Без фото

Гузєєва Валентина Володимирівна

професор

Без фото

Гузєєва Валентина Володимирівна

професор

  • професор, який немає вченого звання
  • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Гузєєва Валентина Володимирівна отримала вищу освіту в Одеській державній консерваторії імені А.В. Нежданової, де вчилася на музикознавчому відділі в класі доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової. З 1982 року працює на кафедрі історії музики та музичної етнографії. Закінчила аспірантуру ІМФЕ ім. Н.Т. Рильського НАН України. Під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, академіка А.К. Терещенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Вокальна симфонія. Класична модель і різновиди жанру» у вченій раді Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України В. Гузеевой було присвоєно вчене звання доцента. У 2003 році вона була призначена також на посаду завідуючої редакційно-видавничого відділу наукової частини. 10 років є редактором журналу «Музичний вісник» ОНМА імені А. В. Нежданової, який на сьогодні є одним з провідних вузівських видань в музикознавчих, культурологічних, музично-виконавських колах України. Зараз працює на посаді професора кафедри історії музики та музичної етнографії в ОНМА імені А.В. Нежданової.

Публікації

Наукові праці. Видання. Публікації:
Крім педагогічної діяльності, виконує науково-методичну роботу, бере участь у рецензуванні дисертаційних досліджень, дипломних і магістерських робіт, в організації конференцій. У сфері наукових інтересів знаходяться питання історії старовинної та сучасної музики.Головні напрямки науково-дослідницької діяльності пов’язані з проблемами жанрової типології і стилю як провідної категорії в музичній історії. Опубліковані наукові статті в збірниках: «Музична україністіка: сучасний вимір», «Виконавське музикознавство», «Музичне мистецтво й культура», «Стравінській та Україна», «Одеська консерваторія: забуті імена, нові Сторінки», «Одеська консерваторія: славні імена, Нові Сторінки ».
Педагогічна діяльність:
За роки роботи на кафедрі В.В. Гузєєва викладала курси історії музики для виконавців і музикознавців, керувала лекторської і педагогічною практикою студентів. В даний час веде курси «Історія зарубіжної музики», «Сучасна зарубіжна музика», «Музично-теоретичні системи», керує курсовими та магістерськими роботами студентів.