Мірошниченко Світлана Володимирівна

професор

Мірошниченко Світлана Володимирівна

професор

 • кандидат наук
 • професор
 • заслужений діяч мистецтв України
 • голова профспілкового комітету Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової (2005-2019)
 • член Вченої ради
 • член Одеського обкому профспілки працівників культури
 • музикознавець
 • лектор
Біографія

Народилася 7 червня 1943 року у місті Карпінськ Свердловської області (Росія), куди мати евакуйовалася після блокади Ленінграду. 

Завершила спеціальну музшколу імені П. С. Столярського (1961) з класу фортепіано (у ЧУДОВОГО ПЕДАГОГА Олександри Олексіївни Баннікової); музикознавче відділення Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової (зараз Одеська національна музична академія) з кваліфікацією музикознавець, викладач музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін, лектор (1961-1968). Дипломна робота “Четверта симфонія Д. Шостаковича” написана під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України, доцента, багаторічної голови Одеського відділення спілки композиторів – Тамари Степанівни Сидоренко-Малюкової і була високо оцінена Д. Д. Шостаковичем; аспірантуру на кафедрі теорії музики Київської  державної  консерваторії імені П. І. Чайковського у членкора, професора, доктора мистецтвознавства Івана Арсентійовича Котляревського – кандидатська дисертація “Композиторський професіоналізм як історична  категорія музикознавства” (1983). 

Вчена ступінь кандидата мистецтвознавства присуджена рішенням Ради інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Ф.Рильського АН УРСР від 27 грудня 1983 р. (протокол № 49). Диплом кандидата наук ИС №001018. Кандидатська дисертація «Композиторський професіоналізм як категорія музикознавства». Вчене звання “Доцент” присвоєне рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 25 вересня 1985 року. Атестат доцента ДЦ №084473. В.о.професора – 2002. Докторантура в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (2000-2003).2013 – Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” присвоєне Указом Президента України від 27 вересня 2013 р. №534/2013. Посвідчення № 1578. ПЗ № 003903.

2014 – вчене звання професора 12ПР №009214 Київ. 17 січня 2014, протокол №1/01-П.

Багато років була головою спілки ветеранів ОДМА. Голова професійного комітету ОДМА з січня 2005 року (до 2019); при тому член Одеського обкому профспілок рабітників культури. 

Член Національної спілки композиторів України (з 1976). Член Ревізійної комісії Національної спілки композиторів України (з 1999- до 2017). Член правління, заступник голови Одеської організації Національної спілки композиторів України (з 2004 до с.д.). Чден Громадської організації «Спільнота «Музикознавці  України у світовій культурі» (з 2021).

Діяльність

На кафедрі теорії музики та композиції Одеської державної музичної академії (тоді консерваторії) працюю викладачем з 1 вересня 1967 року (1976 – ст. викл., 1981 – в.о.доц., 1985 – доцент, 1992 – в.о.проф.). Зараз викладаю аналіз музичних творів, поліфонію, спеціальність; веду наукове керівництво дипломними (спеціалістів – 51 випускників) і магістерськими роботами (98 магістри); під моїм керівництвом захищено 18 кандидатських дисертацій. Випускники працюють в різних консерваторіях-академіях-університетах-інститутах (Одеси, Київа, Чернівців, Дніпропетровська, Ізмаїла, Кам’янець-Подільська, у м. Богота Колумбії); в спец. школі ім. П.С. Столярського, музичних училищах (Одеси, Кривого рогу, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Херсона), в тому числі директор музичного училища Кривого рогу;  та  інш.

Студенти спецкласу, магістри, пошукувачі постійно відзначалися преміями, нагородами, виступають на міжнародних, республіканських конференціях, друкують книги. статті, материали.

Веду активну наукову діяльність: постійно виступаю на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях (більше 100). Автор більш 100 наукових публікацій, в тому числі 4 монографії [Поліфонологія як музикознавча дисципліна та національна природа української національної музики. Монографія. Одеса : Астропринт, 2012. 296 с. Становление музыкального профессилнализма в Одессе (до консерваторский период). Монография. Одесса : Астропринт, 2013. 228 c.  Полифоническое творчество Антонина Джозефа Рейха: связь эпох (монография). Одесса: Астропринт. 2021. ];  монографічного творчого портрету відомого українського композитора Г.П.Таранова (К., 1976); статей у наукових збірках та спеціалізованих журналах (більш 100); матеріалів Міжнародних, Всеукраїнських та інших конференцій (35). Приймала участь як автор та редактор у створенні монографії, присвяченої 90-річчю ОДМА ТА 95-річчя ОДМА. Редактую наукові статтї і роботи.

Опоную на захистах кандидатських диссертацій (Т.Калімуліної, С.Серенко, М.Пілатюка, Ю.Некрасова, В.Дейнеги, М.Кононової, А.Чехуніної); автор ряда рецензій, відгуків на канд. дис., статті, наукові та методичні роботи викладачів ОДМА, музичних училищ та інших навчальних закладів України. 

Один з авторів проектів та член оргкомитету щорічних Міжнародних конференцій в Одесі з 1999 року: 1) Міжнародного музикознавчого семінару “Музична культура: Схід – Захід”. – Одеса: ОДМА. 2) Міжнародної науково-практичної конференції “Захід – Схід: культура і цивілізація”. – Одеса: Одеський дом ім. Рериха. Двічі була головою жюрі Міжнародного конкурсу музикознавчих робіт – м. Маріуполь. 

Автор проекту (разом із НСКУ) М*іжнародної науково-творчої конференції, присвяченої пам’яті Заслуженого діяча мистецтв України,  кандидата мистецтвознавства, професора Юлія Володимировича Малишева «Ю. В. Малишев – науковець, поет, філософ, особистість: до 85-річчя з дня народження музикознавця та педагога». – пройшла в Одесі: ОДМА, 19-20 лютого. Збирала та редактувала статті до збірки наукових статей ОДМА, Вип. 11 (2010).

Нагороди

Нагороджена: медаллю “Ветеран труда” – 1987, подяками, грамотами міського та обласного управління культури; 

 • медаллю “Ветеран труда” – 1987, подяками, грамотами ОДМА, міського та обласного управління культури. 

За останні  роки: 

 • Грамотою південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону – 2005; 
 • Грамотою Голови Приморської райадміністрації – 2005; 
 • Почесною відзнакою одеського міського голови «Подяка» – №1009-01 р від 20.09.2007; 
 • Почесною грамотою Одеської обласної ради – 2007 (до 70-річчя Одеської організації Української національної спілки композиторів); 
 • Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації – 24 листопада 2008;
 • Грамотою Голови Ради ветеранів Приморського району – 2009. 2019;
 • Почесною грамотою Одеського Дома-музею ім. М.К.Реріха (у зв’язку із його 10-річчям) – 2010.
 • Грамотою Начальника управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації. – 2011. 
 •  Почесна відзнака Одеського міського голови «Трудова слава» – 8.12.2012; 
 • Почесна відзнака Одеської обласної ради – №802 від 29.11.2012; 
 • Почесна грамота Національної спілки композиторів України  – Київ, грудень 2007; 2012, 2017.
 • Подяка Голови Одеського обкому профспілки працівників культури України – 2013 (до 100 річчя ОНМА). 
 • Почесна грамота Міністерства культури України – 2013 рік 
 • Нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга». № 598, 4 жовтня  2017.
 • Відзнака Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» Міністра культури України, №253, грудень 2017.
 • Премія «Культурна столиця» Одеської міської ради. – Одеса, 2018.
 • Подякою Голови Одеського обкому профспілки працівників культури України  – 2008 (до 95- річчя ОДМА); 2019.