Гремалюк Тетяна Василівна

доцент

Гремалюк Тетяна Василівна

доцент

 • доцент
 • кандидат філологічних наук
Біографія

Гремалюк Т.В. народилася 05. 04. 1963 в с. Добриднівка Одеської обл., Миколаївського р-ну. У 1985 р. закінчила ОДУ ім. І.І. Мечникова за спеціальністю німецька мова та література.

У  1985 році розпочала свою трудову діяльність  в Одеській державній консерваторії ім. А.В. Нежданової. У 1993 році обрана на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов. У 1995 році закінчила аспірантуру ОДУ ім. І.І. Мечникова. У 2002 році  рішенням Вченої ради обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов Одеської державної академії ім. А.В. Нежданової. Викладаю німецьку та українську мови для українських та іноземних студентів. Стаж роботи  складає 35 років.

2005 року захистила дисертацію «Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові». Науковий керівник доктор філологічних наук, проф. Таранець В.Г. Роботу виконано на кафедрі німецької філології ОНУім. І.І. Мечникова.

Діяльність

Здійснювала  наукове консультування викладачів школи ім. П.С. Столярського та здобувачів, які одержали диплом про присудження наукового ступеня:

Надавала допомогу іншим кафедрам ОНМА ім. А.В. Нежданової  як перекладач та брала участь у концертах академії в Україні та Німеччині на протязі 1994 – 2014 років.

Брала участь як перекладач у міжнародних музичних  конкурсах та фестивалях:  «Two Days and Two Nights of New Music» 2002-2010 р., «Міжнародний конкурс піаністів, присвячений пам’яті Еміля Гілельса» 2011- 2014 р.

Є членом товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка.

Публікації
 1. Гремалюк Т.В. Структура кінця слова та тенденція його зміни в німецькій мові.   Збірник наукових праць. Склад і словов діахронії. Київ: ІСДО України, 1994. – С. 57 – 61.
 2. Гремалюк Т.В. Взаємодія кореня та закореневої частини в німецькому слові. Тези доповідей міжнародної наукової конференції пам’яті Ю.О. Жлуктенка. Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1995. – С. 30
 3. Гремалюк Т.В. «Фонетичні особливості структури кінця слова в давньоверхньонімецькій мові.» Науковий вісник. Германська філологія. вип.155 Чернівці: «Рута», 2002. –  С. 108–117.
 4. Гремалюк Т.В. Развитие конца слова в средневерхненемецком языке (всравнении с древневерхненемецким) Нова філологія. №1(16) Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – С.68 -75.
 5. Гремалюк Т.В. Редукция конца немецкого слова и ее связь с акустическими характеристиками(экспериментальноеисследование). Записки з романо- германської філології. Вип.15. Одеса: Фенікс, 2004. – С 51-58.
 6. Гремалюк Т.В. Еволюція німецького ауслаута й особливості його вимови. Мова. Проблеми прикладної лінгвістики.№9 Одеса: Астропринт, 2006. – С. 62 – 65.
 7. Гремалюк Т.В. Інноваційні форми й методи викладання німецької мови із застосуванням автентичного музично-пісенного матеріалу. Науковий вісник №3-4 ПНПУ ім. К. Д. Ушинського Одеса: ПНПУ                   ім. К. Д. Ушинського  2014. – С. 45 -52
 8. Гремалюк Т.В. Рідна мова – життя духовного основа. Великодні просвітницькі читання. ПНПУ ім. К,Д, Ушинського. Одеса: ПНПУ ім. К,Д, Ушинського  2015. – С. 17.
 9. Гремалюк Т.В. Лексика іншомовного походження: проблеми норми в контексті історичного розвитку української літературної мови. Записки з українського мовознавства. Одеса: Астропринт, 2021. Вип. 28 С. 52–61. http://zum.onu.edu.ua/article/download/235517/238285
 10. Гремалюк Т. В. Взаємодія фонетичної та морфологічної структури в німецькій мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічногоімені Івана Франка. № 42 (2021 р.)
 11. Гремалюк Т.В. Фонетико-морфологічні зміни та їх причини в німецькій мові. прийнята редакцією та буде опублікована Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т.32 (71) №5. 2021
 12. 12. Лісовська А.О., Гремалюк Т.В., Ричка Т.В. Методологічні підходи у викладанні іноземної мови у нефаховому виші (мотиваційно-прагматичний аспект). Закарпатські філологічні студії / [ред. І.М. Зимомря] // Ужгородський національний університет. – Вип. 12, Т.1. – Ужгород, 2022
 13. Петлюченко Н.В., Гремалюк Т. В., Варецька О.О. Bereiten Sie sich auf die Einheitliche Deutsch-Aufnahmeprüfung für den Master-Studiengang erfolgreich vor! [Успішно підготуйтесь до ЄВІ з німецької мови для отримання ступеня магістра!] Практикум для самостійної роботи та навчальних занять студентів 4-го курсу бакалавріату немовних спеціальностей / уклад.: проф. Н.В. Петлюченко, доц. Гремалюк Т. В., доц. О.О. Варецька. – Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової, 2021. – 50 с.
 14. Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І.. Українська мова і музичне мистецтво. Навчально-методичний посібник для студенів музичних закладів. Одеса: ОНМА ім. А.В. Нежданової., 2021. 70с.
 15. Гремалюк Т..В. Автентичний музично-пісенний матеріал як один із інноваційних методів викладання німецької мови у ЗВО // «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова»& «Риторика медійного дискурсу»: тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції та круглого столу (26-27 листопада 2021 р., м. Одеса)/ ред.кол.: О.Л. Олійник, О.І. Самойленко, Н.В. Петлюченко, С.І. Потапенко [та ін.]; Одеська національна музична академія iменi А.В. Нежданової. Одеса: Фенікс, 2021. С. 11
 16. Viktoriia Kolkutina, Larysa Orekhova, Tetiana Gremaliuk, Natalia Borysenko, Inna Fedorova, Oksana Cheban (2022). Linguistic and Stylistic Markers of Influence in the Essayistic Text: A Linguophilosophic Aspect. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22,No. 5, pp. 163-167. Journal ISSN: 1738-7906 (Web of Science) http://ijcsns.org/07_book/2022_05.htm
Нагороди

 Нагороджена почесною грамотою за багаторічну плідну працю та педагогічну майстерність від Одеської обласної державної адміністрації управління культури і туризму (2013 р.).

 Нагороджена  грамотою Одеської державної музичної академії  ім. А.В. Нежданової за сумлінну працю (2015 р.).

Контакти

email. gremaluktv3691@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6800-330x