Казначеєва Тетяна Олександрівна

Завідувачка кафедрою

Казначеєва Тетяна Олександрівна

Завідувачка кафедрою

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
 • завідуюча кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано
Біографія

Казначеєва Тетяна Олександрівна народилася у місті Одеса, у 1993 році з відзнакою закінчила Одеську середню спеціальну школу імені проф. П. С. Столярського за спеціальністю «Фортепіано» (клас викладача-методиста Кириченко Ф.Л.).

У 1998 році закінчила Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової за спеціальністю «Фортепіано» у класі професора Коваленко Е.Д. (диплом з відзнакою).

З 1998 року працює на кафедрі оперної підготовки ОНМА імені А.В. Нежданової. З 2013 року і по теперішній час – на посаді провідного концертмейстера.

З 2014 року – викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ОНМА імені А.В. Нежданової.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Танець як художньо-естетичний феномен в українській опері XIX століття» і отримала вчений ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Музичне мистецтво». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Мірошниченко С.В.

З 2018 року і по теперішній час – на посаді доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Діяльність

Науково-педагогічна діяльність:

– 22 статті в спеціалізованих виданнях (з них – 8 в Міжнародних спеціалізованих виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science);

– понад 30 наукових конференцій;

– підготувала 2 магістрів мистецтвознавства (як керівник магістерських кваліфікаційних робіт) та здійснила рецензування 7 магістерських досліджень;

– була офіційним опонентом на захисті 6 кандидатських дисертацій та рецензентом на захисті 2 дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво;

– методична розробка силабусу курсу загального та спеціалізованого фортепіано для бакалаврів та магістрів ОНМА імені А.В. Нежданової, травень 2021.

Казначеєва Т.О. викладає дисципліну «Загальне та спеціалізоване фортепіано» у студентів різних спеціалізацій: сольний спів, хорове диригування, композиція, струнні, народні, духові та ударні інструменти. Організує та проводить концерти класу, а також готує студентів до участі у щорічних та ювілейних концертах кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. З 2019 року відповідальна за підготовку і проведення заліків та іспитів у студентів кафедри сольного співу.

У 2021 році Казначеєва Т.О. приймала участь у спеціалізованих радах в якості офіційного опонента на захисті шести дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво.

У 2021 році Казначеєва Т.О. здійснила рецензування двох дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво (захист Н. Каданцевої, квітень 2021, Одеса; захист Чень Менмена, Одеса, ОНМА, травень 2021).

Казначеєва Т.О. веде наукове керівництво по захисту магістерських робіт. Відмінно захистили магістерські роботи та отримали ступінь магістра Євген Нарижний за темою «Пансофія Василя Навротського» (захищено у 2019 році) та Богдан Антонішин за темою «Фортепіанна імпровізація на межі ХХ – ХХІ століть у творчості одеських піаністів» (захищено у 2020 році).

Казначеєва Т.О. здійснила рецензування 7 магістерських досліджень:

У Юйянь, Чень Цзінь, Вей Іцянь, Чень Чжифань, Лі Сяоюй, Матвеєвої В., Лю Мейюань.

Коло наукових інтересів Казначеєвої Т.О. охоплює широкий історичний спектр питань проблем виконавської інтерпретації у фортепіанному мистецтві, прояву ментальності і національних танцювальних тенденцій в українських та західноєвропейських операх.

Участь у роботі конференцій, семінарів та симпозіумів:

 

 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 9–10 квітня 2012) «Особливості оперної драматургії в опері М. Аркаса “Катерина”»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво і наука третього тисячоліття» (Симферопіль, 3–4 листопада 2012) «Синкретизм танцювальних рухів»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі: до 100-річчя Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової та 75-ти річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України» (Одеса, 7–9 грудня, 2012) «Особливості постановки опери М. Аркаса «Катерина» в оперній студії ОНМА імені А.В. Нежданової»
 • Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецтвознавства, філології та культурології» (м. Новосибірськ, 2013) «Танець і пляска»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні: традиція та сучасність. Ювілярам 2013 року та 100-річчю ОНМА імені А.В. Нежданової присвячується» (Одеса, 22–23 квітня 2013) «Психофізіологічні основи мистецтва танцю»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво і наука третього тисячоліття» (Симферопіль, 26–27 жовтня 2013) «Філософія танцювального руху»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» до 100–річчя Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, 2–3 грудня 2013) «Історико-побутовий танець як феномен у російській опері XIX століття»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність ювілярам 2013-2014 років присвячується» (Одеса, 28–29 квітня 2014) «Специфіка фіксації танцювальних рухів: до історії проблеми»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 1–3 грудня 2014) «Жанрові різновиди українських танців»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 30 квітня–1 травня 2015) «Танцювальні жанри в оперній творчості М. Лисенка»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво і наука третього тисячоліття» (Симферопіль, 20–21 листопада 2015) «Трансформація танцювальних жанрів у сучасній українській опері»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» до 50-тиріччя професійної діяльності доктора мистецтвознавства, професора О.М. Маркової (Одеса 4–5 грудня 2015) «Жанрові різновиди танців в українській опері XIX століття»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 25–26 квітня 2016) «Стилістичні особливості оперної творчості Петра Сокальського»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» до 20-річчя Національної академії мистецтв України (Одеса, 5–7 грудня 2016) «Національні танцювальні тенденції в операх М. Лисенка як прояв української ментальності»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 21–22 листопада 2017) «Сучасне художнє осмислення драматургічних функцій танцю в опері»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 19–20 квітня 2018) «Прояв танцювального жанрового синтезу в опері «Дон Жуан» В. А. Моцарта»
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (Одеса, 11–17 червня 2018) «Розвиток ідей Я. А. Коменського в контексті сучасних педагогічних концепцій»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво: Захід-Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (Одеса, 30 листопада–02 грудня 2018) «Синтез мистецтв у жанрі опери-балету»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: культура та сучасність» (Одеса, 30 квітня–02 травня 2019) «Трансформація жанру вальсу в оперній творчості М. Лисенка»
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (Одеса, 31 травня–2 червня 2019) «Сучасні теоретико-методологічні засади дослідження розвитку творчої особистості»
 • Міжнародний симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство», присвячений 50-річчю НАКККіМ (Київ, 6 червня 2019) «Універсалізм професіонала: творча діяльність Василя Всеволодовича Навротського в контексті Одеської вокальної школи»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво» (Одеса, 25–26 вересня 2019) «Жанр вальсу в опері ХІХ століття: реалізація різних драматургічних функцій»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність» (Одеса, 30 листопада – 1 грудня 2019) «Фортепіанна імпровізація в системі вітчизняної музичної освіти початку ХХІ століття та її роль у сучасному концертному середовищі»
 • Міжнародна науково-творча інтернет-конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 30 квітня – 02 травня 2020) «Еволюція драматургічних функцій танцю в західноєвропейській опері XVI–XVIII ст.»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: Культура і сучасність» (Одеса, 26 – 27 вересня 2020) «Історичні умови виникнення передсценічної форми бранлю та трансформація його різновидів»
 • Міжнародна науково-творча онлайн-конференція «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність» (Одеса, 30 листопада 2020) «Виконавська школа Е. Коваленко як особистісно-творчий феномен»
 • ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» (Львів 17 березня 2021) «Специфіка викладання навчальної дисципліни «Загальне фортепіано» для студентів вокального факультету»
 • Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Романтизм – неоромантизм в музично-виконавському мистецтві: мости у часі». Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (Київ 29 – 31 березня 2021) «Розширення виконавських трактувань етюдів ор. 25 Ф. Шопена на основі циклічного принципу вибудовування форми»
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, 3 – 5 травня 2021) «Романеска – універсальний жанр танцювального мистецтва епохи Відродження»
 • Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (Одеса, 22 – 24 червня 2021) «Підвищення ефективності викладання навчальної дисципліни «Загальне фортепіано» для студентів вокального факультету»

 

Публікації

Статті у фахових виданнях України:

 

 • Орхезографія як система писемної знакової фіксації танцю: до постановки проблеми // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. – Вип. 15. – Одеса: Астропринт. – 2012. – С. 448–456.
 • Синкретизм архаїчної танцювальної культури // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. – Вип. 17. – Одеса: Астропринт, 2013. – С. 280–289.
 • Філософія танцювального руху // Таврійські студії : Мистецтвознавство № 3. – Сімферополь: РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму», 2013. – С. 115–120.
 • Еволюція методів фіксації танцювальних рухів // Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової: – Вип. 19. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 472–484.
 • Енциклопедія Сучасної України. В 25-томах. Київ: Національна Академія Наук України, 2013. – Том 13: Киї-Кок. – 712 с. Стаття о Коваленко Е. Д.
 • Прояв української ментальності у жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса // Культура України. Серія: Мистецтвознавство: зб. наук. пр. Харків. держ. акад. культури. – Вип. 56. – Харків: ХДАК, 2017. – С. 111–122.
 • Петро Сокальський – перший український професійний оперний композитор // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики. Когнітивне музикознавство: зб. наук. статей ХНУМ ім. І. П Котляревського. – Вип. 46. – Харків: ХНУМ ім. І. П Котляревського, 2017. – С. 20–34.
 • The genre features of the polonaise in Polish and Ukrainian opera of the XIX century // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. – Вип. 30. Книга 1. 2020. – С. 24–29.
 • The specificity embodiment of the hopak genre in opera and in domestic dance practice // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. – Вип. 30. Книга 2. 2020. – С. 21–31.

 

Статті у міжнародних фахових виданнях:

 

 • Психофизиологические основы искусства танца // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – Нижний Новгород: Изд. ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки», 2014. № 4 (34). – С. 61–65.
 • Психофизиологические основы искусства фортепианной интерпретации // Фортепианное образование. Проблемы и перспективы. Урал. гос. консерватория имени М.П. Мусоргского – Вып. 4. – Екатеринбург, 2015. – С. 26–32.
 • Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка «Енеїда» // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – Вип. I (8). – Київ: Міленіум, 2017. – С. 133–139.
 • Drama functions of a dance in the West-European opera (from J. Peri to Ch. V. Gluck) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 3. – Київ: Міленіум, 2017. С. 98–102. (Web of Science)
 • National trends in the dance genres of polish and Czech opera of the period of the national school development // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 4. – Київ: Міленіум, 2017. – С. 168–171. (Web of Science)
 • Dance genre synthesis in the opera “Don Juan” by W. A. Mozart // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 1.– Київ: Міленіум, 2018. – С. 178–182. (Web of Science)
 • A great dance form as a basis for drama contrast (through the example of the opera “Ivan Susanin” by M. Glinka // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 2. – Київ: Міленіум, 2018. – С. 219–223. (Web of Science)
 • Pre-scenic musical and dance genres and forms of the Middle Ages. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 3. – Київ: Міленіум, 2018. – С. 293–297. (Web of Science)
 • The synthesis of arts in the genre of opera-ballet. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 4. – Київ: Міленіум, 2018 – С. 260–264. (Web of Science)
 • Archaic dance: initial forms and modernity. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 1. – Київ: Міленіум, 2019. – С. 320–323. (Web of Science)
 • The waltz genre in the XIX century opera: the Realization of various dramaturgical functions. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. National Academy of Manageria Staff of culture and arts. Quarterly Journal. – № 2. – Київ: Міленіум, 2019. – С. 367–371. (Web of Science).
Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Начальника управління культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації за багаторічну плідну працю, педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у справу виховання молодих музикантів та з нагоди 100-річчя від дня заснування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (2013 р.).

Як голова первинної організації ветеранів ОНМА імені А. В. Нежданової нагороджена грамотою Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (2016 р.).

За фахову майстерність та підготовку учасників до фестивалю-конкурсу «Musical power» нагороджена дипломом (2018 р.).

За професійну майстерність, високий рівень підготовки учасників конкурсу «Два таланти» нагороджена Подякою від Директора Департаменту культури та туризму Одеської міської ради (2020 р.).

Як голова первинної організації ветеранів ОНМА імені А.В. Нежданової нагороджена пам’ятним знаком «75 років Перемоги» від Одеського міського голови Г. Труханова (2020 р.).

За професійну майстерність, високий рівень підготовки учасників відкритого фестивалю-конкурсу «Family fest» нагороджена Подякою від Директора Департаменту культури та туризму Одеської міської ради (2021 р.).