Лісовська Ірина Леонідівна

професор

Лісовська Ірина Леонідівна

професор

 • професор
 • кандидат педагогічних наук
Біографія

Лісовська Ірина Леонідівна народилася в Одесі (Україна), в сім’ї вчителів. Закінчила Одеську спеціальну музичну школу імені професора П. С. Столярського по класу фортепіано викладача М. Й. Федосова.

1959 року закінчила Одеську державну консерваторію по класу старшого викладача М. Й. Федосова і була призначена концертмейстером в клас сольного співу О. Ф. Дановського та клас камерного співу заслуженого артиста України, доцента С. І. Ільїна.

З 1962 року стала одночасно працювати на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано. Декілька років вела клас камерного співу.

З 1979 року – кандидат педагогічних наук. Дисертацію за темою «Естетичний ідеал як педагогічна проблема» захистила у Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (науковий керівник Т. І. Цвелих). 1986 року була затверджена у вченому званні доцента.

З 1986 по 1991 рік викладала курс педагогіки для студентів стаціонару та заочного відділу, проводила науково-практичні конференції студентів. У 1992 році затверджена у званні професора. З 1984 року по 2014 рік – секретар Вченої ради.

У 1986 році Ірина Леонідівна була обрана завідувачкою кафедри загального фортепіано, і в цій якості пропрацювала 35 років.

З 2021 року по теперішній час – професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано.

Діяльність

Наукова діяльність:

І. Л. Лісовська виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій (Київ, 1982, 1984), рецензентом авторефератів, наукових статей та доповідей.

Брала участь у багатьох Міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі і у якості ведучої секцій, зокрема:

 1. «Восток-Запад – музыкальное искусство и культура» (Одеса, Україна, 2002).
 2. Міжнародний музикознавчий семінар «Восток-Запад: культура и цивилизация» (Одеса, Україна, 2003).
 3. «Трансформация музыкального образования и культуры в Украине» (Одеса, Україна, 2005).
 4. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті В. Малішевского і М. Огреніча (Одеса, Україна, 2007).
 5. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 30 квітня – 1 травня, 2015).
 6. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 25-26 квітня, 2016).
 7. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід. До 20-річчя національної академії мистецтв України» (Одеса, 5-7 грудня, 2016).
 8. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 19-20 квітня 2018 р.)
 9. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (Одеса, 30 листопада-2грудня 2018 р.)
 10. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса, 25-26 вересня 2019 р.)
 11. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність» (Одеса, 30 квітня-2 травня 2019 р.)
 12. Поетизація польських народно-танцювальних мотивів у творчості Б. Лятошинського. Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 30 квітня – 2 травня 2020 р.)
 13. Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Захід-Схід: культура та сучасність» (Одеса, 26-27 вересня 2020 р.)
 14. ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», Львів, 17 березня 2021 р.
 15. Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», Одеса, 3-5 березня 2021 р.
 16. Міжнародна науково-творча конференція «”Захід-Схід”: культура та сучасність», Одеса, 25-26 вересня 2021 р. Міжнародна конференція у рамках міжнародного конкурсу «Musiс paradise». Доповідь «Внесок М.М. Базилевич у розвиток музичної освіти в Україні».
 17. Перша міжнародна онлайн-конференція «Music Paradise 2021» «Актуальні проблеми педагогіки: традиції та інновації, питання сучасної мистецької освіти» (Одеса, 18-19 грудня 2021 р.)
 18. Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво» Пам’яті В. Ребікова та В. Малішевського (Одеса, 25-26 вересня, 24 жовтня 2021 р.)
 19. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність» Пам’яті засновників музичної культурології в Україні І.А.Котляревського, І.Ф.Ляшенка та О.Г.Костюка присвячується (Одеса, 7-9 травня 2022 р.)
 20. Центр українсько-європейського співробітництва Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Музика як художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки» (Одеса, 21 лютого-3 квітня 2022 р.).
 21. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність». Присвячується пам’яті засновників музичної культурології в Україні І.А.Котляревському, І.Ф.Ляшенку та О.Г.Костюку (Одеса, 7-9 травня 2022 р.)
 22. Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід:культура і мистецтво. Пам’яті видатних митців України присвячується. До ювілею Г.Сковороди» (Одеса, 25-26 вересня 2022 р.)
 23. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної культури і освітньої діяльності: традиція в сучасності». До 110 річчя Одеської консерваторії (Одеса, 29-30 квітня 2023р.)

 

Участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

XVII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта XXI століття: досвід, інновації, тенденції». Організатори проекту: Національна Академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Українська асоціація освіти дорослих, Сучавський університет «Штефан чел Маре», Кафедра ЮНЕСКО, «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Київський професійно-педагогічних коледж ім. Антона Макаренка

Доповідь: Лісовська І.: «Виконавська інтерпретація як шлях до актуалізації професійних компетентностей студентів-музикантів».

Науково-методична діяльність:

 1. Керівництво розробкою Робочих програм навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів бакалаврів (І-ІІІ курсів) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації:
  • оркестрові струнні інструменти;
  • оркестрові духові та ударні інструменти;
  • оркестрові народні інструменти;
  • спів, хорове диригування;
  • оперно-симфонічне диригування. (2018 р.)
 2. Розробка Робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів бакалаврів (І-ІІІ курсів) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція» (2018р.)
 3. Розробка Робочої програми по курсу «Фортепіано» для магістрів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція» (2018р.)
 4. Розробка силабусу предмету «Загальне та спеціалізоване фортепіано» для бакалаврів. Травень 2021 р.
 5. Розробка слабусу предмету «Загальне та спеціалізоване фортепіано» для магістрів. (Травень 2021 р.)
 6. Розробка Робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція». (Грудень 2021 р.)
 7. Розробка Робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для магістрів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція». (Гудень 2021 р.)
 8. Розробка Робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція». (Грудень 2021 р.)
 9. Розробка Робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для магістрів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство та композиція». (Грудень 2021 р.)
 10. Розробка робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», Спеціалізація «Музикознавство та композиція». (Вересень 2022 р.)
 11. Розробка нової робочої програми навчальної дисципліни «Фортепіано» для магістрів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», Спеціалізація «Музикознавство та композиція». (Вересень 2022 р.)

Науково-методичне консультування закладів освіти:

Керівництво стажуванням та науково-методичне консультування викладачів ОССМШ ім. проф. Столярського на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано.

Концертно-виконавська діяльність:

І. Л. Лісовська була автором та ведучою музичних програм на Одеському областному радіо. Виступала у творчій співдружності з заслуженими артистами України А. В. Джамагорцян та Т. В. Мороз. Постійними творчими партнерами І. Л. Лісовської були доценти Е. Летягіна та І. Лебедєва.

З 1980 по 1990 рік проводила лекції-концерти в Одеському Літературному музеї, концертному залі Будинку вчених тощо. Приймала участь у концерті з заслуженою артисткою Азербайджана, професором П. Василевською (Одеса, Україна), з заслуженою артисткою України, професором Т. Мороз (Одеса, Україна; Кишинев, Молдова).

Організація та проведення заходів:

 1. І.Л.Лісовська брала участь у організації та проведення відкритих концертів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, підготовка студентів:

–        оркестрово-диригентського факультету (2018, 2019 рр.)

–        кафедри сольного співу (2018, 2019 рр.)

–        музикознавців, композиторів та культурологів (2018, 2019 рр.)

 1. Організація та підготовка тематичних концертів (зі вступним словом):

–        «Концерт пам’яті Г.Бучинського та М. Глазунової»

–        «Концерт-Реквієм» пам’яті професорів Ракула Ю.К., Харченко  А.Г., Кардашова А.О.

–        «Классика и современность: страницы истории кафедры»

 1. Концерти кафедри загального та спеціалізованого фортепіано у рамках фестивалів у Концертно-виставковій залі Благодійного фонду «Медичний центр «Надія, добро і добробут»», присвячених Різдвяним та Пасхальним святам.
 2. Конкурс на краще виконання віртуозного твору серед студентів-музикознавців та композиторів ОНМА ім. Нежданової. Голова журі (жовтень 2017 р., листопад 2018 р., травень 2019 р.)

Участь у професійних об’єднаннях:

Член громадської організації Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі».

Публікації

І. Л. Лісовська. «Из прошлого музыкальной педагогики». Науково-методичний посібник для студентів музичних училищ та консерваторій. Одеса, Методкабінет, 1991. 86 с.

Статті у фахових видннях:

 1. И. Л. Лисовская. Времен связующая нить. Одесская консерватория «Забытые имена. Новые страницы». Одеса: ОКФА, 1994.  С. 135-140.
 2. И. Л. Лисовская. Н. О. Федосов в фортепианной педагогике Одессы. Одесская консерватория «Забытые имена. Новые страницы». Одеса: ОКФА, 1994. С. 169-173.
 3. И. Л. Лисовская. М. М. Базилевич – первая заведующая кафедрой общего фортепиано. Одесская консерватория «Славные имена. Новые страницы». Одеса, ООО «Гранд-Одеса». 1998. С. 9-16.
 4. И. Л. Лисовская. Духовность как проблема исполнительской интерпретации. Музичне мистецтво і культура. Одеса: Астропринт. 2001. Вип. 2. С. 42-46.
 5. И. Л. Лисовская. Одесские исполнительские школы. Духовність українства. Житомир, 1998. С. 132-134.
 6. И. Л. Лисовская. Вклад Т. И. Цвелих в теорию и практику эстетического воспитания в Украине. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Одеса: Астропринт. 2001. С. 218-222.
 7. И. Л. Лисовская. О методах работы над полифоническими произведениями в классе общего и специализированного фортепиано // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Одеса: Друк, 2003. Вип. 4., Кн.2. С. 197-206.
 8. І. Л. Лісовська. Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано. Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової 90. Одеса: Друк, 2002. С. 121-128.
 9. І. Л. Лісовська. Про спадкоємність традицій на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано в ОДМА імені А. В. Нежданової. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Вип. 27. До 50-річчя кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України. Серія: Виконавське мистецтво. Львів, 2011. С. 38-45.

 

Тези та матеріали наукових конференцій, семінарів та читань:

 1. Теоретичні та методологічні засади неперервної мистецької освіти. Збірник матеріалів науково-методологічного семінару Чернівці: Зелена Буковина, 2008.

І.Л. Лісовська «Одеські виконавські школи: витоки духовності (до 90-річчя Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової)». С. 47-49

 1. Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей. Збірка матеріалів ІХ педагогіко-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької. Випуск 3. Чернівці: Зелена Буковина, 2011.

И.Л. Лисовская. «Вклад О. Рудницкой в теорию и практику эстетического воспитания в Украине». С. 438-441

 1. «Трансформація музичної освіти і культури; традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень». Матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 30 квітня – 2 травня 2020 р., м. Одеса.

Лисовская И. «Жанр фортепианной миниатюры в репертуаре студентов кафедры общего и специализированного фортепиано». С. 190–192

 1. «”Захід-Схід”: культура і мистецтво».Тези міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 25-26 вересня 2020 р., м.Одеса.

Лисовская И. «Фортепианная универсализация игровых умений музыканта-профессионала (на опыте курсов развития творческих способностей музыкального вуза)». С.56–57

 1. «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень». Матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 30 квітня – 2 травня 2020 р. м. Одеса

Лісовська І. Л. «Жанр фортепианной миниатюры в репертуаре студентов кафедры общего и специализированного фортепиано».

 1. «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку».Матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р., Львів.

І. Лісовська «Сторінки історії кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової: минуле та сьогодення». С.17–19

 1. «Трансформація музичної освіти і культури: “Традиція і сучасність”» Матеріали науково-творчої інтернет-конференції 3-5 травня 2021 р. м. Одеса.

І. Лісовська «Концертні виступи педагогів і студентів кафедри загального і спеціалізованого фортепіано як спосіб оволодіння зразковими моделями гри».

 1. «Захід-Схід: культура і мистецтво» 25-26 вересня, 24 жовтня 2021 р.м. Одеса Пам’яті В. Ребікова та В. Малішевського Одеса. Тези міжнародної науково-творчої інтернет-конференції «Астропринт» 2022 р.

Лісовська І. «Кваліфікаційні класифікації роботи піаніста на кафедрі загального і спеціалізованого фортепіано» С.147-148

 1. «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність» Пам’яті засновників музичної культурології в Україні І.А.Котляревського, І.Ф.Ляшенка та О.Г.Костюка присвячується.7-9 травня 2022 р. Тези і матеріали міжнародної науково-творчої конференції Одеса: «Астропринт», 2022 р.

Лісовська І. «Т.Ріхтер у формуванні традицій викладання фортепіано на кафедрі «обов’язкового» фортепіано» С.112-113

 1. Центр українсько-європейського співробітництва Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Музика як художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки» м. Одеса, 21 лютого-3 квітня 2022 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика» 2022 р.

Лісовська І.Л. «Внесок Г.Д.Бучинського у розвиток музичної освіти в Україні» С.90-92

 1. «Захід-Схід: Культура і мистецтвознавчі надбання». Пам’яті видатних митців присвячується. До ювілею Г.Сковороди збірник наукових праць. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2023.

Лісовська І. «Репертуарні переваги курсу «обов’язкового» і «загального» фортепіано» С.143-144.

Учні

Клас Лісовської І. Л. закінчили понад 300 випускників різних спеціалізацій. Серед них: доктор мистецтвознавства, професор О. Ровенко, народна артистка України І. Яценко, народний артист України професор В. Бондарчук,  заслужений артист України, заслужена артистка України, доцент Н. Шакун, заслужений артист Росії, професор І. Оленчик та інші.

Нагороди
 • Почесна грамота міського Голови (2004)
 • Почесна грамота голови Одеської обласної державної адміністрації (2008)
 • Нагрудний знак Всесоюзної центральної ради професійних спілок
 • Медаль «Ветеран праці»