Сапсович Олександра Аркадіївна

доцент

Сапсович Олександра Аркадіївна

доцент

 • доцент
 • кандидат мистецтвознавства
 • Заслужена артистка України
Біографія

Олександра Аркадіївна Сапсович народилась в Одесі.

Творчий шлях Олександри Сапсович почався у віці 8 років дебютним виступом з оркестром. Роки навчання в прославленій Школі імені проф. Столярського були відзначені широкомасштабним напрацюванням концертного репертуару. Закінчивши Школу екстерном в 15 років, поступила в Одеську державну (тоді ще) музичну академію ім. А. В. Нежданової, в клас проф. Анатолія Кардашова. У роки навчання дебютувала з сольною та оркестровою програмами на сцені Великого залу Одеської філармонії. Починаючи з 2008 року регулярно виступає на сцені Одеської філармонії у супроводі Камерного оркестру під керівництвом Заслуженого артиста України Ігоря Шаврука. Так, у 2009 році з успіхом пройшла програма «Схід у Франції», в якій були виконані твори, що ніколи не звучали раніше в Одесі – П’ятий концерт К. Сен-Санса та його ж Фантазія «Африка» – що ніколи не виконувалася до того моменту в Україні; також того вечора з блискучим успіхом та в ансамблі з завідувачкою кафедри спеціального фортепіано, проф. Тетяною Шевченко був виконаний «Карнавал тварин». У 2010 році – у двохсоту річницю народження Ф. Шопена, Олександра Сапсович вперше в нашій країні виконала його Перший концерт в арторській версії для фортепіано та струнного квінтету. Наступного року була підготовлена і виконана монографічна програма з творів Р. Шумана.

Закінчивши рідну Alma Mater, надходить стажистом в Московську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського в клас Народного артиста СРСР, проф. Миколи Петрова. Далі була аспірантура цього прославленого музичного інституту у класі Народного артиста Росії, проф. Володимира Овчинникова.

Олександра Аркадіївна неодноразово виступала з Камерним оркестром Самарської філармонії «Volga Philharmonic» під керівництвом Заслуженого артиста Росії Дмитра Когана, Московським камерним оркестром «Musica Viva» під керівництвом Народного артиста Росії Олександра Рудіна,  Національним Одеським Філармонійним Оркестром під керівництвом Заслуженого артиста Росії Юрія Ткаченка, Володимира Дикого  та з оркестром оперної студії ОНМА ім. Нежданової під керівництвом Заслуженого артиста Вірменії, проф., академіка Сергія Мацояна. Брала участь в численних міжнародних фестивалях.

З 2010 року Олександра Аркадіївна викладає в Одеській національній музичній академії на кафедрі спеціального фортепіано.

У 2014 захистила кандидатську дисертацію.

У 2015 р. стала автором і солісткою іменного філармонічного абонемента «Ігор Шаврук і Олександра Сапсович представляють». В рамках цього циклу концертів в сезоні 2015-2016 року Олександрою Сапсович спільно з Камерним оркестром Одеської філармонії під керівництвом Заслуженого артиста України Ігоря Шаврука були виконані всі 7 клавірних концертів Й. С. Баха. Відігравши та записавши «наживо» із залу на DVD усі концерти Баха, Олександра Аркадіївна приступила до ще більш амбітного проекту – виконання і запис всіх концертів В. А. Моцарта.

У 2020 році отримала почесне звання Заслуженої артистки України.

Поєднуючи сценічне життя з педагогічним, Олександра Аркадіївна сьогодні є доцентом ОНМА ім. Нежданової та пише докторську дисертацію, що висвітлює виконавський аспект професійної пам’яті музиканта виконавця. Часто виступає на міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, активно публікується у ВАКівських виданнях та англійською у наукових журналах закордону, є членом журі низки Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів.

https://youtube.com/user/sapsovich

Діяльність

Участь у конференціях:
Участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах:

 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні: традиція та сучасність. Ювілярам 2013 року та сторіччю ОНМА імені А. В. Нежданової присвячується» (Одеса, 22–23 квітня 2013);
 • Всеукраїнська міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (Одеса, 5–7 грудня 2013);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 2–3 грудня 2013);
 • Всеукраїнська міжнародна науково-творча конференція «Дні науки» (Одеса, 25–27 квітня 2013);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні: традиція та сучасність» (Одеса, 28–29 квітня 2014);
 • Всеукраїнська міжнародна науково-творча конференція «Дні науки» (Одеса, 22–24 квітня 2014);
 • Міжнародна науково-творча конференція «Трансормація музічної освіти і культури: традіція та мучасність» (Одесса, 30 квітня – 1 травня 2015);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Явище школи в музичному виконавстві: історія та сучасність» (Одеса, 30 листопала – 1 грудня 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності» (Київ, 2-3 березня 2020);
 • Міжнародний музикознавчий Круглий стіл «Музика та музикознавство у реальному світі: існування бех обмежень» (Одеса, 21 квітня 2020);
 • Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост)сучасності» (Одеса, 19-21 червня 2020);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Явище школи в музичному виконавстві: історія та сучасність» (Одеса, 30 листопада 2020);
 • Міжнародна науково-практична конференція з культурології та мистецтвознавства (Венеція, Італія, 27-28 листопада 2020 р.);
 • II Міжнародна науково-практична конференція «Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традіції і новаторство» (Одеса, 1-2 грудня 2020);
 • Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост)сучасності» (Одеса, 22-24 червня 2021);
Публікації

Кандидатська дисертація, спеціальність 17.00.03 Музичне мистецтво: «Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського)»
УДК 781.68/786.2, 2014, ОНМА ім. А. В. Нежданової, м. Одеса

Публікації в українських та закордонних фахових наукових виданнях (статті, тези конференцій):

 • Сапсович О. Фразування і фраза як поняття теорії музичного виконавства. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2011. Вип. 14. С. 351–362
 • Сапсович О. Музично – риторична основа поетики Й. С. Баха (на прикладі Фантазії та фуги ля мінор BWV 904). Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. 2012. Вип. 23. С. 241–251
 • Сапсович О. Проблеми фразування в фортепіанних творах С. Слонімського (на прикладі 24 прелюдій та фуг). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2012. Вип. 15. С. 221–230.
 • Сапсович О. Виконавський стиль фортепіанных творів С. Слонімського. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2013. Вип. 17. С. 400–408.
 • Сапсович А. Особенности исполнительской интерпретации фортепианных сочинений С. Слонимского: к проблеме музыкальной. Искусство и образование. 2014. № 04 (90). С. 6–19.
 • Сапсович А. Логические принципы музыкального исполнения и явление музыкально-фразировочной драматургии. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 04 (63). С. 236–240.
 • Сапсович О. А. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / ОНМА ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2014, 193 c.
 • Сапсович O. Фортепіанна соната С. Слонімського: особливості формотворення і виконавської інтерпретації. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2015. Вип. 21. C. 345-354
 • Сапсович O. Робота піаніста над текстом музичного твору. Системний підхід. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2019. Вип. 28/2. С. 198-210.
 • Сапсович O. Професійна пам’ять музиканта виконавця в контексті спеціальних музичних здібностей. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2019. Вип. 29/1. С. 179-191.
 • Сапсович O. Емоційна пам’ять музиканта-виконавця (до постановки питання). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2020. Вип 31/1. C. 147-160.
 • Сапсович O. Пам’ять як архів прецедентних смислів у процесі музично-виконавської інтерпретації (на прикладі Четвертого концерту Л. Бетховена та до 250-річчя від дня народження). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2021. Вип 31/2. C. 162-175
 • Сапсович O. Системна організація конструктивно-логічного аспекту професійної пам’яті музиканта-виконавця. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2021. Вип 32/1. С. 215-228.
 • Сапсович А. Алгоритм формирования профессиональной памяти музыканта-исполнителя на начальном этапе обучения пианиста. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2021. Випуск 5(33) vol.4/2020.
 • Сапсович О. Фактор емоційної пам’яті в вибудовуванні театралізованого образу музичного твору. Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 2-3 березня 2020 р. Київ : НМАУ, 2020. С. 112–118.
 • Сапсович О. Системна організація конструктивно-логічного аспекту професійної пам’яті музиканта-виконавця (до постанови питання) : матеріали науково-педагогічного стажування в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства, м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2020 р.
 • Сапсович А. К вопросу о формировании азов профессиональной памяти музыканта-исполнителя в «донотном» периоде начального обучения. Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традіції і новаторство : мат. II Міжнародної науко.-практ. конф., 1-2 грудня 2020 р. Одеса : КЗОТ Мистецька школа №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси, 2020.
 • Sapsovych O. Initial positions for the formation of the professional memory of a musician-performer. Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects : тези доп. міжнародної наук.-практ. конф. з культурології та мистецтвознавства, 27-28 листопада 2020 р., Венеція, , 2020 р. С. 243-247.
 • Сапсович O. Сприйняття музичного тексту як базове поняття теорії професійної пам’яті музиканта-виконавця. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2021. Вип 33/1.
Галерея