Коршомна Катерина Юріївна

викладач

Коршомна Катерина Юріївна

викладач

  • викладач
Біографія

Коршомна Катерина Юріївна – скрипалька, альтистка, артистка групи альтів Національного Одеського Філармонійного Оркестру, викладач камерного ансамблю та струнного квартету.

У 2012 році завершила навчання у ОССМШІ ім. П. С. Столярського по класу скрипки у доц. Лаптєвої Г. М. У 2017 році закінчила магістратуру ОНМА ім. А. В. Нежданової ( по класу скрипки у доц.. Лаптевої Г.М., клас камерного ансамблю доц. Зима Л. В., клас струнного квартету Базан О. Ю.). У 2020 році закінчила асистентуру-стажування за спеціалізацією «Камерний ансамбль» (клас доц. Щербакової О. К.) та вступила до творчої аспірантури за тим же напрямом.

У період 2017 – 2020 концертмейстер кафедри камерного ансамблю (скрипка, альт). За час концертмейстерської діяльності працювала у класах проф. Повзун Л. І., доц. Щербакової О. К., доц. Зима Л. В., доц. Андріянової, в.о. доц. Кравченко Т. В., ст. викл. Базан О. Ю., викл. Курочкіної М. А. та виконала низку творів для різних камерно-інструментальних складів від епохи Бароко до ХХІ ст.

З 2018 року – викладач класу скрипки кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування. Також читає курс лекцій з історії виконавства на струнних інструментах.

Як викладач на кафедрі камерного ансамблю працює з 2020 року. За цей період під керівництвом Коршомної К. Ю. відбулося декілька концертів класу, серед яких концерт струнних квартетів «Quatro» та концерт студентів заочного відділення «Klavier und…».

Діяльність

Катерина Коршомна прийняла участь у наступних конференціях з
докладами:

1. О. Станко – видатний представник Одеської скрипкової школи. Міжнародна науково-творча конференція «Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві – історія та сучасність» (30.11.2020);
2. Две судьбы одной семьи – Павел Юон композитор, Константин Юон художник. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Поиски красоты в культуре, искусстве, науке» (13-14.11.2020);
3. Явище Рапсодії у європейській камерно-інструментальній музиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. ХХІІ Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (3-5.12.2020);
4. Принципи ансамблевої взаємодії у Рапсодії для фортепіанного квартету П. Юона. IV Всеукраїнська науково-практична конференція Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» (11-12.03.2021);
5. Участь в Міжнародному музикознавчому семінарі «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (слухач) (22-24.06.2021).
6. «К вопросам  коммуникации  в больших  камерно-инструментальных ансамблях  ІІ половины ХІХ  –  І  половины  ХХ  вв.» – XXIV
Международная  научно-практическая  конференция «Под лигой культуры: искусство, наука, духовное совершенствование» (19-20.11.2021);
7. XXIV Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» – тема доповіді «Соната для альта та фортепіано у творчості англійських композиторів першої половини XX століття (8-9.12.2021).

Були організовані наступні творчі проекти:

1. Павло Юон – повернення забутого майстра, Одеська обласна філармонія (30.11.2020);
2. Рапсодія, Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової (6.02.2021);
3. Квінтцерт, Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової (22.06.2021);
4. Л. Шарвенка, Я. Сібеліус, С. Франк, Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової (5.02.2022);
5. Кадейдоскоп-онлайн, Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової (6.07.2022).

Публікації

1.Две судьбы одной семьи – Павел Юон композитор, Константин Юон художник. Поиски красоты в культуре, искусстве, науке : материалы 23-ей Международной научно-практической конференции; [Е.Г Петренко (гл. ред.)]. – Одесса : Астропринт, 2021.
2. Камерно-інструментальні твори Павла Юона як інтерпретація стилю композитора. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 44. Том I. С. 95–99.
3. К вопросам коммуникации в больших камерно-инструментальных ансамблях второй половины ХІХ – первой половины ХХ вв. Под лигой культуры: искусство, наука, духовное совершенствование: материалы 24-й Международной научно-практической конференции; [Е. Г. Петренко(гл.ред.)]. – Одесса: Астропринт, 2022. С. 106-109.

Учні

Лауреатами міжнародних конкурсів стали струнні квартети у складі:

Швець Данило, Вікторія Паращак, Станіслава Короткова, Михайло Безчастнов ( VIII Дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Самоцвіти-онлайн» 2021, І премія);

Швець Данило, Вікторія Паращак, Станіслава Короткова, Дар’я Дідик (ІІ Міжнародний дистанційний конкурс мистецтв «Odessa Summer Fest» 2021, І премія);

Шпига Анастасія, Чиркова Аліна, Курочкіна Мар’яна, Безчастнов Михайло (ІІ Міжнародний дистанційний конкурс мистецтв «Odessa Summer Fest» 2021, І премія).

Викладач веде активну виконавську (сольні концерти, участь у кафедральних концертах, різноманітні творчі проекти) та наукову діяльність (участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Луреатами стали:
Струнний квартет у складі: А. Шпига, А. Чиркова, К. Коршомна, М. Безчастнов – І Міжнародний фестиваль мистецтв “Джерела талантів” (28.07 – 4.08.2022)