Федчун Тетяна Олександрівна

доцент

Федчун Тетяна Олександрівна

доцент

 • доцент
 • кандидат мистецтвознавства
 • лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів
Біографія

Федчун Тетяна Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, доцент кафедри концертмейстерства, провідний концертмейстер кафедри духових та ударних інструментів та кафедри струнних інструментів.

Закінчила Одеське державне музичне училище ім. К. Ф. Данькевича (1998 рук) та Одеську державну музичну академію ім. А.  В.  Нежданової (2003 рік)

З 2002 року працює на кафедрі оркестрових духових та ударних інструментів

З 2005 року – на кафедрі оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування

З 2009 року – на кафедрі концертмейстерства

З 2013 року – кандидат мистецтвознавства

З 2016 року – доцент кафедри концертмейстерства ОНМА ім. А. В. Нежданової

Діяльність

У якості концертмейстера-виконавця веде активну творчу діяльність та приймає участь у фестивалях, конкурсах, майстер-класах, таких як:

Міжнародний конкурс «The 21-th century art», Київ, Україна, 2016

Міжнародний конкурс виконавців «Ioan Goia», Ясси, Румунія, 2016

Міжнародний конкурс виконавців ім. Є. Коки, Кишинев, Молдова, 2019

Майстер-класи Одеської Академії Класичної Музики, Одеса, Україна,2020,2021

Міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети», Житомир, Україна, 2016-2018

Інтернаціональний Український Музичний Конкурс «I.C.M.U.», Одеса, Україна, 2017-2020

Міжнародний конкурс «Odessa summer fest 2020» Одеса, Україна, 2020

Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, ініційоване «Європейською лігою професійного розвитку» за темою: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу, інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща, 2018

Публікації
 • Федчун Т. О. Лістіанець Людвік Марек як організатор мистецького життя Львова першої половини XIX століття / Т. О. Федчун // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. /[ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 7. – С. 108 – 116
 • Федчун Т. О.  Міхаель Задора – піаніст, педагог та композитор (до творчого портрету)/ Т. О. Федчун // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв; за заг. ред. В. Л. Філіппова. – Вип. 14.  – Ч. 1. – Луганськ; Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 47 – 54
 • Бережная Т. О.  Трактовка жанра фантазии в творчестве Баха-отца и Баха-сына: сравнительная характеристика/ Т. О. Федчун / Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової / [Головний редактор О. В. Сокол]. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – Вип. 10. – С.250-260
 • Бережна Т. О.  Українсько-чеські культурні взаємини другої половини XIX – початку XX ст. / Т. О. Бережна // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Вип. 22. “Музикознавчі студії – 2010”. Збірка статей. – Львів: “Сполом”, 2010. – С. 66-70
 • Федчун Т. О.  Про етапність становлення фортепіанного виконавства і педагогіки Закарпаття / Т. О. Федчун / Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової / [Головний редактор О. В. Сокол]. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – Вип. 11. – С.361-370
 • Федчун Т. О. Внесок Йозефа Кристофа Кесслера у фортепіанне виконавство й педагогіку Східної Галичини та Заходу/ Т. О. Федчун/ Музична україністика: сучасний вимір: збірник наукових статей. Вип. 6: пам’яті доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука/ НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильского, [ред.-упоряд. І. Сікорська]. – К. : ІМФЕ, 201
 • Федчун Т. О. Принципы формирования фортепианных концертно-исполнительских традиций Западной Украины в контексте полинациональных социокультурных процессов.1. – С. 325-332 Музичне мистецтво і культура: Наук.вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2016. Вип.22. С. 384-394
 • Федчун Т. О. Історичні та виконавські аспекти формування західноураїнської фортепіанної традиції Музичне мистецтво і культура: Наук.вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2016. Вип.23. С. 411-423
 • Федчун Т. О. Вплив гастрольно-концертної діяльності на становлення фортепіанного мистецтва західноукраїнського регіону у ХІХ столітті  Музичне мистецтво і культура: Наук.вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2017. Вип.24. С. 360-373
 • Федчун Т. О. Історичні умови концертування західноукраїнських піаністів за межами регіону і на теренах зарубіжжя у ХІХ– ХХ ст. Музичне мистецтво і культура: Наук.вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2017. Вип.25. С. 279-293.
 • Федчун Т. О. Методичні засади європейської піаністичної підготовки виконавців як провідний фактор музичної освіти у західноукраїнському регіоні Музичне мистецтво і культура: Наук.вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса:Гельветика, 2021. Вип.32 (2). С. 133-141
 • Fedchun T. O. Artistic and Conceptual Tasks of a Musician in Solo and Ensemble Performance Artistic and conceptual tasks of a musician in solo and ensemble performance. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 774-784. (Scopus).
Галерея