Повзун Людмила Іванівна

Завідувачка кафедрою

Повзун Людмила Іванівна

Завідувачка кафедрою

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
 • член Вченої ради
 • завідуюча кафедри камерного ансамблю
Біографія

Випускниця спеціалізованої музичної школи ім. проф. Столярського (клас викладача Є.П.Ставицької).

Вищу освіту здобула в Одеській державній консерваторії ім. А. В. Нежданової (класах: доцента В.М. Кузікової (спеціальність), доцента Р.І. Ойгензіхт (концертмейстерський клас), доцента Н.С. Бузанової (камерний ансамбль).

1980 – 1981 р. за розподілом працювала в Кіровоградському музичному училищі на посаді викладача (спеціального фортепіано, камерного ансамблю, фортепіанного дуету) та концертмейстера. З вересня  1981р. за перерозподілом Міністерства культури УРСР направлена на роботу в ОДК ім.. А.В. Нежданової, де працюю до теперішнього часу:

1981 – 2008 р. на посаді концертмейстера кафедри народних інструментів (з 1995 р., провідного концертмейстера), маю звання Дипломанта та Лауреата Міжнародних конкурсів.

Одночасно з 1997 р. до теперішнього часу працюю викладачем на кафедрі камерного ансамблю.

У 2006 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Наукові та художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. М. Маркова), присвоєно науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17:00:03 «Музичне мистецтво».

У 2010 року рішенням Вищої Атестаційної комісії Міністерства освіти та науки присвоєне вчене звання доцента кафедри камерного ансамблю.

Закінчила докторантуру в ОНМА імені А.В. Нежданової (2013-2016). У 2018 року захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді в НМАУ імені П.І. Чайковського за темою «Камерність як жанрово-стильова парадигма інструментально-ансамблевої творчості» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О.І. Самойленко). У 2018 присвоєно науковий ступінь доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17:00:03 – «Музичне мистецтво».

З 2016 року є членом  спеціалізованої вченої ради Д 41.857.01 із захисту

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства в ОНМА імені А.В. Нежданової.

Діяльність

Артистичний директор Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені В.П. Повзуна (2014, 2016, 2018 р.р.).

Голова журі Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені В.П. Повзуна (2014, 2016, 2018 р.р.).

Арт-менеджер концертів студентського абонементу одеської обласної філармонії «Arte da camera: від дуету до септету, від бароко до джазу» у 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 концертні сезони.

Арт-менеджер концертного абонементу студентів ОНМА імені А.В. Нежданової в Одеській обласній філармонії «Звукова палітра інструментальних ансамблів» у 2019-2020, 2020-2021 філармонійних сезонах.

Автор фестивального проекту кафедри камерного ансамблю «ARTE DA CAMERA: АНСАМБЛЕВИЙ ПРОСТІР». (2019)

Директор та голова журі І Національного конкурсу камерних ансамблів імені В.П. Повзуна (2020).

Голова журі Всеукраїнського конкурсу піаністів «Аppassionato» у номінації «камерний ансамбль» (2021).

Член спільноти «Музикознавці України у світовій культурі»

Публікації

Видано 4 навчальних посібника, рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних музичних закладів:

 • Повзун Л. Камерный ансамбль: Из истории ансамблевого исполнительства и становления камерно-инструментальных жанров : учебное пособие [рец.: Н. А. Давыдов, Т. Г. Шупьяна]. Одесса : Печатный дом, 2007. 54 с.
 • Повзун Л. Нова ансамблева гетерофонія: домра-фортепіано. Погляд концертмейстера : посібник для студентів вищих навчальних мистецьких закладів [рец.: М.А. Давидов, Н.Є.Гребенюк, А.І.Муха]. Одеса : Фотосинтетика, 2008. 110 с.
 • Повзун Л. Ансамблева творчість піаніста-концертмейстера : посібник для студентів вищих навчальних мистецьких закладів [рец.: А.К. Терещенко, М.А. Давидов, Н.Є. Гребенюк]. Одеса : Фотосинтетика, 2009. 106 с.
 • Повзун Л. Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів : посібник для студентів вищих навчальних мистецьких закладів [рец.: А.К. Терещенко, О.І. Самойленко, Н.О. Дика]. Одеса : Астропринт, 2013. 214 с. 2 монографії, опубліковано понад 30 статей у різноманітних наукових та публіцистичних виданнях.

Видано 3 монографії:

 • Повзун Л.Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів : монографія. Одеса : Астропринт, 2016. 280 с.
 • Повзун Л. І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів : монографія [видання друге, доповнене]. Одеса : Друкарський дім, 2018. 288 с.
 • Колективна монографія «До 50-річчя кафедри камерного ансамблю: історія, сьогодення, перспективи» /Л. Повзун, О Щербакова, О. Андріянова, ін.. Одеса : Астропринт, 2018. 80 с.

Статті, опубліковані у фахових наукових виданнях:

 • Повзун Л. І.   «Баготоканальність» інтонаційного мислення піаніста-концертмейстера // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського : збірка наукових праць. Київ, 2001. Випуск 18  : Музичне виконавство. Книга сьома. С. 191–206.
 • Повзун Л. І. Специфіка сприйняття музичного-тексту камерних творів концертмейстером-ансамблістом // Київське музикознавство. Київ, 2001. Випуск 7 : Текст музичного твору: практика і теорія : збірка статей. С. 259–270.
 • Повзун Л. І. Концертмейстер у співтворчості з виконавцями на академічних народних інструментах // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського : збірка наукових праць. Київ, 2000. Випуск 14 : Музичне виконавство. Книга шоста. С. 208–218.
 • Повзун Л. І. Роль раціональних засад у майстерності концертмейстера // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2001. Випуск 2. С. 327–337.
 • Повзун Л. І. Феномен ансамблевої творчості піаніста-концертмейстера // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2008. Випуск 9. С. 269–278.
 • Повзун Л. І. Концертний ренесанс народно-академічних інструментів та фортепіано // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського : збірка наукових праць. Київ, 2009. Випуск 82 : Виконавське музикознавство : С. 253–262.
 • Повзун Л. І. Функціонально-рольова еволюція клавірного континууму в камерному ансамблі // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2009. Випуск 10. С. 388–398.
 • Повзун Л. І. Взаємодія акторських та режисерських засад у мистецькій діяльності піаніста-ансамбліста // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського : науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. Випуск 3 (4). С. 83–89.
 • Повзун Л. І. Інструментальні солоспіви в народно-академічному виконавстві // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової : збірка наукових праць. Одеса : Друкарський дім, 2010. Випуск 11. С. 87–95.
 • Повзун Л. І. Генетичний код камерності в інструментально-ансамблевих жанрах // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової : збірка наукових праць. Одеса : Друкарський дім, 2010. Випуск 12. С. 91–100.
 • Повзун Л. І. Поняття камерності в руслі жанрового підходу // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2011. Випуск 13. С. 38–46.
 • Повзун Л. І. Ансамблевий інструменталізм як сумарна якість колективної творчості // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової : збірка наукових праць. Одеса : Асторпринт, 2012. Випуск 15. С. 358–366.
 • Повзун Л. І. Камерний діалог національних академій: Одеса – Львів // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. Львів : Сполом, 2013. Випуск 31 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль  : історія, теорія, практика. С. 312–315.
 • Повзун Л. І. «Німа інтонація» як психофізичний показник виконавського ансамблевого узгодження // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової: збірка наукових праць. Одеса : Астропринт, 2013. Випуск 18. С. 348–357.
 • Повзун Л. І.Соціокультурна амбівалентність камерності в інструментально-ансамблевих жанрах // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2014. Випуск 19. С. 235–245.
 • Povsun   Ensemble instrumentalism is as total quality of artistic expression / Повзун Л.   Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. Львів : Сполом, 2015. Випуск 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль : історія, теорія, практика. С. 88–100.
 • Повзун Л. І. Просторово-акустична естетика камерності в інструментально-ансамблевому виконавстві // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2015. Випуск 20. С. 493–503.
 • Повзун Л. І. Міжнародні обрії української камералістики // Українська музика : науковий часопис. Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2016. Випуск 2 (20). С. 123–127.
 • Повзун Л. І.Камерність як комунікативний феномен інструментально-ансамблевої творчості // European Applied Sciences, #12. 2016. С. 8–12.
 • Povzun L.Die jüdische Traditionen in der ukrainischen Кammermusik des 20. Jahrhunderts / Єврейські музичні традиції в українській інструментально-ансамблевій творчості ХХ століття // Sounding heritage. Berlin : Edition Emvas, 2017.  2 : Musik und jüdische Kultur in der Ukraine: Geschichte – Transkulturation – Quellen. S. 171–179.
 • Повзун Л. І. «Біфункціональний код» камерності як семантична установка інструментально-ансамблевих жанрів // Вісник НАКККіМ : щоквартальний науковий журнал. Київ : Міленіум, 2017. Випуск 2’2017. С. 99–103.
 • Povzun   The Phenomenow of chamber ensemble performance: to the issues of professional terminologi / Феномен камерно-ансамблевого виконавства: до питань професійної термінології // Вісник НАКККіМ : щоквартальний науковий журнал. Київ : Міленіум, 2017. Випуск 1’2017. С. 137–142.
 • Povzun L. The category of chamberiness as genre-semantic multiplicity of instrumental-ensemble creative work. || European Applied Sciences, #1/ 2018 . 36-39.
 • Повзун Л.  Категорія камерності як жанрово-семантична множинність інструментально-ансамблевої творчості // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2018. Випуск 27 Книга 2. С. 116-127.
 • Повзун Л.  Мізансценічна типологія камерно-ансамблевих жанрових різновидів: до питання художньо-виконавського хронотопу // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2019. Випуск 28 Книга 1. С. 5-15.
 • Povzun L I. Chamberliness as a semantic dominant of instrumental ensemble creativity// Musicological discourse and problems of contemporary semiology : collective monograph. Lviv-Press, 2020. P. 58-72.
 • Povzun L I. Semantic spaces of instrumental and ensemble performance: invention-tendency at the present stage // Music semiology : collective monograph. Lviv-Press, 2020. P. 56-75.
 • Повзун Л.І. Мізансценічна типологія камерно-ансамблевого виконавства: педагогічний аспект//Scientie and pedagogie «Modern appoaches to the organization of the educational process in the area of cultura studies, art history and musik studies in Ukraine and EU countries» /Wloclawek, Republik of Poland, 2020. 120 pages (70-74).

Статті в інших виданнях: 

 • Повзун Л. Двойной юбилей К 100-летию ОНМА имени А. В. Неждановой и 45-летию кафедры камерного ансамбля и квартета // Международный журнал «Лига культуры» 2013, – №3 ; Институт Лиги культуры и социального содружества Украина – Израйль. –  Одесса: Астропринт, 2014. С. 96-100.
 • ПовзунЛ. І.   Виконавська жестикуляція як складова ансамблевого інструменталізму // Таврійські студії : Мистецтвознавство. Сімферополь : Кримський університет культури, мистецтва і туризму, 2013. № 4. С. 36–40.
 • Повзун Л. І. Камерно-ансамблеве музикування як особлива форма соціокультурної гри // Виконавське музикознавство. Київ-Ніжин, 2017. Випуск 23. С. 291–298.
 • ПовзунЛ. І.   Поняття виконавського інструментально-ансамблевого хронотопу: до питання професійної термінології // Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасність  : матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 165-річчя ЛНМА імені М. В. Лисенка (9 грудня 2016). Львів, 2016. С. 7–9.
 • Повзун Л. І. Народно-інструментальне виконавство в контексті музичної культури України // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник ОДПУ. Серія : Історія. Одеса : Астропринт, 2009. Випуск 15. С. 272–280.
 • Повзун Л. І. Восток – Запад: аспекты ансамблевого мышления // Музыкальная культура: Восток – Запад : материалы международного музыковедческого семинара. (1–2 февраля 2001–2002). Одеса, 2002. Часть 1. С.
 • Повзун Л. І. Европейские и восточные компоненты ансамблевой музыки современности // Восток – Запад: культура и цивилизация : материалы международной научно-практической конференции (1–2 февраля 2001–2002). Одеса, 2002. Часть ІІ. С.
 • Повзун Л. І. Про виконавський зміст концепції інтонаційного аналізу творів (на матеріалі ансамблевого виконання музики Н. Паганіні) // Трансформація музичної освіти: культура і сучасність : матеріали Міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К. Ф. Данькевичу (12–16 жовтня 2002). Одеса, 2002. С. 84–85.
 • Повзун Л. І. Искусство концертмейстера – мастерство гармонизации // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта ‘2003» (20–24 січня 2003). Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 2003. С. 15–16.
 • Повзун Л. І. Поняття ансамблевого інструменталізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір» /до 160-річчя ЛНМА імені М. В. Лисенка (17 квітня 2013, Львів). С. 123–125.
 • Повзун Л. Всеукраинский конкурс камерных ансамблей //Музыкальный вестник : газета Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой № 27-28, С. 6-8.
 • Повзун Л. «Arte da camera» : праздник подаренный одесситам Музыкальный вестник : газета Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой №29-30, 2016. С. 8-9.
 • Повзун Л. Артист камерного ансамбля, или Размышление об итогах ІІ Всеукраинского конкурса камерных ансамблей имени В.П. Повзуна//Музыкальный вестник : газета Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой, №31, 2016. с. 32-33.
 • Повзун Л. І. Камерність як семантична установка інструментально-ансамблевої творчості //Тези міжнародної науково-практичної конференції ЛНМА імені М. В. Лисенка «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська і світова парадигма» (14 грудня 2017, Львів). С. 8–10.
 • Повзун Л. По законам гармонии: Заметки педагога-практика // Ars longa : альманах відділу концертної практики ОНМА імені А.В. НЕжданової, №1, 2017. С. 6-11.
 • Повзун Л. 42 ансамблевых коллектива, 84 произведения, 22 часа музикального времени //Фаворит, апрель-май 2018#2 (116) C. 48-51.
Нагороди

Нагороджена грамотами управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації «За плідні наукові здобутки, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки» (2010, 2021).