Гремалюк Тетяна Василівна

доцент

Гремалюк Тетяна Василівна

доцент

  • доцент
  • кандидат філологічних наук
Біографія

Гремалюк Т.В. народилася 05. 04. 1963 в с. Добриднівка Одеської обл., Миколаївського р-ну. У 1985 р. закінчила ОДУ ім. І.І. Мечникова за спеціальністю німецька мова та література. 

У  1985 році розпочала свою трудову діяльність  в Одеській державній консерваторії ім. А.В. Нежданової. У 1993 році обрана на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов. У 1995 році закінчила аспірантуру  ОДУ ім. І.І. Мечникова. У 2002 році  рішенням Вченої ради обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов Одеської державної академії  ім. А.В. Нежданової. Викладає німецьку та українську мови для українських та іноземних студентів. Стаж роботи  складає 35 років. 

2005 року захистила дисертацію «Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові». Науковий керівник доктор філологічних наук, проф. Таранець В.Г. Роботу виконано на кафедрі німецької філології ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

Діяльність

Здійснювала  наукове консультування викладачів школи ім. П.С. Столярського та здобувачів, які одержали диплом про присудження наукового ступеня:

Фурдуй Ю.В. дис . «Ритмологічні аспекти жанрової еволюції фортепіанної багателі».  Одеса. 2018 р.

 Польовий О.Г. дис. «Художньо-комунікативні параметри в творчій діяльності композитора в українській культурі кінця 20-го початок 21-го століття». Одеса. 2019 р.

Надавала допомогу іншим кафедрам ОНМА ім. А.В. Нежданової  як перекладач та брала участь у концертах академії в Україні та Німеччині на протязі 1994 – 2014 років.

Брала участь як перекладач у міжнародних музичних  конкурсах та фестивалях:  «Two Days and Two Nights of New Music» 2002-2010 р., «Міжнародний конкурс піаністів, присвячений пам’яті Еміля Гілельса» 2011- 2014 р.

Є членом товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка.

Публікації

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6800-330

  • Гремалюк Т.В. Структура кінця слова  та тенденція його зміни в німецькій мові.   Збірник наукових праць. Склад і словов діахронії. Київ: ІСДО України, 1994. – С. 57 – 61. 
  • Гремалюк Т.В. Взаємодія кореня та закореневої частини в німецькому слові. Тези доповідей міжнародної наукової конференції пам’яті Ю.О. Жлуктенка. Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1995. – С. 30
  • Гремалюк Т.В. «Фонетичні особливості структури кінця слова  в давньоверхньонімецькій мові.» Науковий вісник. Германська філологія. вип.155  Чернівці: «Рута», 2002. –  С. 108–117.
  • Гремалюк Т.В. Развитие конца слова в средневерхненемецком языке (всравнении с древневерхненемецким) Нова філологія.№1(16) Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – С.68 -75.
  • Гремалюк Т.В. Редукция конца немецкого слова и ее связь с акустическими характеристиками(экспериментальноеисследование). Записки з романо- германської філології.  Вип.15. Одеса: Фенікс, 2004. – С 51-58.
  • Гремалюк Т.В. Еволюція німецького ауслаута й особливості  його вимови. Мова. Проблеми прикладної лінгвістики.№9 Одеса: Астропринт, 2006. – С. 62 – 65.
  • Гремалюк Т.В. Інноваційні форми й методи викладання німецької  мови із застосуванням автентичного музично-пісенного матеріалу.           Науковий вісник №3-4 ПНПУ ім. К. Д. Ушинського Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського  2014. – С. 45 -52 
  • Гремалюк Т.В.  Рідна мова – життя духовного основа. Великодні просвітницькі читання. ПНПУ ім. К,Д, Ушинського.  Одеса: ПНПУ ім. К,Д, Ушинського  2015. – С. 17.
Нагороди

Нагороджена почесною грамотою за багаторічну плідну працю та педагогічну майстерність від Одеської обласної державної адміністрації управління культури і туризму (2013 р.).

Нагороджена  грамотою Одеської державної музичної академії  ім. А.В. Нежданової за сумлінну працю (2015 р.).

Контакти