Базан Олена Юріївна

доцент

Базан Олена Юріївна

доцент

 • доцент
 • доктор філософії
Біографія

Народилася 17 червня 1983р. у Одесі. Закінчила Одеську дитячу музичну школу №2 (зараз Мистецька школа №2 імені О. К. Глазунова) з класу альта (Василенко Л. П), фортепіано, а таккож композиції (Томльонова О. С.),  потім Одеське училище мистецтв та культури (зараз Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича). Випускниця ОНМА імені  А. В. Нежданової з фаху «альт» у класі доцента Малічкіна В. Г., камерний ансамбль вивчала у класі приват-доцента Н. С. Бузанової,  квартет – клас О.П. Шкарпітного.  У 2007 році отримала диплом магістра.

З 2006 по 2013 роки  працювала концертмейстером, а з 2008 р. по теперішній час  – викладачем класу квартету на  кафедрі камерного ансамблю. З 2016 року – старший викладач та секретар кафедри камерного ансамблю. З 2020 року –  викладач з класу альта струнної кафедри ОНМА. З 2022 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії академії.

За роки навчання неодноразово брала участь у міжнародних конкурсах у складі камерного ансамблю та квартету, отримала звання лауреата  міжнародних конкурсів.

З 2018 року-здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА. Науковий керівник  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Щербакова О.К.

У 2024 році захищена дисертація  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 “Музичне мистецтво” за темою «Віталій Губаренко та Ірина Губаренко: сімейні традиції і діалог поколінь у композиторській творчості другої половини ХХ-першої половини ХХІ століття»

Діяльність

Брала участь у наукових конференціях з доповідями, тези доповідей опубліковані у збірниках наукових конференцій у Києві та Одесі, опубліковані ряд статей у наукових  фахових та публіцистичних  періодичних виданнях.

Одна з укладачів збірника «До 50-річчя кафедри камерного ансамблю: історія, сьогодення, перспективи» (2018).

Член організаційного комітету  ІІ та ІІІ Всеукраїнських конкурсів камерних ансамблів імені В. П. Повзуна (2016, 2018 рр.), фестивалю «Arte da camera: ансамблевий простір» (2019)  та  І Національного конкурсу камерних ансамблів імені В. П. Повзуна (2020) у ОНМА. Член журі та виконавчий директор І всеукраїнського конкурсу молодих скрипалів пам’яті Давида Ойстраха, 2018р. (ОНМА),  член журі  Всеукраїнського відкритого конкурсу піаністів мистецьких навчальних закладів «Appassionato» у номінації «камерний ансамбль», 2021р. (Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича).

3 2006-2021 роки учасниця групи альтів Національного одеського філармонійного оркестру під керівництвом Хобарта Ерла.

Автор творчих проектів: «Сторінки сімейного альбому», що проходив в рамах фестивалю «Arte da camera: ансамблевий простір» (2019) та відео-концерту «Невідомий Віталій Губаренко» (2022) з творів Ірини та  Віталія  Губаренків за участю студентів та викладачів кафедри камерного ансамблю.

Разом з членами кафедри організовані та проведені наукові заходи  в ОНМА Круглий стіл «Актуальні питання української кеамералістики» за участю асистентів-стажистів та аспірантів кафедри та Круглий стіл «Нові ансамблеві реалії: проблематика дистанційного навчання» за участю викладачів кафедри камерного ансамблю (2022).

З 2023 року відповідальний секретар приймальної комісії ОНМА імені А.В. Нежданової.

Публікації

Статті у фахових виданнях

 • Ранні твори Віталія Губаренка: на шляху становлення індивідуального стилю. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 2021 Вип 43, том 1. С. 34-40
 • Семантика гобоя у творах Віталія Губаренка та Ірини Губаренко: виконавський аспект. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної академії імені А.В. Нежданової : [зб. наук. статей]. – Одеса : Гельветика – Вип. 33, Книга 1. 2022. С. 69-80
 • Сім’я як джерело натхнення (на прикладі творчих взаємин родини Черкашиних-Губаренків). Fine Art and Culture Studies, Одеса: ВД «Гельветика» Вип. 2, 2022 С.3–9
 • Універсалізм творчої особистості Ірини Губаренко. Fine Art and Culture Studies, Одеса: ВД «Гельветика», 2023. Вип. 1. С. 3–11. https://doi.org/10.32782/facs-2023-1-1

Монографія:

Повзун Л., Андріянова О., Щербакова О., Зима Л., Базан О. До 50-річчя кафедри камерного ансамблю: Історія, сьогодення, перспективи: монографія. Одеса, Астропринт, 2018.

Тези та матеріали доповідей:

 • Базан О. Віталій Губаренко та Ірина Губаренко: діалог поколінь. Великое искусство, великая мысль – поклонение красоте: материалы 22-ой Международной научно-практической конференции; [Е.Г Петренко (гл. ред.)]. – Одесса: Астропринт, 2020. – С. 13–21.
 • Базан О. Камерно-інструментальні твори В. Губаренка та І. Губаренко в контексті сучасної виконавської практики. Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції НМАУ ім. П. Чайковського. Київ, 2019. С. 12–14.
 • Базан О. Arte da camera : ансамблевий простір/ Музичний вісник. Журнал ОНМА ім.. А.В. Нежданової. 2020, № 1, 2. С. 44–46.
 • Базан О. Твори для гобоя Віталія Губаренка та Ірини Губаренко в аспекті збагачення репертуару виконавця. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі мистецтва, музичної педагогіки «Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії» (15.03 – 23.04, 2021). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 17– 20.
 • Базан О. Камерное творчество А. Аренского. Поиски красоты в культуре, искусстве, науке: материалы 23-ей Международной научно-практической конференции; [Е.Г Петренко (гл. ред.)]. – Одесса : Астропринт, 2021. С.40– 45
 • Базан О. Твори для гобоя Віталія Губаренко та Ірини Губаренко: пошук паралелей. Тези Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: витоки та сьогодення» Київ, 2021.
 • Базан О.Ю. Українські народні теми в струнних квартетах Б. Лятошинського, Д. Клебанова, В. Губаренка. Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції. (Дом-музей ім. М. Рериха) Одеса: Астропринт, 2023. С. 15-18
 • Твори для гобоя в аспекті збагачення репертуару виконавця. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі мистецтва, музичної педагогіки „Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії” (15.03 – 23.04, 2021).Тези. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 17– 20.
 • Різноманітні прояви творчої обдарованості Ірини Губаренко. Тези. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Музика як художньо- естетичний феномен та сфера культурної діяльності» Гельветика, 2022, С.10-13
Учні

Студенти класу активно беруть участь у концертах кафедри, концертах ОНМА та на інших майданчиках міста, у  концертах класу квартету, дають сольні концерти у складі струнного квартету, били постійними Філармонійного  абонементу  кафедри камерного ансамблю (2014-2020). Багато студентських квартетних ансаамблів стали  лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів в Україні (Одеса, Львів, Харків), Болгарії (Варна), Німеччині (Берлін), Словенії (Братислава), Румунії (Бухарест), Франції (Париж). Як викладач отримала дипломи за професійну майстерність у підготовці лауреатів конкурсів.