Грібінєнко Юлія Олександрівна

доцент

Грібінєнко Юлія Олександрівна

доцент

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
 • музикознавець
Біографія

Грібінєнко Юлія Олександрівна закінчила Одеське училище мистецтв та культури імені К.Ф. Данькевича за спеціальністю «викладач музично-теоретичних дисциплін» (диплом з відзнакою). Вищу освіту та диплом магістра (диплом з відзнакою) отримала в Одеській державній музичній академії імені А.В. Нежданової, де навчалася у класі доктора мистецтвознавства, професора О.І. Самойленко. 

У 2002 року була прийнята на роботу викладачем кафедри історії музики та музичної етнографії названого музичного закладу.

У 2006 році рішенням спеціалізованої вченої ради Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Музичне мистецтво» за захист дисертації «Музична полістилістика у світлі теорії інтертекстуальності», науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Самойленко О.І.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської музичної академії імені А. В. Нежданової.

Діяльність

Читає курси: «Історія російської музики», «Історія української музики», «Історія музики ХХ століття», «Оперна драматургія». Веде клас за фахом.

Під керівництвом Грібінєнко Ю.О. були написані і захищені бакалаврські (близько 10) та магістерські роботи (понад 30).

Грібінєнко Ю.О. керує дисертаційними дослідженнями, виступає в якості офіційного опонента, займається рецензуванням магістерських та дисертаційних робіт, науково-методичних посібників, розроблює та складає робочі програми, активно займається підготовкою студентів, магістрів та аспірантів до виступів на конференціях, сама є постійним учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, міжнародних семінарів.

Основна тематична направленість наукових інтересів: проблеми полістилістики як музично-смислового феномену, інтертекстуальні аспекти музичного твору та музичної культури, питання музичної текстології, музичної семіології та тембрології, історія сучасної української та російської музики.

Публікації

Основні публікації за останні роки:

 • Грибиненко Ю. Феномен гипертекста как форма и способ функционирования музыкального сознания. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2014. Вип. 19. С. 265–274.
 • Грибиненко Ю. Полистилистические аспекты композиторской поэтики Альфреда Шнитке (на примере камерно-инструментальных произведений). Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2014. Вип. 20. С. 74–85.
 • Грибиненко Ю. Исторические предпосылки формирования полистилистики в музыке. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2015. Вип. 21. С. 206–214.
 • Грибиненко Ю. Соната для виолончели и фортепиано № 1 Альфреда Шнитке в контексте эволюции авторского стиля. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2016. Вип. 22. С. 27–37.
 • Грибиненко Ю. Индивидуально-авторский аспект стилевого синтеза в фортепианных сонатах В. Сильвестрова. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2016. Вип. 23. С. 237–249.
 • Грибиненко Ю. Особенности тембровой драматургии инструментальных произведений Галины Уствольской. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2017. Вип. 24. С. 8–19.
 • Грибиненко Ю. Семантико-композиционная функция инструментального тембра в творчестве Г. Уствольской (на примере Композиции № 1). Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2017. Вип. 25. С. 19–30.
 • Грібінєнко Ю. Лірика Ф. Тютчева в творчості М. Метнера. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2019. Вип. 29. Книга 2. С. 46–58.
 • Grybynenko Ju. Polystylistics as a musical phenomenon and its author’s models. Music semiology: categories and methods: collective monograph. A.I. Samoilenko, S.V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L.I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 93–113. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-201-5/93-112 
 • Grybynenko J. Actual aspects of the problem of intertextuality in music. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph. A.I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Ohanezova-Hryhorenko, L.I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 89–105. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/89-104