Дузь Лариса Іванівна

доцент

Дузь Лариса Іванівна

доцент

 • доцент
 • кандидат філологічних наук
Біографія

Народилася у м. Волочиську Хмельницької області 14 грудня 1950 року. 1972 року закінчила філологічний факультет Одеського державного (нині — національного) університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю “українська мова та література” і отримала кваліфікацію “філолог, викладач української мови та літератури”. Завершивши навчання в аспірантурі, 1976 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 (Література слов’янських народів). Дисертація на тему “Принципи характеротворення у романістиці” виконана під керівництвом професора, доктора філологічних наук, Лауреата Шевченківської премії Василя Васильовича Фащенка. 1982 року рішенням ВАК присвоєне вчене звання доцента кафедри літератури ХХ сторіччя.

Діяльність

Працювала на посаді асистента (1975—1976),  старшого викладача (1976— 1980), доцента (1980—1989) кафедри літератури ХХ сторіччя ОНУ імені І. І. Мечникова.

Двічі проходила піврічні курси підвищення кваліфікації викладачів вищої школи у Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова (1979, 1984).

Читала лекційні курси літератури ХХ сторіччя. Керувала педагогічною практикою українських студентів у школах, а також на курсах російської мови при Будапештському педагогічному інституті (Угорщина, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985). Читала лекційні курси і проводила практичні заняття з української та російської мов і літератур для іноземних студентів з Польщі та В’єтнаму (1983—1985).    

З 2002 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Одеської державної (нині — національної) музичної академії імені А.В. Нежданової. Викладає навчальні курси української та російської  мов для іноземних студентів, магістрантів та аспірантів. Керує науковим студентським гуртком “Аналіз тексту і літературна творчість”.

Публікації

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4507-9018

Наукові інтереси —  славістика, лінгводидактика, літературознавство, текстологія.

Наукові праці. Видання. Публікації (з 2002 року)

 • Спогади про професора І. М. Дузя. (Збірник).  (Заступник редактора. Упорядниця. Автор статті та приміток). Одеса, Маяк. 2004. — 398 с.
 • Дослідник сучасної сатири та гумору. /  Лауреати літературної премії імені С. Олійника. Видання друге, перероблене і доповнене. Одеса: Астропринт, 2005. С. 30—36 .
 • Победители забвения. /  Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 22. Одесса: ВМВ, 2005. С. 221—224.
 • Літературознавець і критик. / Одеське літературне віче. – т. 2. Антологія прози. Одеса: Астропринт, 2006. С. 126—128 .
 • Цена и бесценность факта (Дневник писателя в историко-литературном контексте. / Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 32. Одесса: Печатный дом, 2008.  С. 260—264.
 • Верность писательскому дружеству. /  Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 32. Одесса: Печатный дом, 2008.  С. 264—267.
 • К истории одесских театров. Корифеи украинского театра в Одессе. / Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 34.  Одесса: Печатный дом, 2008. С. 241247.
 • Літературознавчі студії сатиричних жанрів. / Лауреати літературної премії імені С. Олійника. Видання третє, перероблене і доповнене. Одеса: Астропринт, 2011. С.40—46.
 • Текстологічні аспекти художнього слова. / Культура слова (Інститут української мови НАН України). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.  С. 98110.
 • Іван Михайлович Дузь. Біобібліографічний довідник (Серія “Письменники України”). Вид. 2-е, перероблене і доповнене. Вип. 34. (Науковий керівник – Дузь Л. І.) // Одеса (Міністерство культури України. ОННБ ім. М. Горького), 2013. 143 с. 
 • “Можу сказати Вам тільки для Вас і з проханням не розголошувати цього…” (До епістолярної спадщини М.П. Годованця) // Дерибасовская — Ришельевская. Альманах (Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»), 2013, №4 (55). С. 256274.
 • Художники сучасної України: Лантухов Олександр Іванович. // Енциклопедія Сучасної України. 2016. т. 16, с. 526527.

Навчально-методичні посібники:

 • Лексико-грамматические задания и упражнения по русскому языку./ Дузь Л.І., у співавт. // Украина: прошлое и настоящее. Учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев. – Одеса: ОНМА, 2016. – С. 24 — 48. 
 •   Російська мова як іноземна. Навчально-методичний посібник для іноземних студентів музичного вищого навчального закладу //Одеса, 2018. – 169 с. 
Нагороди

Педагогічна й суспільно-громадська робота відзначена подяками Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1979, 1982, 1985, 1986), Будапештського педагогічного інституту (1984), а також медаллю муніципалітету м. Татабаня, Угорщина (1985). Нагороджена грамотою з нагоди 95-річчя ОНМА ім. А. В. Нежданової (2008).

Контакти