Хіль Олена Михайлівна

професор

Хіль Олена Михайлівна

професор

 • професор який не має вченого звання
 • кандидат мистецтвознавства
 • в.о. ректора
 • член Вченої ради
Біографія

Хіль Олена Михайлівна народилась у місті Тернопіль 25 квітня 1986 року.

Навчалась в середній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов № 17 імені В. Вихруща міста Тернопіль.

2001 року вступила до Тернопільського державного музичного училища імені С.А. Крушельницької, а у 2005 році його закінчила з відзнакою.

2005 року вступила до Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової (нині ОНМА імені А.В.Нежданової). 2009 року отримала диплом бакалавра з відзнакою; 2010 року – диплом магістра з відзнакою.

2013 року закінчила асистентуру-стажування по класу фортепіано у кандидата мистецтвознавства, професора Муляра П.М. в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової.

З 2007 року працює в Одеській національній музичній академії – спершу на посаді лаборанта кафедри спеціального фортепіано, згодом концертмейстером кафедри духових та ударних інструментів та викладачем кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. З 2009 по 2013 рр. працювала концертмейстером в Одеській середній спеціальній школі імені П. С. Столярського. З 2015 по 2017 рр. була відповідальним секретарем Приймальної комісії ОНМА імені А. В. Нежданової. З 2017 року обрана за конкурсом на посаду декана фортепіанно-теоретичного факультету ОНМА імені А. В. Нежданової. З 2019 працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та інформаційно – інноваційної діяльності та за суміщенням на посаді доцента кафедри спеціального фортепіано.

Лауреат міжнародних конкурсів, дипломант конкурсу пам’яті Л. Н. Гінзбург.

Бере участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях. Є автором низки статей у фахових виданнях України та закордону.

2015 року захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата мистецтвознавства на тему «Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній інструментальній музиці ХХ століття». 15 грудня 2015 року здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Виступає з концертами на сценах ОНМА імені А. В. Нежданової, Одеської обласної філармонії (з оркестром духових інструментів), а також на інших концертних площадках міста Одеси. Бере участь у благодійних проектах-концертах.

Член Ради молодих вчених при Міністерстві культури України.

Член науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти при Міністерстві освіти і науки України (2016-2019 рр.)

Співавтор Положень по організації освітнього процесу в ОНМА імені А. В. Нежданової.

Член Ради з питань культурно-мистецької освіти при Міністерстві культури України.

Член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

З 2020 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

З 2019 року експерт (за згодою) Державної служби якості освіти України.

Бере участь в атестації кадрів вищої кваліфікації як опонент та рецензент.

Діяльність

Член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra» (2017, 2018, 2019)
 • Всеукраїнський конкурс «Musical Perls» (2018, 2019)
 • Міжнародний конкурс «Musical Power» (2018,2019,2020).
 • ІІ Інтернаціональний конкурс мистецтв «Music modern» (2018)
 • I International internet art competition «Diamants de talent» (2019)
 • Перший інтернаціональний інтернет конкурс мистецтв «Odessa summer fest 2020»
 • I International Distance-Competition of piano and concertmaster art. Одеса, Україна (2020)
 • І Міжнародний дистанційний конкурс «ChristmasFest» (січень 2021)
 • ІІ Міжнародний конкурс Ca Nova (Туреччина – Україна) (лютий 2021)
 • ІІ міжнародний дистанційний конкурс фортепіанної та концертмейстерської майстерності (травень 2021)

Член дирекції:

 • фестивалю-конкурсу піаністів мистецьких навчальних закладів Південноукраїнського регіону пам’яті Заслуженої артистки України, професора Л.Н. Гінзбург;
 • кафедрального конкурсу студентів та аспірантів пам’яті Заслуженої артистки України, професора Л.Н. Гінзбург.

Науково-методична діяльність при центральних органах виконавчої влади:

 • Член Ради молодих вчених при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
 • З 2015 по 2019 була членом науково-методичної комісії сектору вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
 • З 2019 року експерт (за згодою) Державної служби якості освіти України.
 • З 2020 року експерт  Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

З 2015 по 2017 була відповідальним секретарем приймальної комісії ОНМА імені А.В. Нежданової.

Участь в атестації кадрів вищої кваліфікації:

 • Участь у разовій спец.раді по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кучми Н.П. у Львівській національній музичні академії імені М.В. Лисенка. Тема дисертації: «Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ-ХХ століть»
 • Рецензент дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства Чабан Т.І. «Стильові засади символізму в сонатах західноукраїнських композиторів кінця ХІХ-першої половина ХХ століття»

Робота у складі експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю):

Участь у здійсненні планових та позапланових перевірок у складі комісій Державної служби якості освіти (Дніпропетровська академія музики ім.Глінки, вересень 2019 рік; Закарпатська академія мистецтв, листопад 2019 рік; Харківський національний університет імені Каразіна, березень 2020 рік, Львівський національний університет безпеки життєдіяльності, червень 2021 рік).

Участь у складі експертних груп НАЗЯВО (Член ЕГ Вінницький національний педагогічний університет, керівник ЕГ Хмельницький музичний  коледж ім.Заремби, член ЕГ Львіська національна музична академія імені М.В. Лисенка).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

Міжнародний науково-мистецький проект “Міжнародний семінар Метнерфест” 3-5.10.2019

Міжнародний науковий проект “Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». (2019-2021 )

Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA

Участь у науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2012. Тема: «Авангард і спадщина Д. Шостаковича»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2013. Тема: «Неорококо ХХ століття як стильова тенденція і ракурс неокласицизму»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2014. Тема: «Концерти №№ 1 та 2 С. Прокоф’єва. До 110-річчя зі дня смерті композитора та піаніста»
 • ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво і наука третього тисячоліття». – Сімферополь, 2013. Тема: «С. Прокофьев – Д. Шостакович: стилевые совпадения и антитезы фортепіанного творчества»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2014. Тема: «Перший та другий фортепіанні концерти С. Прокоф’єва у контексті стилістики модерну»
 • Десята всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття». – Одеса, 2014. Тема: «Концертні твори Д. Шостаковича в контексті його творчості та у спадкуванні виразних типологій творів П. Чайковського»
 • IV Міжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття. – Київ, 2015. Тема: «Первый фортепианный концерт С. Прокофьева и его интерпретации»;
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2015. Тема: «Концерти №№ 1, 2 для фортепіано та оркестру С. Прокоф’єва»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2015. Тема: «Ю. Знатоков та його Юнацький Концерт»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін». – Херсон, 2016. Тема: «Шляхи покращення якості наукових досліджень в галузі мистецтва»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2016. Тема: «Дитинство-юність в музиці як предмет сучасного мистецтвознавства»
 • Міжнародна наукова-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід». – Одеса, 2017. Тема: «Фортепіанний дитячий-юнацький концерт як явище східноєвропейської музики»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта: теорія, методологія, технології». – Кривий Ріг, 2017. Тема: Детская тема в искусстве рококо как актуальное современное художественное достояние»
 • Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “TOPICAL PROBLEMS OF  MODERN SCIENCE” – November 18, 2017,  Warsaw, Poland. Тема: «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». – Одеса, 2018. Тема: «Внесок українських авторів у развиток дитячо-юнацької музики у ХХ столітті (на прикладі фортепіанного концерту В. Косенко»
 • Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Zaburzenia w procesie educacji». – Польща, м. Ченстохова, 2019.  Тема: «Priorities for the development of higher artistic education in the context of the European integration».
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності». – Україна, Одеса, 2019.  Тема: «Менеджмент мистецького проекту».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди». – Україна, Одеса, 2019. Тема: «Маркетингові комунікації в системі вищої мистецької освіти».
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених з міжнародною участю «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі». – Україна, Київ, 2019. Тема доповіді: «Офіційний сайт як канал маркетингових комунікацій мистецьких закладів вищої освіти».
 • Науково-практичний семінар «Проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні». – Україна, Одеса, 2019. Відкрита лекція для кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ на тему «Державна служба якості освіти України. Інституційний аудит».
 • Науково-практичний семінар «Проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні». – Україна, Одеса, 2019. Відкрита лекція для кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ на тему «Державна служба якості освіти України. Інституційний аудит».
 • Спікер на Першому всеукраїнському круглому столі «Сучасні виклики мистецькій освіті: реалії, прогнози, стратегії подолання» 22-23 травня 2021 року тема доповіді: «Якість вищої освіти та інформаційне забезпечення в період пандемії»

Участь у конференціях, тренінгах та форумах як учасник круглих столів:

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – Київ, 2018.
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності». Програма стажування кількістю 72 години (3 кредити ECTS). Одеса, 2018.
 • International conference Discovering entrepreneurship in a knowledge-based economy, Czestochowa-Poland. Січень, 2019
 • Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. Одеса, 2019.
 • Другий український форум міжнародної освіти. – Київ, 2019.
 • TAIEX Expert Mission on European Rules and Best Practices of Doctoral Education in Arts. Київ, 2020
Публікації

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистетцвознавства “Дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній музиці ХХ століття” Одеса, 2015 рік.

Статті у фахових видннях України та закордону:

 • Фортепіанні концерти Д. Шостаковича № 1, 2 та їх виконання в аспекті змістовної автономії у спадщині композитора. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; ред. кол. В. І. Рожок, В. М. Апатський та ін. ; авт. проекту, ред.-упоряд. М. А. Давидов, В. Г. Сумарокова. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012. – Вип. 103. С. 138–151.
 • Концертные произведения Д. Шостаковича в контексте его творчества и в наследовании выразительных типологий сочинений П. Чайковского. Проблеми сучасностімистецтво, культура, педагогіка. Збірник наукових статей; заг. ред. В.Л. Філіппова. Луганськ, 2011. Вип. 17. С. 199–208.
 • Фортепіанні концерти Шостаковича №1 та №2 у наслідуванні практики концертного жанру Чайковського. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Збірник наукових статей; ред. О. С. Смоляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип.№ 2. С. 70–76.
 • Первый фортепианный концерт Прокофьева как предмет стилевой множественности исполнительских интерпретаций. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової; гол. ред. О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2015. Вип. 19.  С. 462–471.
 • Первый и второй фортепианные концерты С. Прокофьева в контексте идей русского авангарда 1910-х годов. Годишњак Универзитета у Нишу: зборник радова; главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић. Врању: Аурора, 2015. Година шеста. С. 381–390
 • Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва в направленості на актуальне інтонаційне рішення. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2016. Вип.І (6). С. 174-179.
 • “Childhood-Youthhood” as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Arts of the XX Century [“Дитинство-юнацтво” як особлива психосоціокультурна категорія і її спеціальна місія у культурі та мистецтві ХХ століття]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 4.  С. 222-229 Збірник індексується в наукометричній базі Web of science
 • Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. С.241-249
 • Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century»/ О. Khil // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – Вип.№4. – С. 222-229.
 • Хіль О.М. Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва в направленності на актуальне інтонаційне рішення / О. Хіль // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 2016. – Вип.І(6). – С. 174-179.
 • Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Art of XX Century» //Proceedings of the second International Scientific fnd practical conference. Topical problems of modern science. Warcaw, Poland. Vol 4, 2017
 • Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. С.241-249
 • Оksana Zhukova, Oleksandr Kvalenko, Olena Khil, Liudmyla Ovsiankina «Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation» REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS (Management, Innovation and Technologies) 2021 рік DOI: https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
 • Ольга Галіцан, Олена Хіль, Яна Кириленко «Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів» Український педагогічний журнал №2 (2021) DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-103-112

Матеріали конференцій:

 • Первый фортепианный концерт С. Прокофьева и его интерпретации. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття». Київ – Одеса, 2015
 • Маркетингові комунікації в системі вищої мистецької освіти. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – с. 143-144.
 • Офіційний сайт як канал маркетингових комунікацій мистецьких закладів вищої освіти». Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених за міжнар. участю 22 лист. 2019р. – Київ : НАДУ, 2019.-с.113-115
Учні

Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів:

Яцула Ганна, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», І премія, 2017 рік;
 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», І премія, 2018 рік;
 • Всеукраїнський конкурс «Musical Perls» ІІ премія, 2018 рік;
 • Регіональний конкурс «С.Bechstein» ІІІ премія, 2018 рік.
 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», І премія, Одеса, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Art in experience 2020», Македонія, І премія
 • Міжнародний конкурс, Белград, Сербія, І премія, 2020 рік
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, І премія , 01.02 2021 року

Шульга Інга, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Musical South Palmyra», ІІ премія, 2018 рік.
 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 2021 рік.
 • Міжнародний конкурс «Soloviov Art», І премія, Київ, жовтень 2020

Вольвак Олексій, лауреат:

 • Міжнародний конкурс «New Year’s Consonance», Гран прі, 2018 рік.

Лю Цзеюй, лауреат:

 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», І премія, Одеса, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, І премія , 01.02 2021 року

Добруха Валерія, лауреат:

 • Регіональний конкурс «Різдво-фест», ІІ премія, Одеса, 2020 рік.

Лі Юйїн, лауреат:

 • Інтернаціональний конкурс мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 2020 рік.
 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», Туреччина, ІІ премія , 01.02 2021 року

Ву Боао, лауреат:

 • Міжнародний конкурс «Ca Nova», 2 премія Туреччина, 01.02 2021 року
Нагороди

Звання Лауреата:

 • Лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ століття» (номінація – фортепіано соло) (Київ, 2008);
 • Лауреат ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу імені С.Прокоф’єва «Piano.ua» (номінація – фортепіано соло) (Київ, 2019).
 • Лауреат ІІІ премії Міжнародного конкурсу піаністів «Art in Experience» – Македонія, 2021

Грамоти та подяки:

 • Грамота дирекції Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса «За участь в організації та проведенні міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е. Гілельса» (2006);
 • Грамота Одеської державної музичної академії імені  А.В. Нежданової «За багаторічну сумлінну працю» (2008);
 • Подяки за професійну майстерність та активну участь у підготовці учнів до конкурсу «Musical South Palmyra» (2017,2018);
 • Подяка за фахову майстерність та підготовку учнів до фестивалю-конкурсу «Musical universe» (2018);
 • Подяка за фахову майстерність. Міжнародний фестиваль-конкурс «New Year’s Consonance» (2018).
 • Диплом за професійну майстерність та активну участь у підготовці студентів конкурсу «Diamants de talent» (2019)
 • Диплом за професійну майстерність та активну участь у підготовці учнів І Всеукраїнського дистанційного фестивалю-конкурсу мистецтв «Різдвофест» (2020)
Контакти

e-mail: olena_khil@odma.edu.ua