Марік Валерія Борисівна

доцент

Марік Валерія Борисівна

доцент

  • доцент
  • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Валерія Борисівна Марік народилася в 1980 році в Одесі. Закінчила Одеське училище мистецтв та культури імені К. Ф. Данькевича (спеціальність – «Фортепіано», клас Н. Ф. Букатар). Вищу освіту та диплом магістра отримала в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової, де навчалася на музикознавчому відділі в класі доктора мистецтвознавства, професора, завідуючої кафедри історії музики та музичної етнографії Самойленко О. І., під керівництвом якої в майбутньому, достроково закінчивши аспірантуру ОНМА, захистила кандидатську дисертацію (тема – «Явища концепта та концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу», 2008 р.).

З 2009 по 2011 рік займала посаду завідуючої лабораторії історії музики та музичної етнографії (фонотеки). Завдяки зусиллям Марік В. Б. лабораторія отримала свій сучасний облік як музично-інформаційний центр, обладнаний за останнім словом техніки, зокрема розробленою спеціально для налагодження навчально-педагогічного процесу електронної програми-каталога.

З 2010 працювала викладачем, з 2011 – старшим викладачем кафедри історії музики та музичної етнографії.

З 2015 по 2018 роки навчалася в докторантурі ОНМА. В 2018 – 2019 роках займала посаду завідуючої аспірантури, а також була членом вченої ради ОНМА. 

З 2015 і по теперішній час працює доцентом кафедри історії музики та музичної етнографії (вчене звання доцента присвоєно в 2015 році). 

Діяльність

Марік В.Б. веде спеціальний клас «Музикознавство» та викладає в ОНМА в групах виконавців, музикознавців, іноземних студентів очної та заочної форм навчання історію зарубіжної музики, історію російської музики, історію української музики, сучасну вітчизняну музику. Керує написанням курсових та магістерських робіт (щорічно випускає до 5 магістрів), рецензує магістерські роботи, допомагає студентам різних спеціалізацій бакалаврату та магістратури готуватися до виступів на молодіжних науково-творчих конференціях. Приймала участь в розробці і оновленні курсів з різних музично-історичних дисциплін.

Марік В. Б. здійснює керівництво написанням кандидатських дисертацій, приймала участь в захистах в якості другого опонента, в тому числі в НМАУ імені П. І. Чайковського і ЛНМА імені М. В. Лисенка. Регулярно рецензує автореферати кандидатських робіт, які захищаються на теренах України.

Наукова діяльність Марік В.Б. включає також багаторазову участь у міжнародних та всеукраїнських науково-творчих конференціях та семінарах (Україна, Польща, Росія), написання наукових статей (понад 20). Є співавтором англомовної монографії «Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph» (Lviv – Toruń, 2020). В 2018 році пройшла стажування у рамках міжнародного музикологічного семінару «Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост)сучасності)» (Одеса).

В 2014 і 2019 роках під керівництвом Марік В.Б. успішно захистилися і отримали науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) піаністка і викладач ОНМА, Заслужена артистка України О. А. Сапсович і гр. КНР Чжан Мяо. 

Марік В. Б. є членом Громадської організації «Музикознавці України в світовій культурі». 

Публікації

Сфера наукових інтересів Марік В. Б. пов’язана з вітчизняною музикою та музикою ближнього зарубіжжя XIX – XXI ст., а також залучає широке коло проблем та напрямків різних гуманітарних дисциплін – музичної культурології, лінгвоконцептології, філософії культури, психології свідомості, філології, перекладознавства. Марік В. Б. вільно володіє польською мовою, цікавиться сучасною польською прозою і поезією, які перекладає українською і російською мовами.

Публікації. Статті (за останній період):

  • Марик В. Б. Смысловое наполнение концепта «память» в современной музыковедческой поэтике. Музичне мистецтво і культура. Вип. 20. Одеса: Астропринт, 2014. С. 379–392. 
  • Марик В. Б. Оперная концептосфера С. Слонимского: на пути обобщения. Музыкальное образование и наука: научный журнал. Нижегородская гос. консерватория, 2015. №2 (3). С. 20–24.
  • Марик В. Б., Медведева Т. Б., Возможности сетевого взаимодействия в процессе профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и искусства. Вестник Мининского университета. №1-1 (13). 2016 (электронное издание).
  • Марік В. Б. Концептуальна система сучасного вітчизняного музикознавства. Музичне мистецтво і культура. Вип. 22. Одеса: Астропринт, 2017. С. 45–57.
  • Марик В. Б. Проблемное поле одесских музыковедов на современном этапе. Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. 2018. Т. 1. С. 189–196.
  • Марик В. Б. Концепция музыкального творчества в литературном наследии Н. Метнера. Музичне мистецтво і культура. Вип. 29, книга 2. Одеса: Астропринт, 2019. С. 169–179.
  • Marik V. B. Paratextual aspect of the semiological study of composer’s work. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph / A. D. Czernoivanenko, Ju. O. Gribinenko, K. I. Maidenberg-Todorova, V. B. Marik, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 105–121.