Сазикіна Тетяна Павлівна

доцент

Сазикіна Тетяна Павлівна

доцент

  • Кандидат філологічних наук
  • Доцент (суміщення)
Біографія

Сазикіна Т.П. народилася 25 грудня 1954 р. у місті Одеса. Батьки інженери водного транспорту.

У 1977 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова з дипломом з відзнакою за спеціальністю “англійська мова та література” і отримала кваліфікацію “філолог-германіст, викладач”. 

У 1985 році захистила в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. У 1988 році отримала вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов. 

З 2001 по 2013 рр. працювала на посаді завідувачки кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Загальний стаж роботи більше 43 років, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти IV рівня акредитації –  більше 35 років. 

Діяльність

Має 3 свідоцтва про авторське право на навчально-методичні твори (у співавторстві).

Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації у 2017 р.

Розробила та викладає 3 лекційні курси: Вступ до перекладознавства, Вступ до германістики, Історія англійської мови.

Робота у складі комісії з відкриття спеціальності 0.35 «Філологія» 2017 р. напрямку «Технічний переклад у сфері морського бізнесу» ОНМУ. Гарант спеціальності 0.35 «Філологія» у  2017-2019 рр. 

Була членом редколегії наукового збірника з філології – Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.

Участь у роботі фахової громадської організації – асоційований член «Української асоціації перекладачів».

Член Вченої ради Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ у 2017-2021 рр. 

Публікації

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2707-4785

Має більш 160 опублікованих робіт наукового та навчально-методичного характеру. 

Опубліковано 4 навчальних посібника.