Рижова Ольга Олексіївна

доцент

Рижова Ольга Олексіївна

доцент

  • доцент
  • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Рижова Ольга Олексіївна народилася 21 червня 1965 року в Одесі (Україна). По закінченні спеціалізованої музичної школи імені професора П. С. Столярського (клас фортепіано Ю. І. Некрасова) навчалася в Одеській державній консерваторії імені А. В. Нежданової, яку закінчила у 1988 році по класу спеціального фортепіано професора, кандидата мистецтвознавства Ю. І. Некрасова та отримала кваліфікацію – концертний виконавець, викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

Працювала в дитячий школі хорового мистецтва, потім перейшла на роботу у школу імені професора П. С. Столярського. З 2000 року працює в Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано і на кафедрі спеціального фортепіано № 2.

З 2007 року – кандидат мистецтвознавства. Дисертацію захистила в Спеціалізованій вченій раді ОДМА імені А. В. Нежданової.

З 2010 року – доцент.

Діяльність

Ольга Олексіївна виступала з концертними програмами на сценах Одеської обласної філармонії – Концерт для фортепіано з оркестром А. Хачатуряна, диригент – заслужений артист України Г. Гоцерідзе (перше виконання в Одесі); залах музичної школи імені професора П. С. Столярського; Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової; в Золотому залі Одеського Літературного музею; в залі Будинку вчених; у Грецькому фонді тощо.

Публікації

О. О. Рижова є автором навчального посібника з грифом МОН «Традиції українського символізму в їх втіленості у вітчизняній культурі і фортепіанній спадщині Б. Лятошинського». – Одеса: Друкарський дім, 2010. – 106 с.

Статті:

  • Рижова О. О. Філософські традиції Київського університету та вплив на Б. Лятошинського // Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців: Збірник наукових праць. – Харків, 2007. – С. 222-230.
  • Рыжова О. А. Интерпретационные установки фортепианных прелюдий Б. Лятошинского в музыкально-педагогической подготовке студента // Педагогика вищої та середньої школи: Збірник наукових праць №18. Мистецько-педагогічна освіта. ч.2 – Кривий Ріг, 2007. – С. 306-317.
  • Рыжова О. А. Кордоцентризм как информационный континуум Киевской религиозно-философской школы // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. – Одеса: Друкарський дім, 2007. – Вип. 8. Кн. 2. – С. 17-26.
  • Рыжова О. А. Культурно-исторический контекст деятельности В.Малишевского и его Куявская фантазия // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Збірник наукових праць. – Харків-Луганськ: Стильіздат, 2008. – Вип. 14. – С. 253-261.
  • Рижова О. О. Авангард і становлення вищої музичної освіти в Україні // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: Збірник матеріалів науково-методологічного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 63-68.
  • Рижова О. О. Вивчення творів Бориса лятошинського в класі спеціалізованого фортепіано // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: Збірник статей . – Львів: Сполом, 2012.  – Вип. 27. – С. 152-159.
  • Рыжова О. А. Явление диалога культур в творчестве Бориса Лятошинского // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової /головний редактор О. В. Сокол/ – Одеса: Друкарський дім, 2011. – Вип. 13. – С. 249-257.
  • Рижова О. А. Культурные пересечения в украинской вокальной музыке первой четверти XX века // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: [Збірник наукових праць за загальною ред. В. Л. Філіппова]. – Луганськ: ЛДІКІМ, 2011. – Вип. 19. – С. 201-209.
Нагороди

Почесна грамота Голови Одеської облдержадміністрації (2010).