Серенко Світлана Олександрівна

доцент

Серенко Світлана Олександрівна

доцент

 • доцент
 • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Серенко Світлана Олександрівна – доцент кафедри концертмейстерства; доцент, кандидат
мистецтвознавства.
Народилась 1967 р. у м.Кривий Ріг, Україна.
Освіта – вища (Одеська державна консерваторія імені А.В. Нежданової, за двома спеціальностями: «фортепіано» (спеціальність – А.В. Повзун, камерний ансамбль – Л.В.
Зима, концертмейстерство – Р.І. Ойгензіхт) – 1990, та «музикознавство» (клас Вірановського Г.М.) – 1991).
Етапи трудової діяльності:
2005-2022 – доцент кафедри концертмейстерства ОНМА імені А.В. Нежданової;
2011-2016 – концертмейстер Одеської обласної філармонії;
2007-2011 – завідувачка аспірантурою, декан Факультету вищої кваліфікації ОНМА імені А.В. Нежданової;
2006-2007 – Відповідальний секретар приймальної комісії ОНМА імені А.В. Нежданової;
2005-2007 – викладач, старший викладач кафедри концертмейстерства;
1997- 2006 – концертмейстер кафедри сольного співу та кафедри струнних інструментів;
1992-1997 – концертмейстер Одеського академічного театру опери та балету; лаборант кафедри історії музики та музичної етнографії ОДК імені А.В. Нежданової; пошукувач цієї ж
кафедри (наук.керівник Вірановський Г.М.);
1991-1993 – викладач концертмейстерства в Одеському кооперативному музичному училищі (Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти). В цей самий період – концертмейстер та адміністратор Одеського муніципального камерного театру хорової та вокальної музики (художній керівник О.В. Зайцев);
1989-1992 – концертмейстер по вокалу в Одеському театрі музичної комедії імені М.Водяного;
1989-1991 – концертмейстер кафедри музичного виховання Одеського педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського;
1985 – 1991 рр. – студентка Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової.

1991 – диплом за спеціальністю «музикознавство»; рекомендована до аспірантури.

1990 – диплом за спеціальністю «фортепіано»;
1977 – 1985 р. учениця школи імені проф. П.С. Столярського (Одеса) по класу фортепіано.
1974-1977 – учениця ДМШ №7 м.Одеси.

Діяльність

Науково-дослідні інтереси – творчість Й.С. Баха, музична риторика, композиція музичних творів, проблеми музичного часу, історично-біографічний напрям.
Науково-методичні інтереси пов’язані з викладацькою діяльністю (концертмейстерство) та (все частіше останнім часом) – з можливістю її реалізації у
дистанційному форматі.
Творчі інтереси – активна концертна діяльність у якості концертмейстера, художнього керівника та організатора мистецьких заходів, члена журі міжнародних
конкурсів, учасника майстер-класів (викладача та концертмейстера); створення нового концертмейстерського репертуару (перекладення, аранжування).
Досягнення:
– Як музикознавець та науковець – захистила кандидатську дисертацію на тему «Художня концепція «Мистецтва фуги» Й.С. Баха» (2004); кандидат мистецтвознавства;
– отримала вчене звання «Доцент» (2015);
– з 2000 р. – член Бахівської спілки, учасниця засідань спілки (Лейпциг, Дрезден);

– авторка низки наукових статей у фахових збірниках; лектор-музикознавець у філармонійних концертах;
– Як концертмейстер – Дипломант та лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів;
– Член журі міжнародного конкурсу піаністів імені С.Монюшко (Париж, Франція, 2009);
– Організатор та художній керівник міжнародного фестивалю віолончельного мистецтва імені В.Балон-Римашевської (Одеса, Україна, 2013, 2014); авторка буклетів до цих
фестивалів;
– Авторка, лектор-музикознавець та концертмейстер філармонійного абонементу «Божествєнно звучить віолончель…» (6 концертів, 2015-2016);
– Виступи у ЗМІ (3 програми на одеському телебаченні):
1. 06.12.2016 – «В.Балон-Римашевська і одеська віолончельна школа» – 60 хв.;
2. 18.04.2017 – «Віолончельний фестиваль та молоді педагоги-віолончелісти. Максим Дєдіков» – 60 хв.;
3. 16.05.2017 – «Польська музична культура в Одесі та Світлана Самойленко» – 60 хв.
– Як концертмейстер підготувала більше сотні концертних програм з солістами-вокалістами та солістами-інструменталістами. Виступала в Україні, Польщі, Німеччині, Італії, Франції,
Швейцарії. Особливої уваги заслуговує творча співпраця з Заслуженою артисткою України, Заслуженим діячем культури Республіки Польща Світланою Самойленко (сопрано) та
лауреатом міжнародних конкурсів Олександром Михайловим (віолончель). У концертмейстерському репертуарі – численні опери, оперети, вокальні та інструментальні твори.

Громадсько-просвітницька та міжнародна діяльність:

 • Авторські проекти за участю студентів класу «Шедеври старовинної музики» (2008-2022), «Про дітей – для дітей» (2018), «Національні композиторські школи» (2015-2022), «Рояль як оркестр: інструментальний концерт в класі концертмейстерства, опера в класі концертмейстерства» (2021);
 • шефські концерти-лекції у дитячих освітніх закладах (2017-2019);
 • філармонійні абонементи (2012-2019);
 • телепередачі (2016-2017);
 • міжнародні концертні заходи (2005-2007, 2009, 2012-2014, 2016-2020, 2022) участь у міжнародних фестивалях (2005-2014), майстеркласах (2012, 2016, 2017, 2022) / Україна, Польща, Німеччина, Італія, Франція, Швейцарія / Дипломи, сертифікати.
Публікації

Перелік науково-теоретичних праць:        

 • Серенко С. Музична риторика як складова професійної підготовки музикознавців в умовах відродження української національної культури //Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – К.: Наук.-досл. інститут “Проблеми людини”, 1999. – т.15. – с.543-551.
 • Серенко С. Тематизм «Искусства фуги» И.С.Баха в образно-содержательном аспекте // Організація та зміст становлення професійної підготовки в умовах національної системи освіти. – Харків: Каравелла, 1999. – с.158-171.
 • Серенко С. Черты внешней симметричной формы в композиции цикла «Искусство фуги» И.С.Баха //Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: Каравелла, 1999. – Вип.4. – с.121-132.
 • Серенко С. Інтерпретація “Мистецтва фуги” Й.С.Баха у музично-риторичному аспекті //Музичне виконавство. Науковий вісник. – К.: Спец. друкарня НАН України, 2000. – вип.8. – с.114-125.
 • Серенко С. Від риторичного питання – до музикологічної проблеми //Духовність і художньо-естетична культура. – К.: Наук.-досл. інститут “Проблеми людини”, 2000. – с.575-581.
 • Серенко С. Роль симметрии в композиции цикла «Искусство фуги» И.С.Баха //Музичне мистецтво і культура.– Одеса: Астропринт, 2000. – вип.1. – с.112-123.
 • Серенко С. Риторичний принцип ампліфікації як одна з композиційних засад циклу «Мистецтво фуги» Й.С.Баха/ Тези доповіді Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Молоді музикознавці України. Київ, березень 2000;
 • Серенко С. «Мистецтво фуги» Й.С.Баха: таємниця авторського задуму та нова інтерпретація композиції циклу // Музичне виконавство: Науковий вісник. – К.: Кий, 2001. – вип.18. – с.123-133.
 • Серенко С. Текстологічні проблеми «Мистецтва фуги» Й.С.Баха: факти і гіпотези // Київське музикознавство. Текст музичного твору: практика і теорія. – К.: КДВМУ ім.Р.М.Гліера, 2001. – вип.7. – с.201-210.
 • Serenko S. „Die Kunst der Fuge“ von J.S.Bach: Das geheimnis des autorenvorhabens und die neue interpretation der komposition des zyklus // Й.С.Бах та його епоха в історії світової музичної культури. – Донецьк-Лейпциг.: Юго-восток, 2003. – вип.3. – с.31-40;
 • Серенко С. Компаративное музыкознание в системе музыкально-теоретических дисциплин // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. – Луганськ, 2013. – вип. 25. – с.261-272;
 • Серенко С. Рахиль Исааковна Ойгензихт: у истоков одесской концертмейстерской школы // Музичне мистецтво і культура. – Одеса: «Астропринт», 2013. – вип.17. – с.360-371;
 • Серенко С. Валентина Балон-Рымашевская и виолончельная школа в Одессе // Музичне мистецтво і культура. – Одеса: «Астропринт», 2013. – вип.18. – с.377-388;
 • Серенко С. Феномен Моисея в музыкальном искусстве. Часть 1. «Моисей» Дж.Россини и «Моисей» Н.Паганини // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. – Луганськ, 2014. – вип. 29. – с.220-231;
 • Серенко С. Феномен Моисея в музыкальном искусстве. Часть 2. «Моисей» Дж.Россини, Н.Паганини, Н.Паганини-Л.Сильва // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. – Луганськ, 2014. – вип. 30. – с.242-253.
 • Серенко С.А. Ренате Викторовне Волиной-Даниловой посвящается /Музікальній вестник: газета ОНМА имени А.В. Неждановой, 2014. – № 27-28, с.21-22;
 • Серенко С.О. Рояль як оркестр / Музичний вісник: журнал ОНМА імені А.В. Нежданової, 2021. – №3, с.64;
 • Серенко С.О. Дистанционное обучение в классе концертмейстерства /«Музичне мистецтво і культура» ОНМА імені А.В. Нежданової – вип.30, кн.2. – Одеса, 2020. С.337-355.
 • Серенко С. Музичне мистецтво та цифрові виклики сьогодення. Тези / Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Riga, Latvia, 2021. s.56-58;
 • Серенко С.О. Оптимізація дистанційного навчання в воєнний час: компетентність наукового/творчого керівника та особливі умови організації учбового процесу. Тези/ Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни. Одеса: ВД «Гельветика», 2022. С.376-380.
 • Статті до енциклопедій: «Ойгензіхт Р.І.», «Ровенко О.І.», «Римашевська В.В.», «Римашевський Е.В.».

Створення концертмейстерського репертуару (на правах рукопису): низка перекладень для скрипки та фортепіано (27 п’єс), для 2-х віолончелей та фортепіано (2 великі форми); аранжування для віолончелі та квартету (3 п’єси) і т.ін. Ці твори звучали на сценах Одеси, Італії, Швейцарії.

Науково-методичні роботи:

 1. Робочі програми з концкласу та концпрактики для бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання (у співавторстві з Могилевською І.М., починаючи з 2010 р. і постійно оновлюючи):
 •  Робоча програма для студентів-бакалаврів (денна форма) з дисципліни «Концертмейстерський клас» за галуззю знань «02 Культура і мистецтво», спеціальністю «025 Музичне мистецтво». – Одеська Національна музична академія імені А.В. Нежданової, 2020. – 36 арк. – 1,5 др.ар. (Навчально-методична робота);
 • Робоча програма для студентів-бакалаврів з дисципліни «Концертмейстерський клас» (заочна форма) за галуззю знань «02 Культура і мистецтво», спеціальністю «025 Музичне мистецтво». – Одеська Національна музична академія імені А.В. Нежданової, 2018. – 24 арк. – 1 др.ар. (Навчально-методична робота);
 • Робоча програма для студентів-магістрантів з дисципліни «Концертмейстерський клас» за галуззю знань «02 Культура і мистецтво», спеціальністю «025 Музичне мистецтво». – Одеська Національна музична академія імені А.В. Нежданової, 2020. – 29 арк. – 1,2 др.ар. (Навчально-методична робота);
 • Робоча програма для студентів-бакалаврів з дисципліни «Концертмейстерська практика» за галуззю знань «02 Культура і мистецтво», спеціальністю «025 Музичне мистецтво». – Одеська Національна музична академія імені А.В. Нежданової, 2020. – 16 арк. – 0,7 др.ар. (Навчально-методична робота);
 • Робоча програма для студентів-магістрантів з дисципліни «Концертмейстерська практика» за галуззю знань «02 Культура і мистецтво», спеціальністю «025 Музичне мистецтво». – Одеська Національна музична академія імені А.В. Нежданової, 2018. – 12 арк. – 0,5 др.ар. (Навчально-методична робота).
Учні

Анастасія Кравченко (фортепіано) – доктор мистецтвознавства, професор; кандидати мистецтвознавства – Цзян Мані, Лу Чен, Хе Веньлі, Сяо Ле; Оксана Нестеренко (сопрано) – Заслужена артистка України; Катерина Михайлуца – дипломант міжнародних конкурсів; Алла Родіна (сопрано) – Заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів.

Галерея