Роджеро Олексій Миколайович

Професор

Роджеро Олексій Миколайович

Професор

 • кандидат філософських наук
 • професор
Біографія

Роджеро Олексій Миколайович народився 1950 року в Одесі. Закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова у 1972 році. Після цього навчався в аспірантурі Інституту історії природознавства та техніки АН СРСР. У 1980 році в Інституті філософії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема взаємовідношення мови та теоретичного мислення (на матеріалі становлення класичної науки XVI – XVII ст.)». З 1976 року здійснює викладацьку та науково-дослідницьку діяльність у вищих навчальних закладах Москви  і Одеси.

Діяльність

У 1991 році був запрошений в Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) на посаду професора. За сумісництвом з 1977 по 2010 рік викладав базові філософські дисципліни на філософському факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

В ОНМА ім. А.В.Нежданової читає загальні та спеціальні курси з філософії для студентів, магістрів та аспірантів.

У 1991 році організував міжвузівський науковий філософсько-культурологічний семінар на базі Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової і на протязі 20 років був його керівником.

У 1996 році став одним із засновників та головою правління науково-просвітницького товариства «Одеська гуманітарна традиція». 2006 року був обраний почесним головою громадської організації «Науково-просвітницьке товариство “Одеська гуманітарна традиція”».

З 2021 р. – член редколегії фахового ВАКівського видання «Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології». Постійний експерт (рецензент) цього видання.

Член Українського Філософського фонду, член правління Одеського філософського товариства.

Публікації

Основні проблеми та етапи наукових досліджень Роджеро О. М. відображені у численних статтях і доповідях, що вміщено у різних наукових виданнях та розділах наукових монографій.

Найбільш важливі публікації:

 • Понимание как логико-методологическая проблема / Кол. моногр. – К.: Наукова думка, 1982 (раздел «Язык и понимание в системе теоретического знания»).
 • Проблема человека в истории философии / Бытие и время: в вехах истории философии:  Кол. моногр. – Вильнюс: Минтис,1983 (на лит. яз.)
 • Logic, rationality and historical integrity of Knowledge // Abstracts of VIII  International congress of  Logic, Methodology and Philosophy. – Moscow, august, 1987.
 • Герменевтика и научная рациональность (понимание как методологическая проблема культурно-исторических исследований) // Труды семинара по герменевтике (Герменеус) / Сб. науч. тр. – Одесса, 1999. – Вып. 1.
 • К портрету философа на фоне эпохи. Беседа А. Н. Роджеро с М. В. Поповичем 24-25 сентября 2008 г. // Виміри людського буття: логіка, методологія, семіотика культури / Зб. наук. праць до 75-річчя академіка М. В. Поповича («Філософські діалоги»). – К, 2009. – Вип. 1.
 • О праве философии на самоопределение: Сталин и Кант / Гуманітарні науки в освіті музикантів. –  Одеса: Фенікс, 2011. –  С. 136-152.
 • Codex philosophiae / Кодекс философии. – Одесса, 2015. – 32 с.
 • Курс лекцій  з філософії для  аспірантів та здобувачів: Наближення до Платону.  – Одеса,  2016. – 226 с. (Схвалено МОН України як навч. посібник для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня).
 • Codex philosophiae // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.2 (24). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2016. – С. 9-12.
 • Авторські питання до вивчення «Кодексу філософії» // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.2 (24). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2016. – С. 12-13.
 • «Восемь с половиной», или Майские тезисы для Круглого стола по герменевтике // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.2 (24). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2016. – С. 15-16.
 • З історії радянської філософії 60-70-хх рр. (частина 1) // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.1 (27). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2017. – С. 277-299.
 • З історії радянської філософії 60-70-хх рр. (частина 2) // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.2 (28). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2018. – С. 202-222.
 • Філософія та поезія: єдність та відмінність вимірів // Докса / DOXA. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип.2 (35). Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: Акваторія, 2021.

 

Конференції:

Роджеро О. М. брав участь у багатьох наукових, науково-теоретичних та науково-практичних міжнародних, союзних, республіканських конференціях, симпозіумах та семінарах. Виступав з доповіддю на VIII Міжнародному конгресі з логіки, методології і філософії науки (Москва, серпень 1987 р.). Був організатором і головою оргкомітету багатьох наукових семінарів і конференцій, що проводилися під патронатом науково-просвітницького товариства «Одеська гуманітарна традиція» («Кантівська школа», 1999; «Вступ в феноменологію Едмунда Гуссерля», 2001; «Інтерсуб’єктивність, комунікація, мова: проблеми сучасної гуманітаристики», 2004; «Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх використання. «Ніс» Н. Гоголя», 2006) та ін.

У 2021 р. брав  участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Філософія та література». Одеса, 25-26 червня 2021 р.