор філологічних наук
  • член Вченої Ради
Біографія

Петлюченко Наталія  Володимирівна –  доктор філологічних наук, професор, народилась 17 липня 1966 року в м. Новочеркаськ, Ростовської області (СРСР) і походить з родини вчених: бабуся, Скрипчинська Любов Володимирівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч наук України, автор зрошувальних рисових систем у м. Кілія; дідусь, Скрипчинський Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, засновник і перший директор Ставропольського ботанічного саду.

У 1989 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю “німецька мова і література” і отримала кваліфікацію “філолог, викладач німецької мови і літератури”.

У 1999 році захистила в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри німецької філології.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри германських та романських мов.

З 2011 по 2020 рр. працювала на посадах завідувача кафедри іноземних мов № 2 Національного університету “Одеська юридична академія” й завідувача кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти IV рівня акредитації – 30 років.

Діяльність

Має більш 70 опублікованих робіт наукового та навчально-методичного характеру (з них – 4 монографії, 2 підручника, 1 словник, 4 статті WoS/Scopus). Є стипендіатом Фонду Сороса (1989), Німецької служби академічних обмінів (1997, 2002), Фонду Александра фон Гумбольдта (2006-2007, 2010, 2014,  2018 рр.).

Постійно бере участь у роботі  спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З 2013 по 2020 рр. виконувала обов’язки головного редактора фахового видання «Одеський лінгвістичний вісник» (Index Copernicus).

Виконує функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б):

  1. Записки з романо-германської філології: Збірник наукових праць факульт. ром.-герм. філол. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова філологічні, спеціальності – 035 (член редколегії). http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
  2. Львівський філологічний часопис. Lviv Philological Journal Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, філологічні, спеціальності – 035 (член редколегії). http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board

Є зовнішнім рецензентом журналу WoS “Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow” (Університет Святих Кирила та Мефодія, м. Трнава, Словаччина). https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/10/Petlyuchenko.pdf

Є членом Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики”, товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка та віце-президентом Гумбольдт-Клубу України.

Є керівником чотирьох захищених кандидатських дисертацій.

Бере участь у виконанні фундаментального наукового дослідження «Лінгвориторика сучасного медійного дискурсу: універсальний і етноcпецифічний вплив» 2021-2023 рр. (державний реєстраційний номер: 0121U109483).

Публікації
Нагороди

Має відзнаку учасника XII Загальнонаціонального конкурсу “Українська мова – мова єднання” (2011), почесну грамоту Одеської обласної Ради (2015), подяку Міністерства освіти і науки України (2017), грамоту МОН України з нагоди відзначення Дня науки в Україні (2021).

Контакти