Кравченко Ганна

концертмейстер

Кравченко Ганна

концертмейстер

  • концертмейстер, скрипка
Біографія

Ганна Кравченко – скрипалька, концермейстер кафедри камерного ансамблю з 2018 року. Отримала середню освiту у ОССМЛI iм. П.С.Столярського, клас викладача Мерцалової З.П. у 2012 роцi. З 2015-2018 рiк працювала викладачем з класу скрипки у ДШМ №10 .  Випускниця ОНМА iм. А.В. Нежданової з фаху скрипка- клас Мерцалової З.П., з квартету –клас Базан О.Ю., з камерного ансамблю –клас проф.. Дагілайської Е.Р. (2016 – бакалавр, 2018 магiстр). Восени 2020 року закiнчила асистентуру-стажування ОНМА iм. А.В. Нежданової за спецiальнiстю «Музичне мистецтво», спецiалiзацiя – скрипка. З 2018 року працює У Нацiональному  Одеському Фiлармонiйному Оркестрi пiд керiвництвом Хобарта Ерла. Учасниця рiзноманiтних музичних проектiв. Лауреат Всеукраїнського фестивалю «Сузiр’я» (2015), конкурсу струнних квартетiв 15th Michael Stricharz Competition (Львiв, 2010), Всеукраїнского конкурсу камерних ансамблiв iменi В.П. Повзуна (Одеса, 2016).