Кузьменко Юлія Олександрівна

доцент

Кузьменко Юлія Олександрівна

доцент

 • доцент
 • кандидат педагогічних наук
Біографія

1998 р. – закінчила із золотою медаллю ЗОШ №25 (м. Одеса)

1998-2003 Південноукраїнський націольнальний університет ім. К.Д. Ушинського  – диплом спеціаліста.

Факультет: історико-філологічний

Спеціальність: «Викладач англійської та німецької мови та літератури»

Кваліфікація: вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації : «Підготовка державних службовців до аналітичної діяльності в системі післядипломної освіти».

З 01.12.2021 – Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, доцент кафедри іноземних мов

01.12.2017 – 30.11.2021 – доцент кафедри іноземних мов Військова академії (м.Одеса)

01.09.2016 – 16.09.2017 – Національний університет «Одеська юридична академія»,доцент кафедри іноземних мов №1

01.09.2013-31.08.2016 – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри української та іноземних мов

У 29.09.2015 отримала вчене звання доцент

У 2010 р. захистила дисертацію у Південноукраїнському національному університеті ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса.

27.08.2003 – 01.09.2013 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: старший викладач кафедри української  та іноземних мов.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти IV рівня акредитації – 19 років.

 

Діяльність

НДР Аналіз теоретичних засад розвитку діагностичної компетентності фахівців мовного тестування ВНЗ ЗС України відповідно до стандарту НАТО Станаг 6001, 2021р.

Впровадження передового педагогічного досвіду на базі кафедри іноземних мов Військова академія (м. Одеса): «Методичні аспекти формування лексико-граматичної іншомовної компетенції курсантів в умовах дистанційного навчання», 2021р.

Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов у ЗВО.

Міжнародний досвід:

 • участь у європейській навчальній програмі “The Education programme in European and Parliamentary Studies”, Barcelona-Madrid-Valencia-Terragon, Certificate of Participation 27.05-05.2013.
 • Участь у програмі благодійного фонду Б. Гаврилишина «Молодь змінить Україну» у Берліні 10-27.10.2015р.
 • участь у європейській навчальній програмі “The Education programme in European and Parliamentary Studies”, Prague-Nurnberg-Paris-Brussels-the Hague, Certificate of Participation 04-09.05.2017.
 • Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної» FM0526 (03.07.2022 – 02.07.2023).
Публікації
 1. Кузьменко Ю.О. Культурна та міжкультурна комунікація як провідний інструмент при вивченні іноземної мови студентами юридичних спеціальностей/ Одеський лінгвістичний вісник, випуск присвячений 20-річчю академії, Вип. 9(3), 12.06.2017. – С. 146-149.
 2. Кузьменко Ю.О. «Професійна готовність до аналітичної діяльності як складова професіоналізації державних службовців: монографія [С.К. Хаджирадєва, Н.О. Алюшина, Л.О. Воронько та ін.]; за заг.ред. С.К. Хаджирадєвої – Киів, 2017, С. 167-177.
 3. Кузьменко Ю.О. Використання новітнього методу «Перевернутий клас» (Flipped classroom) для навчання курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти іноземної мови//Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Вип.№3(66), вересень 2019. – 121-127.
 4. «Деякі принципи діагностування та вимоги до організації оцінювання навченості іноземній мові у вищих військових навчальних закладах МОУ»//Збірник наукових праць науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Вип.№1 (3), 2019. – 4-12.
 5. Kuzmenko Yu., Kovalchuk T., Ivanitska I. Formation of foreign language communicative competence among future military officers: international experience//Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка (Comparative professional pedagogy)», Вип.№ 11(1), 2021. – P. 104-108.
 6. Кузьменко Ю.О., Ковальчук Т.С. Аналіз досвіду розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов у системі військової освіти// Науковий збірник Херсонського педагогічного університету №96, 2021. – C. 89-96.
 7. Кузьменко Ю.О. Використання новітнього методу «Перевернутий клас» (Flipped class) для навчання студентів юридичних спеціальностей іноземної мови/ Міжуніверситетський круглий стіл: «Іноземні мови системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи», м. Одеса, листопад 2016, с. 74-76.
 8. Kuzmenko Yu. Different kinds of communication as the main tool at learning a foreign language by students of legal specialties // Матеріали наук.-практ. конференції до 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчя Одеської школи права (19 травня 2017 р.). – Одеса. 2017. – С. 691-693.
 9. officers English writing through communicative approach // Матеріали П’ятої Всеукраїнської наук.-практ. конференції 13-14 вересня 2018р. – Одеса, 2018. – С. 225-226.
 10. Kuzmenko Yu.O. The purpose of using the flipped classroom model to teach writing military service cadets and officers// Матеріали наук.-практ. конференції 12-13 вересня 2019р. – Одеса, 2019. – С. 291.
 11. Kuzmenko Yu.O, The multiply motivation of military cadets to learn English// Матеріали наук.-практ. конференції 11-12 вересня 2020 р. – Одеса, 2019. – С. 291.
 12. Kuzmenko Yu.O. How to get and keep military cadets motivated with online learning English// Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції «Інноваційні технології у військовій освіті» 25 червня 2021р. – Одеса, 2021. – С. 191-192.
 13. Kuzmenko Yu.O., Kovalchuk T. Directions of diagnostic competence development of foreign language teachers in the system of higher military education// Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» 22 жовтня 2021р. – Одеса, 2021. – С. 207-208.

Посібники:

 1. Навчально-методичний посібник (електронне видання) «English speaking countries» (частина 1), для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів немовних спеціальностей / Укладачі доц. Ю.О. Кузьменко, доц. І.А. Черняєва – Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової, 2019. – 52 с
 2. Навчально-методичний посібник (електронне видання) «English speaking countries» (частина 2) для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів немовних спеціальностей / Укладачі доц. Ю.О. Кузьменко, доц. І.А. Черняєва – Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, 2020. – 62 с.
 3. Навчально-методичний посібник (електронне видання) для самостійної роботи та навчальних занять студентів 4-го курсу бакалаврів немовних спеціальностей « Get ready for the compulsory Master’s degree entrance English exam» / Укладачі доц. Ю.О. Кузьменко, доц. І.А. Черняєва – Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, 2020. – 120 с.

Має опубліковані 47 наукових та навчально-методичних робіт, з них 25 наукового та 22 навчально-методичного характеру (із яких 6 – навчальні посібники).

Нагороди

Професійні сертифікати:

 • сертифікати учасника міжнародних та українських наукових конференцій;
 • сертифікат навчанням по використанню інтерактивних технологій у навчальному процесі Google;
 • сертифікат Військової академії (м.Одеса) BILC Maximazing Learning: Speaking 21.01-24.01.2020
 • сертифікат підвищення кваліфікації (Південноукраїнський націольнальний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса) -02-01.04.2022 р.);
 • сертифікати підвищення кваліфікації із викладання англійської мови Oxford University Press, Cambridge, Pearson.

Нагороди

Грамота за сумлінне ставлення до роботи, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі державного управління та з нагоди 15-річчя факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України, м. Київ 24.10.2016 р.

Почесна грамота за сумлінну працю, значний особистий внесок в підготовку висококваліфікованих менеджерів, Одеса 24.06.2016 р.

Грамота за плідну співпрацю, сумлінне виконання службових обов’язків та високий професіоналізм, проявлення під час виконання поставлених завдань, Військова академія (м. Одеса) 08.2021 р.

Контакти