Ролінська Олена Григорівна

доцент

Ролінська Олена Григорівна

доцент

  • кандидат педагогічних наук,
  • доцент

 

 

Біографія

Ролінська О.Г. у 1999 році закінчила Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової (клас професора Ю.Б. Дикого). Протягом 1998-2005 рр. працювала концертмейстером кафедри народних інструментів.

З 2001 року працює викладачем кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ОНМА ім. А.В. Нежданової.

З 2002-2005 рр. працювала як сумісник викладачем інституту мистецтв ОДПУ ім. К.Д. Ушинського.

З 2006 року навчалася у заочній аспірантурі в Києві в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Методика застосування прийомів евристичної діяльності в фортепіанному навчанні майбутніх учителів музики». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор – Падалка Г.М. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2012 року – старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ОНМА імені А.В. Нежданової.

З 2014 р. – в.о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ОНМА імені А.В. Нежданової.

З 2015 р. виконує обов’язки профорга кафедри загального та спеціалізованого фортепіано.

Багаторазово виступала опонентом та рецензентом дисертаційних робіт.

За роки викладання випустила понад 60 студентів різних спеціальностей, які вдало продовжують творчу, концертну та педагогічну діяльність як в Україні, так і за кордоном.

Публікації
  • Форми організації навчання студентів за евристичним принципом діяльності // Науковий часопис Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ 2010 р. – Вип. 9(14) С. 31-36.
  • Педагогічні умови залучення майбутніх учителів музики до евристичної діяльності // Науковий часопис Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ 2013 р. – Вип. 14(19). С. 106-111.
  • Удосконалення фортепіанного навчання майбутніх учителів музики засобами комплексу евристичних прийомів // Науковий часопис Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ 2015 р. – Вип. 17(22) С. 72-75.
  • Практика застосування проектних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва // Науковий вісник Миколаївського Національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв 2019 р. № 1 (64). С. 204-208.
  • Педагогічні інновації у сучасних навчально-методичних практиках майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ 2021 р. – Вип. 11 (17). С. 44-49.